Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > POSĖDIS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR TARŠOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOJE

 

POSĖDIS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR TARŠOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOJE

Šiandien Klaipėdoje vyko valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos posėdis, skirtas uosto aplinkosaugos stiprinimo ir taršos prevencinių priemonių koordinavimo galimybėms apsvarstyti. Jo metu Aplinkos apsaugos agentūra pristatė Klaipėdos miesto aplinkos stebėsenos ir kokybės gerinimo sistemą.

 

Pristatymo metu atkreiptas dėmesys į blogėjančią Baltijos jūros, Klaipėdos regiono ir uosto aplinkos būklę, griežtėjančius monitoringo duomenų kokybės reikalavimus, kylantį visuomenės nepasitenkinimą dėl uosto įtakos aplinkai bei iš to susiformavusį aplinkosauginių permainų poreikį. Atsižvelgiant į tai, siūloma vykdyti kompleksinę uosto poveikio aplinkai stebėseną, nustatant ilgalaikius tikslus ir rodiklius, kuri leistų vertinti uosto veiklos pažangą ir imtis veiksmų operatyviai reaguojant į besikeičiančias situacijas.


Posėdžio dalyviams pristatyta aplinkos monitoringo stiprinimo programa ir Klaipėdos uosto taršos tyrimų planas, padėsiantys identifikuoti lokalius taršos šaltinius, vertinti uosto veiklos įtaką aplinkai, labiau kontroliuoti į aplinką patenkančią taršą ir vykdyti jos prevenciją bei pagerinti gamtinę ir gyvenamąją aplinką Klaipėdos regione, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. Ši uosto įtakos aplinkai monitoringo programa apima oro, vandens bei dirvožemio kokybės stebėseną. Siūloma sukurti integruotos uosto aplinkos duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami visi monitoringo, lokalių taršos šaltinių duomenys, kurie būtų prieinami visuomenei.

 

Susitikimo metu priimtas nutarimas bendradarbiaujant kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir jūrų uosto direkcija iki spalio mėnesio parengti konkrečių uosto ir Klaipėdos miesto būklės gerinimo priemonių planą.


Klaipėdos jūrų uosto monitoringo stiprinimo programa - tai pagrindas siekiant įgyvendinti tvarios uosto veiklos idėją „Klaipėdos uostas – Žaliasis uostas“, kurią Aplinkos apsaugos agentūra pristatė liepos 2 d. Klaipėdoje vykusio Europos Komisijos nario, atsakingo už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę, Virginijaus Sinkevičiaus ir Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos susitikimo su valstybinio jūrų uosto vadovais metu.


Valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybą sudaro Vyriausybės, įvairių ministerijų, valstybės institucijų, verslo asociacijų, mokslo ir kitų institucijų atstovai. Susitikimų metu svarstomi ir Vyriausybei teikiami pasiūlymai dėl prioritetinių uosto ūkinės plėtros krypčių nustatymo ir kitų klausimų.