Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪROS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKSPERTAI KARTU SPRĘS EUTROFIKACIJOS PROBLEMĄ BALTIJOS JŪROJE

 

AGENTŪROS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKSPERTAI KARTU SPRĘS EUTROFIKACIJOS PROBLEMĄ BALTIJOS JŪROJE

Kovo 13 dieną Aplinkos apsaugos agentūroje vyko susitikimas su Klaipėdos universiteto prorektoriumi dr. Dariumi Dauniu ir Jūros tyrimų instituto ekspertais, siekiant suderinti instituto ir agentūros veiksmus sprendžiant Baltijos jūros eutrofikacijos problemą.

 

 

Susitikime Vilniuje dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Rimgaudas Špokas, Jūros aplinkos vertinimo skyriaus, Hidrografinio ir Vandens kokybės vertinimo skyrių specialistai.

Pagrindinis susitikime keltas klausimas – kokius vandensaugos tikslus reikia nustatyti upių baseinų rajonams, kad būtų pasiekta gera Baltijos jūros priekrantės būklė. Kitaip tariant, kaip ir kiek būtina sumažinti bendro azoto ir fosforo patekimą į upes, kad pasiekę jūrą ir joje susikaupę teršalai neviršytų nustatytos geros būklės vertės ir nesukeltų eutrofikacijos reiškinio.

Šiuo metu vidaus vandenų, Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės būklei vertinti pasitelkiami modeliavimo įrankiai, kurių dalį rengia Aplinkos apsaugos agentūra, o dalį – Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas. Aptarta, kad norint labiau susieti vandensaugos tikslus vidaus vandenims, Kuršių marioms ir jūros priekrantei, būtina šiuos įrankius sinchronizuoti ir glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje.