Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

2018-08-31

 

 

2018-10-03

PŪV pavadinimas: Pluoštų ar tekstilės dažymas ar pirminis apdorojimas (toks kaip plovimas, balinimas, merserizavimas (kai dažoma ar apdorojama 100 000 ar daugiau m2 tekstilės per metus; kai dažoma 5 ar daugiau tonų pluošto per parą).

PŪV organizatorius: UAB "Tributum".

PŪV vieta: Raudondvario pl. 93, Kaunas.

iki 2018-10-17 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

PŪV atrankos informacija

PŪV atrankos priedai 7,

priedas 5

 

 

 

PŪV pavadinimas: Pienininkystės komplekso rekonstrukcija.

PŪV organizatorius: ūkininkas I. Balčiūnas.

PŪV vieta: Švenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Iki 2018-09-14 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

PŪV atrankos informacija

Papildyta PŪV atrankos informacija

2018-10-17 papildyta PŪV atrankos informacija

 

PŪV pavadinimas:

Didelių gabaritų atliekų (DGA) apdorojimo (ardymo, rūšiavimo, smulkinimo) veiklos vykdymas biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje

PŪV organizatorius:UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta: Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj.

Iki 2018-09-18 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

PŪV atrankos informacija

PŪV atrankos priedai

Atrankos išvada 2018-10-12 Nr. (30.1)-A4-8158

 

 

2018-09-04

PŪV pavadinimas:Žibininkų III smėlio telkinio naujo ploto (5,24 ha) eksploatacija

PŪV organizatorius:UAB "Vakarų statybos grupė"

PŪV vieta:Joskaudų k. Darbėnų sen. Kretingos r. sav.

Papildyta atrankos informacija

 

 

2018-09-05

PŪV pavadinimas: 1,5 MW galios mobilios biokuro katilinės su sandėliu įrengimo Raudondvario katilinėje

PŪV organizatorius: AB "Kauno energija"

PŪV vieta: Kondroto g. 12, Raudondvaris, Kauno r.

Iki 2018-09-19 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008

PŪV atrankos informacija ir priedai 2,2*,3,4

2018-10-24 papildyta atrankos informacija, aiškinamasis raštas

                 priedai 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 3, 4

 

2018-09-05

PŪV pavadinimas: Klaipėdos regiono sąvartyno III-ios sekcijos įrengimas ir eksploatacija

PŪV organizatorius:UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"

PŪV vieta:  Ketvergių g. 2, Dumpių k., LT-95398 Klaipėdos r. sav.

Iki 2018-09-19 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

PAV atrankos informacija

 

2018-09-05

PŪV pavadinimas: UAB "L-VĖJAS" iki 26 vėjo elektrinių parkas

PŪV organizatorius: UAB "L-VĖJAS"

PŪV vieta: Telšių r. sav., Tryškių sen., Maldenių k., Laumių k., Užsienių k., Dirmeikių k., Juodėjų k., Stakminių k., Pabalvės k., Staurylų k.

Iki 2018-09-19 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

Papildyta PŪV atrankos informacija, priedai 1, 2, 3,

                                                                      4

 

2018-09-05

PŪV pavadinimas:Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr.68 rekonstravimas. Krantnės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m. (III etapas).

PŪV organizatorius: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

PŪV vieta:Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Nemuno g. 2, Klaipėda

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799.

Papildyta PŪV Atrankos informacija

 

 

 

2018-09-07

PŪV pavadinimas: Mėsinių galvijų komplekso plėtros Linkuvos g. 48, 50, 54, 56, 58 Klovainiuose, Pakruojo r. sav.

PŪV organizatorius: UAB "Šiaurės bulius"

PŪV vieta: TLinkuvos g. 48, 50, 54, 56, 58 Klovainiuose, Pakruojo r. sav.

Iki 2018-09-21 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

PŪV atrankos informacija 

 

 

2018-09-10

PŪV pavadinimas:Pylimo įrengimo ties Radikių gyvenviete (Kauno r., Radikių gyvenvietė) teritorijos apsaugai nuo užliejimo potvynių metu atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai

PŪV organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnija

PŪV vieta:Kauno rajono Domeikavos seniūnijos Radikių gyvenvietė

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799.

Papildyta PŪV Atrankos informacija

 

 

2018-09-11

 

PŪV pavadinimas: Labūnavos ŽŪB galvijų komplekso išplėtimas

PŪV organizatorius: Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB

PŪV vieta:Labūnavos, Kurpių ir Ansainių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.sav.

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 389 69369.

Papildyta Atrankos informacija

Priedai

 

 

2018-09-11

PŪV pavadinimas: Panevėžio r., Vadoklių sen., Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Žvalgaičiai"

PŪV vieta: Panevėžio r. sav., Vadoklių sen., Žvalgaičių k.

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799.

PŪV Atrankos informacija

Priedai

 

 

2018-09-11

PŪV pavadinimas: Jonavos r. sav., Baltromiškės telkinio I (vakarinio) sklypo žvyro išteklių dalies naudojimas

PŪV organizatorius: ŽŪB "Svirnų ūkis"

PŪV vieta: Jonavos r., Upninkų sen., Kūniškių k.

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799.

Papildyta Atrankos informacija  (2018-09-07)

Priedai

 

PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Vorusnės žiemos polderio rekonstrukcija PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija PŪV vieta: Šilutės r., Rusnės sen., Vorusnės k.

2018-09-12

 

2018-09-12 PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Petrelių žiemos polderio rekonstrukcija PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija PŪV vieta: Šilutės r., Saugų sen., Petrelių k.

[bevardis]