Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: GALUTINIAI REZULTATAI

 

INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: GALUTINIAI REZULTATAI

Paaiškėjo paskutiniai tyrimų rezultatai dėl Klaipėdos jūrų uoste įvykusio incidento. Remiantis po teršalų surinkimo ties Melnrage, Girulius, Karkle, Palanga bei Smiltyne paimtų grunto mėginių tyrimų duomenimis, naftos produktų smėlyje neaptikta.


Minėtose vietose pakartotinai paimtų vandens mėginių tyrimų rezultatai parodė, jog po teršalų surinkimo naftos produktų taip pat neaptikta ir vandenyje.


Pirmųjų mėginių, paimtų ties I ir II Melnrage rezultatai parodė, jog iškart po įvykio tarša Baltijos jūros paviršiniuose vandenyse viršijo metinę ribinę normą. Išsiliejimo dieną paimtų mėginių koncentracija ties Melnrage I- aja siekė 2,2 mg/l, o ties Melnrage II-aja - 8,1 mg/l.


Rugpjūčio 9 d. įvykus incidentui Klaipėdos jūrų uoste, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai nuvyko į įvykio vietą ir paėmė vandens mėginius, skirtus išsiliejusių naftos produktų identifikavimui bei teršalų koncentracijai nustatyti. Vandens mėginiai paimti trijose vietose Klaipėdos jūrų uoste, ties I Melnrage ir II Melnrage. Ištyrus mėginius laboratorijoje, nustatyta, kad uosto teritorijoje pasklidę teršalai yra dyzelinas.