Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Visuomenės informavimo apie aplinką ir jos būklę priemonių įgyvendinimas“

 

Projektas „Visuomenės informavimo apie aplinką ir jos būklę priemonių įgyvendinimas“

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Visuomenės informavimo apie aplinką ir jos būklę priemonių įgyvendinimas". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas".

Projekto tikslas - siekiant aprūpinti visuomenę patikima informacija apie aplinkos būklę ir jos pokyčius, prisidėti prie sumanios visuomenės formavimo, tobulinant informacijos ir naujų žinių sklaidą ir prieinamumą.

Įgyvendinus projektą bus įvykdytos įvairios visuomenės informavimo priemonės, kurios pagerins informacijos apie aplinką ir jos būklę sklaidą ir prieinamumą: bus sukurta nauja šiuolaikiško vartotojo poreikius atitinkanti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainė ir mobilioji programėlė, atlikta aplinkos analizė grįžtamajam ryšiui tarp informacijos apie aplinką teikiamo subjekto ir informacijos gavėjo (visuomenės) nustatyti, taip pat sukurta Aplinkos apsaugos agentūros komunikacijos ir rinkodaros (pozicionavimo) struktūra ir principai, nustatantys strategines institucijos įvaizdžio formavimo ir komunikacijos kryptis, tikslines auditorijas, suplanuotos būsimos tikslingos ir efektyvios visuomenės informavimo apie aplinką veiklos, įgyvendinta komunikacijos kampanija, didinanti gyventojų informuotumą apie aplinką, užtikrinanti visuomenės narių švietimą aplinkos būklės ir kitais klausimais.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019 m. gruodžio 5 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. sausio 31 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 692.625,57 eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

 

Projekto vadovas, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus atstovė ryšiams su visuomene - Lina Gaidžiūnaitė, tel. +370 695 67 077, el. paštas lina.gaidziunaite@aaa.am.lt