Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2018 metai. (III ketv. nuo 2018-09-12) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

 

2018 metai. (III ketv. nuo 2018-09-12) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

Turinys:

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

 

             
             
             
             
             
             
   
   
       
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrankos informacijos paskelbimo data

PŪV pavadinimas

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PŪV vieta

Atrankos informacija

(arba papildyta atrankos informacija, jeigu atrankos informacija keitėsi po pastabų ir/ar pasiūlymų)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir/ar PŪV PAV Aplinkos apsaugos agentūrai

(10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

Atrankos išvada

Data

Dokumento numeris

Atrankos išvados paskelbimo data

(atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus)

   

2018-06-12 (visa informacija prie 2018m. (nuo 2017-11-01)

PŪV pavadinimas: surenkamų atliekų kiekio padidinimas esamoje Birštono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.

PŪV organizatorius: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

PŪV vieta: Saulėtekio g. 23, Birštono v.s.

    2018-09-14 Nr. (30.4)-A4-7472 2018-09-17
   

2019-02-18 (gauta po pastabu)

2018-12-03 (gauta po pastabų)

2018-09-26 (gauta po pastabų)

PŪV pavadinimas: UAB "Žalvaris Kauno skyriaus atliekų tvarkymo veiklos išpletimas

PŪV organizatoruis: UAB "Žalvaris"

PŪV vieta: Palemono g. 1 , Kaunas

Papildyta Atrankos informacija

 

Priedai: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

 

Papildyta atrankos informacija (2019-03-05)

Priedai: 18, 19, 20-1, 20-2, 21

     
   

2018-10-08

PŪV pavadinimas:Klaipėdos r. Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio dalies žvyro išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Nametas"

PŪV vieta: Klaipėdos r., Dovilų sen., Gelžinių k.

Papildyta Atrankos informacija    2018-10-24 Nr. (30.2)-A4-8339
 2018-10-24
   

2018-10-05

PŪV pavadinimas: Paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekų valymo įrenginių (toliau NVĮ) statyba ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: AB "Klaipėdos vanduo"

PŪV vieta: Varnėnų g., Klaipėda

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt) teikti iki  2018-10-19

 2018-10-30

Nr. (35.5)-A4(e)-1998

 2018-10-30
   

2018-10-03

PŪV pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas

PŪV organizatorius: "Evabana"

PŪV vieta: Dubysos g., 49, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių sav.

Papildyta atrankos informacija

 

Priedai: 3, 4, 5

   2018-10-22 Nr. (30.4)-A4-8300
 2018-10-23
   

2018-10-03

PŪV pavadinimas:

Sandėliavimo paskirties pastato statyba

PŪV organizatorius:

UAB "Geometa"

PŪV vieta:

Liepkalnio g.172A,172E Vilnius

Papildyta atrankos informacija   2018-10-23 Vr.(30.2)-A4-8312
 2018-10-23
   

2018-10-03

PŪV pavadinimas:

Kareivonių gamybos padalinio penktos katilinės rekonstrukcija ir eksploatacija

PŪV organizatorius UAB "Bauwerk Boen"

PŪV vieta:

Šiltnamių g. 6, Kareivonys, Elektrėnai

2019-01-10 papildyta atrankos informacija

Piedai 7,8,8

 

2018-12-14 Papildyta

atrankos informacija

Priedai 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Atrankos informacija

Priedai:1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11

   2019-02-06 Nr.(30.3)-A4(e)-98
2018-10-04
   

2018-10-02

PŪV pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis statyba

PŪV organizatorius: UAB "Gamineva"

PŪV vieta:

Ukmergės g. 453, Klevinės vs., Vilniaus r.

 

Atrankos informacija,

Priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt) teikti iki  2018-10-17.  2018-10-26 Nr. (30.2)-A4(e)-1912
 2018-10-29
   

2018-09-28 (gauta po pastabų)

PŪV pavadinimas: UAB "Žalvaris Kauno skyriaus atliekų tvarkymo veiklos išpletimas

PŪV organizatoruis: UAB "Žalvaris"

PŪV vieta: Palemono g. 1 , Kaunas

Papildyta Atrankos informacija-Priedas 1

Turinys

Priedai 2-10

Priedas 11

Priedai 12-13

Priedai 14-20

 

Papildyta atrankos informacija (2019-02-18)

     
   

2018-09-28

PŪV pavadinimas:

Trumpragio smėlio telkinio naujo ploto naudojimas

PŪV organizatorius:

UAB "Geserga"

PŪV vieta:

Panevėžio r., Miežiškių sen.

Papildyta atrankos informacija

 

Priedai

 

Papildyta atrakos informacija (10.30.)

 

Priedai

 

 

 2018-11-15

Nr.(30.2)-A4(e)-2399

 2018-11-15
   

2018-09-27

PŪV pavadinimas:

Išteklių gavyba Kertupio II molio telkinio naujuose (praplečiamuose) plotuose

PŪV organizatorius:

AB "Palemono keramikos gamykla"

PŪV vieta:

Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.

Papildyta atrankos informacija  

 2018-09-27

Nr.(30.2)-A4-7892

 2018-10-01
   

2018-09-28

 

PŪV pavadinimas:

Statybinių ir griovimo atliekų naudojimo gamybinių pajėgumų padidinimas

PŪV organizatorius:

UAB "Lina group"

PŪV vieta:

Lentvario g. 25, Vilnius

 

Papildyta atrankos informacija,

priedai1, priedai2, priedai3

 

 2018-11-16

Nr. (30.4)-A4(e)-2445

 2018-11-16
   

 

2018-09-26

PŪV pavadinimas:

Šaldymo įrangos gamyklos statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

UAB "FREOR LT"

PŪV vieta:

Katiliškių g. 82, Vilnius

Papildyta atrankos informacija    2018-10-19 Nr. (30.3)-A4-8276
 2018-10-22
   

2018-09-24

PŪV pavadinimas:

Biodujų jėgainės įrengimas

PŪV organizatorius:UAB ,,Takažolė"

PŪV vieta:

Utenos apskrities Molėtų r. savivaldybės Čiulėnų seniūnijos Toliejų kaime, Aukštakalnio g. 5

Atrankos informacija

 

1 Priedas

2 Priedas
2 priedas (II)

3 Priedas (I)

3 Priedas (II)

3 Priedas (III)

3 Priedas (IV)

3 Priedas (V)

4 Priedas

5 Priedas

6 Priedas

 

 

PAPILDYTA ATRANKOS INFORMACIJA

2018-10-08  2019-03-26 Nr. (30.1)-A4-2270
 2019-03-29
   

2018-09-24

PŪV pavadinimas:Verslo parko statyba

PŪV organizatorius: UAB "Vastint Lithuania"

PŪV vieta:Laisvės pr. 10, Vilnius

Papildyta Atrankos informacija    2018-10-12 Nr. (30.2)-A4-8156
 2018-10-12
   

2018-09-24

PŪV pavadinimas:Šiaurinės gatvės Vilniaus mieste (ruožo tarp Vakarinio aplinkkelio ir Stanevičiaus gatvės) statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracija

PŪV vieta: Vilnius

Papildyta Atrankos informacija   2018-09-24 Nr. (30.2)-A4-7753 2018-09-24
   

2019-09-21

PŪV pavadinimas: Senų žuvininkystės tvenkinių renovavimo ir naujų įrengimo esančiuose Deivido Lukoševičiaus sklypuose

PŪV organizatorius: Deividas Lukoševičius

PŪV vieta: Varėnos r., Valkininkų sen., Senųjų Naniškių k.

   

2018-09-21

Nr. (30.5)-A4-7740

2018-09-24
   

2018-09-19

PŪV pavadinimas: Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., rekonstravimas ir eksploatacija

PŪV organizatorius: AB "Lietuvos geležinkeliai", AB "Panevėžio keliai"

PŪV vieta:Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda

 

Papildyta atrankos informacija,

lydrastis

 

titulinis

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt) teikti iki  2018-09-26.    2018-09-19
   

2018-09-19

PŪV pavadinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB Otada

PŪV vieta: Šakių r. sav., Lukšių sen., Jurbūdžių k., Šakių sen., Aržuolupių k., Bridžių k.

    2018-09-18 Nr. (30.2)-A4-7621 2018-09-19
   

 

2018-09-18

PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Petrelių žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r., Saugų sen., Petrelių k.

 

    2018-09-18 Nr. (30.5)-A4-7583
 2018-09-19
   

 

2018-09-18

PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Vorusnės žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r., Rusnės sen., Vorusnės k.

 

    2018-09-18 Nr. (30.5)-A4-7565   2018-09-19
   

 

2018-09-18

PŪV pavadinimas: Kėdainių rajono Sirutiškio žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Apdaila"

PŪV vieta: Sirutiškių ir Kutiškių k., Surviliškio sen., Kėdainių r.

 

Papildyta atrankos informacija   2018-10-05 Nr.(30.5)-A4-8040
 2018-10-05
   

2018-09-18

PŪV pavadinimas:

AB "Vilniaus baldai" gamybos ir pramonės paskirties pastato paprastasis remontas.

PŪV organizatorius:

AB "Vilniaus baldai"

PŪV vieta:

Savanorių pr. 178B, Vilnius

 

Atrankos informacija

 

Priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt) teikti iki  2018-10-03.    
    2018-09-18

PŪV pavadinimas:

Panevėžio r., Raguvos smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Marsta"

PŪV vieta:

Panevėžio r., Raguvos sen., Vėžiškių k.

Papildyta atrankos informacija    2018-10-05 Nr. (30.2)-A4-8042
 2018-10-05
    2018-09-17

PŪV pavadinimas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. Krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas)

PŪV organizatorius: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

PŪV vieta:

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Nemuno g. 2, Klaipėda

Papildyta Atrankos informacija   2018-09-17 Nr. (30.2)-A4-7532 2017-09-17
     2018-09-17

PŪV pavadinimas:

nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą

PŪV organizatorius: UAB "Vilanpa"

PŪV vieta:

Lentvario g. 13A, Vilnius

Papildyta atrankos informacija

Priedas 1

Priedas 2

  2018-09-28, Nr. (30.4)-A4-7908
 2018-09-28
     2018-09-17

PŪV pavadinimas: 4 vėjo elektrinių įrengimo Anykščių rajono savivaldybės Viešintų seniūnijos žemės sklypuose kadastriniai Nr. 3484/0001:12, 3484/0001:62, 3484/0001:169, 3484/0001:663 

PŪV organizatorius: UAB "Renerga"

PŪV vieta: Anykščių r. sav., Viešintų sen.

 Papildyta atrankos informacija
   2018-09-17 Nr. (30.2)-A4-7494
 
   

2018-10-18

PŪV pavadinimas: Okainių žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtra

PŪV organizatorius: Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė

PŪV vieta: Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Papildyta atrankos informacija

Priedai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

     
     

2018-09-14

PŪV pavadinimas: Prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "Liepų projektai"

PŪV vieta: Liepų g. 81, Klaipėdos m.

 

 Papildyta atrankos informacija
   2018-10-09 Nr. (30.2)-A4-8082
 2018-10-11
   

2018-09-13

PŪV pavadinimas: medienos atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB "Lignineko"

PŪV vieta: Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Papildyta atrankos informacija

I dalis

II dalis

Priedai 1-6

Priedai 9-17

kiti priedai

     
   

2018-09-13

PŪV pavadinimas: Pramoninio pastato (1095-7016-8040) rekonstrukcija į prekybos pastatą

PŪV organizatorius: UAB "S.U.B. projektai"

PŪV vieta: Drujos g. 2, Vilniaus m. sav.

Papildyta atrankos informacija    2018-10-01 Nr. (30.2)-A4-7979
 2018-10-01
   

2018-08-14

Pūv pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

Pūv organizatorius:UAB Vairotas

Pūv vieta S. Kerbedžio 19 B , Panevėžys

    2018-09-13 Nr. (30.4)-A4-7442 2018-09-17
   

2018-09-12

PŪV pavadinimas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas.

PŪV organizatorius : UAB ,,Žalvaris''

PŪV vieta: Metalo g. 3, Utena

Atrankos informacija

Priedai 1

Priedas2

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

Priedas 6

priedas 7

priedas 8

priedas 9

priedas 10

 

   Atrankos išvada 2018-11-06 Nr. (30.4)-A4-8490
 2018-11-12
   

2018-09-11

PŪV pavadinimas: Panevėžio r., Vadoklių sen., Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Žvalgaičiai"

PŪV vieta: Panevėžio r. sav., Vadoklių sen., Žvalgaičių k

Atrankos informacija

Priedas

  2018-10-10 Nr. (30.2)-A4-8095 2018-10-12
   

2018-09-13

PŪV pavadinimas: statybinių arliekų tvarkymo aikštelė

PŪV pavadinimas: UAB TIlsta

PŪV vieta: Gurelių g. 61 A, Vilnius

 Papildyta atrankos informacija

priedai

triukšmas

Papildymas 2018-11-08

Žemėlapis, 2018-11-08

   2018-12-31 Nr. (30.4)-A4-9419
 2019-01-02
   

2018-07-25

PŪV pavadinimas naudoti nebetinkamų padangų atliekų kiekio (didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti) didinimas

PŪV organizatorius: UAB "Ekologistika"

PŪV vieta: Pramonės g. 1, Alytus

    2018-08-13 Nr. (30.4)A4(e)- 631 2018-08-13
   

2018-09-19

PŪV pavadinimas: žūklės pramonės atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB Nofir

PŪV vieta Pramonės g. 5I IR 5U Tauragėje

Informacija atrankai

 

Priedas1

priedas 2

priedas 3

priedas 4

priedas 5

priedas 6

priedas 7

priedas 8

Patikslinta informacija atrankai

Priedai 1-8,10

Priedas 9,

Priedai 11-19

   2018-11-27 Nr. (30.4)-A4(e)-2764

 

2018-12-03

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Paskelbimo data

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie parengtą PAV programą)

PŪV vieta

Kur galima susipažinti su PAV programa (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV programą)

 2018-09-14  Smėlio ir žvyro išteklių gavyba Miškinių telkinio dalyje  Vilniaus apskrityje, Trakų rajono savivaldybėje, Senųjų Trakų seniūnijoje, Žūkų kaime  https://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Miskiniai/Miskiniai_2018/PAV_programa/Miskiniai_PAV_programa_2018_viesinimui.pdf

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PAV dokumentų rengėjo pavadinimas

PŪV vieta

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie gautą PAV ataskaitą)

Kur galima susipažinti su PAV ataskaita (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir/ar PŪV PAV   (10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 2018-09-12 Putstiklio granulių gamyba (Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Viečiūnų mstl., Verpėjų g. 22 ir 26A)  http://www.avcon.lt/Lt/Visuomene.htm  2018-09-26

6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

Data Dokumento numeris Rašto dėl programos  tvirtinimo pavadinimas
     

 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

Data 

Dokumento numeris

Sprendimas  

(galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos)

Susirinkimo

protokolas

PAV dokumentai (kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas)

 2018-09-25  Informacija dėl UAB ,,Vakarų medienos grupė" medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybos ir eksploatacijos veiklos galimybių
   

 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Data Pranešimas Sprendimas
     

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Data Dokumento numeris Sprendimas
2018-08-10 (30.2)-A4(e)-633 Sprendimas dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamos ūkinės veiklos - krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimo ir akvatorijos prie krantinių gilinimo - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo

 

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)