Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪRA ATLIEKA BENDROVEI „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO PERŽIŪRĄ

 

AGENTŪRA ATLIEKA BENDROVEI „NORDIC SUGAR KĖDAINIAI“ IŠDUOTO TARŠOS LEIDIMO PERŽIŪRĄ

Sausio 22-osios, trečiadienio naktį, po gautos informacijos apie galimai nuotekomis teršiamą bevardį upelį Kėdainių pramoniniame rajone, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė naktinę upelio vagos, kylančios aukštyn nuo Šerkšnio upelio, apžiūrą, per kurią rastas nedeklaruotas bendrovės „Nordic sugar Kėdainiai“ nuotekų išleistuvas su tekančiomis nuotekomis. Operacijoje dalyvavo ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistas, kuris paėmė vandens mėginius laboratoriniams tyrimams.

 

Gavusi informaciją iš Aplinkos apsaugos departamento apie aptiktus galimus pažeidimus, Aplinkos apsaugos agentūra nedelsdama pradės bendrovei „Nordic sugar Kėdainiai“ išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIKP) leidimo peržiūrą.

 

Bendrovės „Nordic sugar Kėdainiai“ TIPK leidimo paraiškoje išleistuvas į upelį nebuvo nurodytas bei pažymėtas, o pagal TIPK leidimo reikalavimus AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ veiklos metu susidariusios gamybinės bei buitinės nuotekos pagal sutartį turi būti išleidžiamos į UAB „Kėdainių vandenys“ tinklus.

 

TIPK leidimą įmonei AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ 2006 m. sausio 9 d. išdavė LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. Paraiška TIPK leidimui gauti buvo suderinta su Kėdainių rajono savivaldybe, Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainiu filialu ir Kėdainių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.


Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2014 m. liepos mėn. ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo funkcijos suteiktos Aplinkos apsaugos agentūrai. 2015 m. balandžio 15 d. buvo pakeistas TIPK leidimas ir teršalų išleidimą su nuotekomis reguliuojančiame punkte nurodyta, kad gamybinės bei buitinės nuotekos turi būti išleidžiamos į UAB „Kėdainių vandenys“ tinklus. Vėliau daryti TIPK leidimo pakeitimai šių nuotekų tvarkymo sąlygų nelietė.

 

Remiantis LR aplinkos apsaugos įstatymu, sprendimas panaikinti bendrovės TIPK leidimo galiojimą gali būti priimamas, kai teisėtomis priemonėmis įrodoma, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos.