Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos rodiklių ataskaitą.

 

Ataskaita parengta, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, taip dar vadinamos nacionalinių emisijų limitų direktyva, nuostatomis, susijusiomis su oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsena.  Joje pateikti rodikliai nustatyti iš pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdomų stebėjimų įvairiose aplinkos srityse - aplinkos oro, vandens, dirvožemio, miškų bei sąlygiškai natūralių miško ekosistemų būklės - duomenų. Pagrindinis šių ataskaitų tikslas - visos Europos Sąjungos mastu nustatyti ilgalaikio oro taršos poveikio pasekmes gėlo vandens, miško ir kitoms natūralioms ar pusiau natūralioms ekosistemoms ar atskiriems jų komponentams. 

 

Ataskaita parengta kartu su Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos specialistais, o taip pat miškų ir kitų ekosistemų tyrimus vykdančių mokslo įstaigų- Lietuvos grarinių ir miškų mokslo centro, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais.

 

Ataskaita patalpinta Europos aplinkos agentūros Europos informacijos ir stebėjimų tinklo (Eionet) centrinėje duomenų saugykloje.