Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Apie oro kokybę miestuose 2019 m. balandžio 23-24 d.

 

Apie oro kokybę miestuose 2019 m. balandžio 23-24 d.

Lietuvoje jau kurį laiką vyraujant sausiems orams ir nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, balandžio 15-19 d. oro užterštumas kietosiomis dalelėmis miestuose palaipsniui didėjo. Tik šventinį savaitgalį tiek dėl kai kur nulijusio lietaus, tiek dėl sumažėjusių transporto srautų, oras tapo švaresnis. Tačiau neilgam. Po švenčių vėl suintensyvėjus transporto srautams, vyraujant sausiems ramiems orams ir palankioms teršalų kaupimuisi sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija vėl padidėjo, pirmiausia didžiuosiuose šalies miestuose, vėliau ir mažesniuose. Balandžio 23 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 1,5 karto (žr. nuorodą http://oras.gamta.lt/files/Oras_190423v_O3v.pdf). Balandžio 24 d. aukštas oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygis stebimas visuose miestuose, kur vykdomas oro monitoringas (http://193.219.53.11/ap3/). Be to, dėl saulėtų ir šiltų orų daug kur padidėjo ir ozono koncentracija[1].

 

Didelę įtaką oro užterštumo padidėjimui šiomis dienomis, be įprastinės transporto keliamos taršos, turi ir su oro masėmis iš kitų regionų atnešti teršalai. Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, iš meteorologinių žemės palydovų gaunama informacija rodo, kad su oro masėmis iš pietryčių mūsų regiono link nešami teršalai patenkantys į aplinkos orą dėl miškų gaisrų, kilusių pietrytinėje Europos regionuose.

 

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, balandžio 25-27 d. vietomis numatomi trumpi lietūs, dėl kurių, tikėtina, bent kai kuriuose miestuose, oro užterštumas sumažės.

 

Bendro pobūdžio informacija apie oro teršalų poveikį sveikatai pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje adresu http://193.219.53.11/ap3/ (skyriuje "Apie teršalus). Dėl detalesnės informacijos oro užterštumo poveikio sveikatai klausimais maloniai prašome kreiptis į miestų visuomenės sveikatos centrų ar biurų specialistus.

 

 


[1] Ozonas - antrinis teršalas,  patenkantis į aplinkos orą ne gamybinių ar degimo procesų metu, bet besiformuojantis atmosferoje iš kitų teršalų cheminių reakcijų metu veikiant šilumai ir saulės šviesai.

 

Maloniai prašome oro užterštumo poveikio sveikatai klausimais kreiptis į miestų visuomenės sveikatos centrų ar biurų specialistus.