Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PRADEDAMAS 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

 

PRADEDAMAS 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ patvirtinti Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limitai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2c68d00757611e9b81587fcbd5a76f6

 

Kviečiame susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitais kiekvienam medžioklės plotų naudotojui.**

 

*Atsižvelgiant į Raseinių, Trakų savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus patikslinimus, koreguoti Raseinių, Trakų rajonų medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitai.

**Atsižvelgiant į Kazlų Rūdos, Utenos rajono savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus patikslinimus, koreguoti Kazlų Rūdos sav. ir Utenos r. kai kurių medžioklės plotų naudotojų ir medžioklės plotų vienetų pavadinimai.

 

Pastebėjus neatitikimus bei galimas technines klaidas, prašome informuoti Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ivanovienę tel. 8 706 68050, el. pašto adresu: jurgita.ivanoviene@aaa.am.lt.