Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > MONITORINGAS ATSKLEIDŽIA: UŽDRAUSTŲ MEDŽIAGŲ LIKUČIAI BALTIJOS JŪROJE RANDAMI IKI ŠIOL

 

MONITORINGAS ATSKLEIDŽIA: UŽDRAUSTŲ MEDŽIAGŲ LIKUČIAI BALTIJOS JŪROJE RANDAMI IKI ŠIOL

Aplinkos apsaugos agentūros vykdomas Baltijos jūros monitoringas atskleidžia – žmogaus ūkinė veikla turi ilgalaikį poveikį jūros aplinkai. Ir nepaisant to, jog uždraudus žalingų cheminių medžiagų naudojimą pavyksta sumažinti neigiamą poveikį gamtai, bet tokių medžiagų likučiai jūroje gali išsilaikyti ilgą laiką.


Monitoringo metu jūroje randamos įvairios patvarios cheminės medžiagos. Viena iš jų – plačiai žemės ūkyje naudotas pesticidas DDT. Ši medžiaga turėjo didelį neigiamą poveikį aplinkai ir Lietuvoje ji uždrausta jau daugiau nei du dešimtmečius, tačiau jos likučiai iki šiol aptinkami Lietuvos jūriniame rajone.


Remiantis HELCOM duomenimis, uždraudus pesticidą DDT, jo koncentracija Baltijos jūros aplinkoje nuo 1970-1980 m. reikšmingai sumažėjo ir mažėja toliau. Tai patvirtina ir Aplinkos apsaugos agentūros atliekamas Baltijos jūros monitoringas, kuris parodė, jog 2010-2019 metais Lietuvos jūrinio rajono vandenyje pesticidas DDT nebuvo rastas.


DDT yra toksiška medžiaga, priklausanti patvariųjų organinių teršalų grupei. Esant palankioms aplinkos sąlygoms šie teršalai aplinkoje gali išsilaikyti net iki 150 metų. DDT skyla į smulkesnes daleles (DDE ir DDD), kurios, dėl patvarumo ir stiprių kaupimosi savybių, vis dar aptinkamos Lietuvos jūriniame rajone (1 pav.) ir Baltijos jūroje (2 pav.) esančiuose gyvuosiuose organizmuose, pvz., strimelėje.

 

1 pav. DDE vidutinė metinė koncentracija strimelėje Lietuvos jūros rajone

 

2 pav. DDE koncentracija Baltijos jūros dugno nuosėdose (s.sv. – sauso svorio) ir biotoje (dr.sv. – drėgno svorio)


Po Antrojo pasaulinio karo pesticidas DDT buvo plačiai naudojamas purškiant pasėlius nuo kenkėjų ir kovojant su maliarija, o apie neigiamą jo poveikį žinoma jau nuo 1962 m. Plačiausiai tyrinėtas šios cheminės medžiagos poveikis jūrinio erelio populiacijos sumažėjimui. Pesticidas per mitybos grandinę patekdavo į paukščių organizmus ir paveikdavo jų reprodukcinę sistemą: jūriniai ereliai likdavo nevaisingi, dėdavo plono lukšto kiaušinius, kurie būdavo sutrinami arba tiesiog žūdavo.


Pasirodžius informacijai apie DDT kancerogeniškumą, jo gamyba, prekyba ir naudojimas buvo uždraustas: pirmiausia – JAV (1972 m.), o nuo 1996 m. šis pesticidas uždraustas ir Lietuvoje. 2004 m. įsigaliojus Jungtinių tautų Stokholmo konvencijai, DDT naudojimas uždraustas ir žemės ūkyje, tačiau Pietų Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje jis naudojamas iki šiol.

 

Daugiau informacijos apie Baltijos jūros ir Kuršių marių vandenų būklę rasite šioje skiltyje.