Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyrius informuoja, kad 2015-08-11 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Nutarimas) pakeitimas, kuriame nustatyti rinkliavos dydžiai už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą (Nutarimo 4.141'1. ir 4.141'2. papunkčiai).

 

Pažymime, kad vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-647 „Dėl valstybinės rinkliavų už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą“ 1.1 papunkčiu nuostata, valstybės rinkliavos už TIPK leidimo ar Taršos leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinantys dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti kartu su paraiškomis nurodytiems leidimams gauti.


Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei TIPK leidimas, išduotas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 priedą, pakeičiamas Taršos leidimu, valstybės rinkliavos dydis yra 20 €.


Vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Nutarimu, 2 punktu, valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. VMI sąskaitas, į kurias galima mokėti valstybines rinkliavas rasite šioje nuorodoje: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. Mokėtiną sumą rasite Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Nutarimu. Lėšų gavėjo, VMI prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, Aplinkos apsaugos agentūros teikiamų paslaugų įmokos kodas – 5775.