Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė

 

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

 

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitų teikimas

Ataskaitą galima pateikti internetu, naudojant „Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą“ (IS „AIVIKS“).

Informaciją, kaip prisijungti prie IS „AIVIKS“, galima rasti čia. 

Ataskaitos pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.

 

 

INFORMACIJA APIE BUVUSIAIS KLAIDAS, JŲ IŠTAISYMĄ IR PATAISYTĄ TIPK LEIDIMĄ

Klaidos ištaisymo
data
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas Sprendimas dėl klaidos ištaisymo Pataisyta
 2018-10-08   Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelė Kuprioniškėse, Liepkalnio g. 172 b ir Liepkalnio g. 172 c
 (veiklos vykdytojai: ,,First Opportunity" OU ir UAB ,,Vilniaus betono demontavimo technika") 
 Nr. (30.1)-A4-8065  Pataisyta 29 lentelė ir 37 lentelės ,,First Opportunity" OU dalis
2019-07-11 AB "Panevėžio energija" termofikacinė elektrinė Nr. (30.1)-A4-4679 Pataisytas 2019-06-27 raštu Nr. (30.1)-A4-4497 sprendimas
2021-01-07 UAB „Lietpak“ Nr. (30.1)-A4E-201 Pataisyta 10 lentelė
2021-05-12 AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys Nr. (30.1)-A4E-5855 Pataisyta 7 lentelė
2021-10-25 UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės RK Nr. (30.1)-A4E-12147 Pataisytas 8 punktas „Tarša į aplinkos orą
2021-12-06 UAB „Rapsoila“ Nr. (30.1)-A4E-14130 Pakeista prie 2021-11-26 raštu Nr. 13781 priimto sprendimo pridėta monitoringo programa
2022-04-05 AB „Viniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys Nr. (30.1)-A4E-3879 Pataisyta 11 lentelė

 

 

 

 

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS IR ASMENIMS TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS


TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMŲ RENGIMAS

 

Informacija apie gautas paraiškas:

Informacija apie gautus pasiūlymus, pastabas ir derinimus:

Informacija apie gautas ekogeologinių tyrimų ataskaitas

Informacija apie išduotus, pakeistus ir panaikintus TIPK leidimus:

 

ĮMONĖS, TURINČIOS TIPK LEIDIMUS

 

 Metai  Sąrašas
2018 Parsisiųsti
2017  Parsisiųsti
2016  Parsisiųsti
2015  Parsisiųsti
2014  Parsisiųsti
2013  Parsisiųsti
2012  Parsisiųsti
2011  Parsisiųsti
2010  Parsisiųsti
2009  Parsisiųsti
2008  Parsisiųsti
2007  Parsisiųsti

 

Panaikinti TIPK leidimai

 

Data Leidimo Nr. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
2018-05-23 T-KL.1-6/2015 UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“
2018-06-06 (11.2)-30-74/2005 UAB "Baltic Oli Compamy"
2018-06-07 T-P.3-10/2016 UAB "Žalvaris" Įmonių. g 15, Panevėžys
2018-08-27  5/75  AB "YIT Kausta", Zapyškio karjeras,Kauno r.
2019-05-29  P1-1/096 AB "Panevėžio energija" termofikacinė elektrinė
 2019-07-09  VR-4.7-V-01-E-29  AB „Zelvė“
2019-07-09 VR-4.7-V-01-E-45 UAB „Alesninkų paukštynas“
2020-01-14 P2-5/052/T-P.6-16/2016 UAB „Rokiškio aliejinė“
2021-01-19 Nr. P1-66, P1-75 ir P1-81 LIT EGG, UAB

2021-04-13

Nr. TU(2)-81

UAB „Žalvaris“, Utenos sk.

2022-01-18 Nr. (30.1)-A4E-582 BUAB „Rokų keramika“

 

TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ REGISTRAS

 

2016 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

2015 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

2014 m. tirpiklius naudojančių įrenginių registras

 

 

METODINIAI PATARIMAI

 

Metodiniai patarimai pavojingų medžiagų valdymui rengiant TIPK leidimus

 

INFORMACIJA APIE ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIUS ĮRENGINIUS, TURINČIUS TIPK ARBA TARŠOS LEIDIMUS

 

2016 metais veikiantys įrenginiai

2015 metais veikiantys įrenginiai

2014 metais veikiantys įrenginiai

 

KITA NAUDINGA INFORMACIJA

 

Leidimų reikalavimų pavyzdžiai


Atleikų deginimo įrenginių sąrašas (List of waste incineration plants)

 

ATASKAITOS EUROPOS KOMISIJAI

 

2018-03-27

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)

 

2017-01-20

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorinių departamentų paraiškų TIPK leidimui gauti/pakeisti derinimai

 

2015-09-23

Informacija apie valstybės rinkliavos dydžius už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą/pakeitimą bei mokėjimo tvarką

 

Ekogeologinių tyrimų ataskaitos 2014-2018 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014-2018 m.

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2023 m.

 

.

Suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gauti pasiūlymai dėl paraiškos ir leidimo reikalavimų 2013-2019 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013–2018 m.

 

2013-06-25

Rekomendacijos pavojingų medžiagų patekimo į vandens aplinką prevencijai ir mažinimui

 

2015-10-11

ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos