Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013–2018 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013–2018 m.

 

1.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro paraiška gauti TIPK leidimą Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiui.

 2. Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui gauti.
 3.  UAB "Agvika" paraiška gauti TIPK leidimą paukštyno įrengimui.
 4.  UAB "Ecologus" paraiška gauti TIPK leidimą atliekų surinkimo ir apdorojimo aikštelei.
 5.
UAB "Hoegh LNG Klaipėda" paraiška gauti TIPK leidimą suskystintų gamtinių dujų importo terminalui.
6. S. Jakavičiaus PĮ „FOBEKA“ paraiška TIPK leidimui gauti (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui) ir pranešimas
7. UAB "Vaidva" paraiška TIPK leidimui gauti (statinių demontavimo metu susidariusių nepavojingų statybinių atliekų rūšiavimas, smulkinimas ir perdirbimas, gaminant įvairių frakcijų skaldą)
8. UAB „Vilniaus energija“ Termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
9. UAB „Vilniaus energija“ Termofikacinės elektrinės Nr. 3 (E-3) paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
10. UAB „Vilniaus energija“ Rajoninės katilinės Nr. 8 (RK-8) paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
11. AB „Amber Grid“ Jauniūnų dujų kompresorių stoties paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
12. AB „Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ paukštininkystės komplekso paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
13. UAB „Ecoservice“ paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
14. UAB „Lietpak“ paraiška TIPK leidimui gauti
15 AB "Vilniaus degtinė" filialo "Obelių spirito varykla" paraiška TIPK leidimui gauti
16. UAB "Veistas" paraiška TIPK leidimui gauti
17 UAB "Agaras" paraiška TIPK leidimui gauti
18 UAB "Ekoatliekos" paraiška TIPK leidimui gauti
19 UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno Jurgėliškių k. 10, Šiaulių raj. paraiška TIPK leidimui gauti
20 UAB "Manfula" paraiška TIPK leidimui gauti ir pranešimas
21. ŽŪB "Minaičiai" biodujų jėgainė
22. UAB "Lenergija" biodujų jėgainė paraiška TIPK leidimui gauti
23. UAB "IKEA Industry Lietuva" medienos drožlių plokščių bei medienos gamyklos paraiška TIPK leidimui gauti
24. UAB "VIlkyčių paukštynas" ir UAB "Vilkyčių mėsa" paraiška TIPK leidimui gauti
25. UAB "Telšių regiono komunalinių atliekų centras" paraiška TIPK leidimui gauti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiui eksploatuoti
26. VŠį "Anabazis" TIPK paraiška mišrių komunalinių atliekų mechaniniam rūšiavimo įrenginiui eksploatuoti
27. UAB "Vaizga" biokuro gamyklos "Rapsoila" paraiška TIPK leidimui gauti
28. UAB "Žalvaris"Utenos skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
29. UAB "NEG Energy" paraiška TIPK leidimui gauti
30. UAB "NEG Recycling" paraiška TIPK leidimui gauti Šiaulių regiono komunalinių atliekų MBA eksploatuoti
31. KB "Alsių paukštynas" paraiška TIPK leidimui gauti
32. VŠĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui gauti komunalinių atliekų MBA eksploatavimui Ateities pl. 51B, Kaune
33. VŠĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui gauti Zabieliškio mechaninio atliekų rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginiams eksploatuoti
34. S. Jakavičiaus PĮ "FOBEKA" Žarijų g. 2A, Vilnius paraiška TIPK leidimui gauti
35. UAB "NEG Recycling" paraiška TIPK leidimui gauti Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA eksploatuoti
36. UAB "Toksika" paraiška TIPK leidimui gauti Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelei eksploatuoti
37. UAB "Toksika" Alytaus filialo paraiška TIPK leidimui gauti
38. UAB "Kurana" TIPK leidimui gauti
39. UAB "Toksika" Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės paraiška TIPK leidimui gauti
40. UAB "Energesman" Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, Jočionių g. 13, Vilnius paraiška TIPK leidimui gauti
41. UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
42. UAB "Žalvaris" Klaipėdos skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
43. UAB "Žalvaris" Panevėžio skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
44. UAB "Žalvaris" Šiaulių skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
45. UAB "Žalvaris" Utenos skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
46.
UAB "Žalvaris" Vilniaus skyriaus pataiška TIPK leidimui gauti
47. UAB "Žalvaris" filialo Atliekų utilizavimo centro paraiška TIPK leidimui gauti
48. UAB "Lietmetas" paraiška TIPK leidimui gauti
49. UAB "Jenergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Sidabros g. 1C, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio raj. sav., eksploatuoti
50. UAB "Venergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Skabeikių k. 11, Papilės sen., Akmenės raj. sav., eksploatuoti
51. UAB "Nenergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Šalnaičių k., Saločių sen., Pasvalio raj. sav., eksploatuoti
52. UAB "Menergija" paraiška TIPK leidimui gauti biodujų jėgainei, Veselkiškių k. 1, Linkuvos sen., Pakruojo raj. sav.
53. KB "SV Obeliai" paraiška TIPK leidimui gauti
54. UAB "Jondara" paraiška TIPK leidimui gauti Melekonių k. paukštynui eksploatuoti
55. UAB "HOCHDORF Baltic Milk" paraiška TIPK leidimui gauti
56. UAB "Alytaus aliuminis" paraiška TIPK leidimui gauti
57. UAB "Panoden" paraiška TIPK leidimui gauti
58. UAB "Biocentras" paraiška TIPK leidimui gauti
59.
UAB "Biocentras SE" paraiška TIPK leidimui gauti
60. Žemės ūkio kooperatyvo "Pienas LT" paraiška TIPK leidimui gauti
61. VšĮ "Grunto valymo technologijos" Jonavos skyriaus paraiška TIPK leidimui gauti
62. UAB "Toksika" Klaipėdos filialo paraiška TIPK leidimui gauti
63. UAB "Malsena Plius" paraiška TIPK leidimui gauti
64. UAB "Ekovalis" paraiška TIPK leidimui gauti
65. UAB "Nordema" paraiška TIPK leidimui gauti
  2016 m. II ketvirtis
66. UAB "BNB Capital"paraiška TIPK leidimui gauti
  2016 m. III ketvirtis
67.  UAB "Marijampolės konservai" Marijampolės sen. paraiška TIPK leidimui gauti
68. UAB "Debris" paraiška TIPK leidimui gauti nepavojingų bei pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo aikštelės Kauno raj. eksploatavimui
  2016 m. IV ketvirtis
69.  UAB "Terra recycling" paraiška TIPK leidimui gauti
70.  UAB "Agaras" paraiška TIPK leidimui gauti
  2017 m. I ketvirtis
71.  Ūkininko Vilando Sasnausko ūkio paraiška TIPK leidimui gauti
72. AB "Krekenavos agrofirma" paraiška TIPK leidimui gauti
73. UAB "Parsekas" paraiška TIPK leidimui gauti
74. AB "Kaišiadorių paukštynas" paraiška TIPK leidimui gauti
                                                                                  2017 m. III ketvirtis
75. AB „Kauno energija“ Pergalės katilinė
76. S. Petkevičiaus įm. PETKUS
77. AB „Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ paukštininkystės kompleksas
78.  UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyrius
                                                                                2018 m.
                                                                                2018 m. I ketvirtis
79. UAB "Ecologus" paraiška TIPK leidimui gauti
80.  UAB „BNB Capital“ naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti kaip kurą įrenginys

(Spauskite čia norėdami įvesti puslapio tekstą)