Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > INCIDENTAI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE: APIBENDRINTI APLINKOS ORO TYRIMŲ REZULTATAI

 

INCIDENTAI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE: APIBENDRINTI APLINKOS ORO TYRIMŲ REZULTATAI

Įmonėje Orion Global Pet, Klaipėdoje, gegužės 22 d. įvykus sprogimui ir gegužės 26 d. incidentui pasikartojus, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijos darbuotojai kartu su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais, nuvykę į įvykio vietą, paėmė aplinkos oro mėginius lakiųjų organinių junginių koncentracijoms nustatyti. Dviejų dienų tyrimų rezultatai rodo, jog incidentų gamykloje metu tam tikrų lakiųjų organinių junginių koncentracijos buvo žymiai padidėjusios ar viršijo teršalams nustatytą ribinę vertę.

 

Gegužės 22 d. paimti aplinkos oro mėginiai lakiųjų organinių junginių trumpo laikotarpio (pusės valandos) koncentracijos nustatymui. Vadovaujantis metodiniais nurodymais, oro mėginiai imti priešvėjinėje pusėje nuo įmonės Pramonės ir Verslo g. sankryžoje, Klaipėdoje, bei 40–50 m atstumu pavėjui nuo įmonės, o taip pat pavėjinėje pusėje esančiose artimiausiose gyvenamosiose teritorijose – Lanko g., Klaipėdoje bei Kaimynų g. Jakuose, Klaipėdos raj. Ištyrus mėginius laboratorijoje, nustatyta, kad tyrimų vietoje, 50 m pavėjui nuo įmonės, pusės valandos acetaldehido koncentracija siekė 0,032 mg/m³ ir viršijo nustatytą ribinę vertę (0,01 mg/m³). Priešvėjinėje pusėje nuo įmonės šio teršalo koncentracija taip pat buvo didesnė nei leidžiama ir siekė 0,014 mg/m³. Kitose tyrimų vietose acetaldehido koncentracija buvo mažesnė nei ribinė vertė.

40–50 m atstumu pavėjui nuo įmonės nustatyta ir žymiai padidėjusi benzeno koncentracija ir siekė 0,206–0,242 mg/m³. Pavėjinėje pusėje esančiose gyvenvietėse šio teršalo koncentracija siekė 0,023–0,024 mg/m³, t.y. buvo panaši kaip išmatuota priešvėjinėje pusėje nuo įmonės (0,023 mg/m³). Atkreiptinas dėmesys, jog nacionaliniuose kriterijuose šios kancerogeninės medžiagos koncentracijai ribinė vertė nenustatyta, ES normose benzeno koncentracijos vertinimui nustatyta ilgo laikotarpio, t.y. metinė ribinė vertė – 5 µg/m3 (0,005 mg/m3). Pusės valandos trukmės tyrimo rezultatų lyginimas su šia (metine) norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes pagal trumpalaikių epizodinių tyrimų rezultatus nėra galimybių patikimai įvertinti, ar nebuvo viršyta metinė ribinė vertė.


Kitų lakiųjų organinių junginių koncentracijos neviršijo nustatytų normų. Pusės valandos stireno koncentracija mėginiuose, imtuose 40-50 m šalia įmonės, siekė 0,003 mg/m³ (pusės valandos ribinė vertė – 0,04 mg/m³), o kitose tyrimų vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą. Tolueno koncentracija netoli įmonės svyravo 0,005-0,006 mg/m³ (pusės valandos ribinė vertė – 0,6 mg/m³), Lanko g. siekė 0,003 mg/m³, o kitose tyrimų vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą. Kitų tirtų lakiųjų organinių junginių (etilbenzeno ir kt.), kurių vertinimui teisės aktuose yra nustatytos ribinės vertės, koncentracija nei vienoje tyrimų vietoje jų neviršijo ir buvo mažesnė už nustatymo ribą.


Gegužės 25 d. 1-oje vietoje priešvėjinėje pusėje ir 3-ose vietose pavėjui nuo įmonės pakartotinai paimti kontroliniai lakiųjų organinių junginių mėginiai. Atlikus tyrimus nustatyta, kad acetaldehido koncentracija tyrimų vietoje pavėjinėje pusėje, 40 m nuo gamyklos veiklavietės,  Lypkių g., Klaipėdoje siekė 0,0028 mg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (0,01 mg/m³), o kitose vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą. Benzeno koncentracija 40 m atstumu pavėjui nuo Įmonės siekė 0,044 mg/m³, o pavėjinėje pusėje esančiose gyvenvietėse  -  0,038 mg/m³. Priešvėjinėje pusėje benzeno koncentracija buvo lygi 0,035 mg/m³. Tolueno koncentracija visose tyrimų vietose siekė 0,003 ir neviršijo ribinės vertės (0,6 mg/m³). Kitų tirtų lakiųjų organinių junginių koncentracija gegužės 25 d. nei vienoje tyrimų vietoje neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Gegužės 26 d., pasikartojus incidentui Orion Global Pet gamykloje, paimti aplinkos oro mėginiai lakiųjų organinių junginių koncentracijai tirti dvejose vietose - priešvėjinėje pusėje ir 40 m pavėjui nuo įmonės. Atlikus tyrimus nustatyta, kad acetaldehido koncentracija tyrimų vietoje pavėjinėje pusėje, 40 m nuo gamyklos veiklavietės,  Lypkių g., Klaipėdoje siekė 0,155 mg/m³ ir viršijo ribinę vertę (0,01 mg/m³), o priešvėjinėje pusėje buvo lygi 0,0082 mg/m³ ir neviršijo normos. Benzeno koncentracija pavėjui nuo įmonės buvo mažesnė už nustatymo ribą, o priešvėjinėje pusėje siekė 0,003 mg/m³. Tolueno koncentracija tyrimų vietoje priešvėjinėje pusėje siekė 0,004 ir neviršijo ribinės vertės (0,6 mg/m³). Kitų tirtų lakiųjų organinių junginių koncentracija gegužės 26 d. nei vienoje tyrimų vietoje neviršijo nacionaliniuose kriterijuose nustatytų ribinių verčių.