Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos leidimai

 

Taršos leidimai

Taršos leidimai išduodami, pakeičiami bei jų galiojimas panaikinamas vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka ir reikalavimais.

 

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK2 priedo leidimus

 

Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimas numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 2 priedą (TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t. y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.

 

TIPK 2 priedo leidimų keitimo eiga

 

Vadovaujantis patvirtintu tvarkos aprašu, TIPK 2 priedo leidimo pakeitimą taršos leidimu inicijuoja Aplinkos apsaugos agentūra, kuri remdamasi TIPK 2 priedo leidimo ir, esant poreikiui, iš veiklos vykdytojo gautais duomenimis, parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia veiklos vykdytojui susipažinti.

 

Aplinkos apsaugos agentūra parengė tris veiksmų planus pagal atitinkamas specialiąsias dalis:

 

- aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita (Tvarkos aprašo 3 priedas);

- nuotekų tvarkymas ir išleidimas, paviršinio vandens išgavimas (Tvarkos aprašas 4 priedas);

- atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas, laivų perdirbimas (Tvarkos aprašo 5 priedas).

 

Tvarkos aprašo 3-5 prieduose, pateiktuose veiksmų planuose. TIPK 2 priedo leidimai išdėstyti pagal jų išdavimo datą. Atsižvelgiant į tai, TIPK 2 priedo leidimų keitimo į taršos leidimus inicijavimas bus vykdomas lygiagrečiai pagal atitinkamas taršos leidimų specialiąsias dalis pradedant nuo ankščiau išduoto TIPK 2 priedo leidimo.

 

Vadovaujantis aplinkos apsaugos įstatymu, TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimą keičiamas neatlygintinai.

 

Kur kreiptis, kilus klausimams dėl TIPK 2 priedo leidimo keitimo?

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atitinkamus Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento padalinius:

 

- dėl taršos leidimo specialiųjų dalių aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita į Oro taršos prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Loreta Jovaišienė, tel. (8 686) 48 427, el. paštas: loreta.jovaisiene@aaa.am.lt;

 

- dėl taršos leidimo specialiųjų dalių nuotekų tvarkymas ir išleidimas, paviršinio vandens išgavimas į Vandenų taršos prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Virgilija Kozakienė, tel.  (8 41) 59 64 27, el. paštas: virgilija.kozakiene@aaa.am.lt;

 

- dėl taršos leidimo specialiųjų dalių atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas, laivų perdirbimas į Atliekų prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Danguolė Kazlauskienė, tel.+370 616 97836 , el. paštas: danguole.kazlauskiene@aaa.am.lt

 

Taip pat į taršos prevencijos departamento direktorę Justiną Černienę, tel. (8 706) 62 041, el. paštas: justina.cerniene@aaa.am.lt.