Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > GAUTI GALUTINIAI NEMUNO VANDNES TYRIMŲ REZULTATAI

 

GAUTI GALUTINIAI NEMUNO VANDNES TYRIMŲ REZULTATAI

Pasirodžius informacijai, jog Nemune ties Gardinu gaišta žuvys, Aplinkos apsaugos agentūros ekspertai birželio 15 d. paėmė ištirti Nemuno vandens mėginius ties Alytumi ir Druskininkais, siekiant kuo skubiau įvertinti į Lietuvos teritoriją atitekančio Nemuno vandens kokybę. Remiantis galutiniais Nemuno vandens tyrimų rezultatais, tarša Nemune nenustatyta.

 

Atlikus pavojingų medžiagų (sunkieji metalai, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, ftalatai, chlorfenoliai, polichlorinti bifenilai) tyrimus, daugumos jų mėginiuose neaptikta, o kelių – nustatytos tik labai mažos koncentracijos. Ekotoksiškumo tyrimų rezultatai taip pat parodė, kad Nemuno vanduo netoksiškas, t. y. nepavojingas vandens organizmams.

 

Paimtuose vandens mėginiuose buvo tiriamas ir deguonies kiekis bei jo sunaudojimas, suspenduotos ir biogeninės medžiagos. Patys pirmieji vandens tyrimų rezultatai rodė sumažėjusį deguonies vandenyje kiekį, tačiau nesiekė minimalios kritinės koncentracijos ribos. Tokį deguonies sumažėjimą vandenyje galėjo įtakoti aukšta upės vandens temperatūra.

 

Šiek tiek vėliau gauti atliktų suspenduotų ir biogeninių medžiagų tyrimų rezultatai padidėjusios Nemuno vandens taršos neparodė. Tokių biogeninių medžiagų kaip bendrojo azoto, nitritų azoto, amonio azoto, nitratų azoto, fosfatų fosforo, bendrojo fosforo koncentracijos taip pat buvo nedidelės. Lyginant duomenis, šių tiriamų parametrų koncentracijos labai panašios į tas, kurios buvo nustatytos, atlikus šių metų birželio 1 d. Nemuno vandens kasmetinio monitoringo tikslai paimtų ėminių tyrimus.

 

Tolimesniam Nemuno vandens stebėjimui, birželio 18 d. ir 22 d. paimti papildomi kontroliniai mėginiai. Šių tyrimų rezultatus planuojama turėti kitos savaitės pradžioje.