Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI: ĮSIGALIOS NAUJA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ APSKAITOS TVARKA

 

TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI: ĮSIGALIOS NAUJA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ APSKAITOS TVARKA

Aplinkos ministerija pakeitė cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos tvarką ir numatė šių medžiagų bei mišinių platintojams ir tolesniems naudotojams papildomų išimčių pildant duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę. Pakeitimai įsigalios nuo lapkričio 1 d.

Pakeistas tvarkos aprašas numato, kaip turi būti pateikiama su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis susijusi informacija apie cheminius mišinius, priskiriamus pavojingiems dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar fizinio poveikio.


Tokių mišinių importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, tiekiantys juos rinkai, privalės teikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, naudodamiesi Europos cheminių medžiagų agentūros elektroninėmis priemonėmis. Šis reikalavimas pradės galioti nuo pagal cheminio mišinio naudojimo tipą nustatytos datos. Importuotojai ir tolesni naudotojai, vartotojams ir profesionaliam naudojimui skirtų mišinių tiekėjai informaciją privalės teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., o pramoniniam naudojimui skirtų mišinių – nuo 2024 m. sausio 1 d. Savanoriškai informaciją galima pateikti ir anksčiau.


Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos suvestinės nereikės pildyti tiems platintojams, kurie platina šias medžiagas ir mišinius nekeisdami jų sudėties, ženklinimo etiketės ir pakuotės, išskyrus įsigytąsias iš kitų valstybių. Į suvestinę nereikės įtraukti ir pagalbiniuose gamybos procesuose naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių, pavyzdžiui, klijų, tepalų ir pan.


Šios apskaitos tikslas – inventorizuoti, kiek ir kokių cheminių medžiagų priklauso fiziniam ar juridiniam asmeniui, kokiomis savybėmis jos pasižymi, kokiu būdu ir iš kur įsigyjamos, pasitikrinti, ar yra visi saugos duomenų lapai ir kada jie atnaujinti. Apskaita padeda užtikrinti, kad šios medžiagos ir mišiniai būtų naudojami saugiai.


Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarka pakeista, siekiant sudaryti sąlygas įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimams ir suderinti su naujos redakcijos Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymu.