Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratoriniai tyrimai ir matavimai > Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla

 

Aplinkos tyrimų departamento akredituota veikla

Aplinkos tyrimų departamentas nuo 2004 metų yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai. Nacionalinis akreditacijos biuras (toliau – NAB) reguliariai vertina Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją,  veiklos  procedūras, atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064,  išduotas 2020 m.  lapkričio 16 d., galioja iki 2024 m. spalio 10 d. (Akreditavimo pažymėjimas lietuvių k., Akredituota sritis).

 

Aplinkos tyrimų departamentas akredituotas atlikti vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius, fizikinius tyrimus, vandens biologinius tyrimus, vandens, nuotekų ir aplinkos oro mėginių ėmimą. Taip pat Aplinkos tyrimų departamentas yra akredituotas taikyti lanksčią sritį (Aplinkos tyrimų departamento aktuali akredituota sritis).

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATLIEKAMŲ VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINOS