Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Aplinkosaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūroje

 

Aplinkosaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos agentūroje

Aplinkos apsaugos agentūros, kaip bet kurios kitos organizacijos, veikla yra susijusi su gamtos išteklių vartojimu ir aplinkos teršimu. Todėl Agentūra, kaip pagrindinė Lietuvos institucija teikianti visuomenei ir valdymo reikmėms informaciją apie aplinkos būklę, visų pirma savo pavyzdžiu turi siekti tausojančio išteklių vartojimo ir tuo pačiu aukštesnio aplinkos apsaugos veiksmingumo. Tam tikslui pasiekti Agentūroje nuspręsta įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą.


Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas reiškia, kad:

  • organizacijos aplinkos apsaugos veiksmingumas bus didesnis, nei numato teisės aktai;
  • į aplinkosaugos veiklą yra įtraukiami organizacijos darbuotojai;
  • vykdomas atviras ir objektyvus pasikeitimas informacija.

 

 

Priedai: