Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS IR ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS, KAIP TVARKYTI ATLIEKAS KARANTINO METU

 

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS IR ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS, KAIP TVARKYTI ATLIEKAS KARANTINO METU

Aplinkos ministerija, kaip institucija, kuri įgaliota koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą atliekų tvarkymo srityje, parengė rekomendacijas dėl komunalinių atliekų tvarkymo COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu.

 

Nepaisant to, kad pagal šiuo metu turimą informaciją nėra pagrindo teigti, kad komunalinių atliekų srautas (per išmetamas buitines atliekas: servetėles, higienos priemones ir kt.) gali būti koronaviruso plitimo židinys ir kad šias atliekas tvarkantys darbuotojai dėl darbo specifikos pakliūva į didesnės rizikos grupę, komunalines atliekas tvarkantys darbuotojai, kaip ir visi kiti, turi laikytis bendrųjų rekomendacijų koronaviruso plitimo grėsmės sąlygomis – plauti rankas, naudoti dezinfekcijos priemones, riboti socialinius kontaktus.


Kadangi mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose dirbantys žmonės visada privalo dėvėti apsaugos priemones (respiratorius, pirštines, kostiumus ir t. t.), visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nuomone, papildomos specifinės priemonės darbuotojų apsaugai nėra būtinos.


Įvertinus Europos Sąjungos valstybėse taikomą praktiką, gyventojams rekomenduojama tokias buitines atliekas kaip servetėles, tualetinį popierių, apsaugines kaukes ir kitas panašaus pobūdžio atliekas mesti į atskirą maišą. Vėliau šis maišas turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.


Karantino metu atliekų tvarkytojams rekomenduotina kuo dažniau plauti ir dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius turi plauti atliekų turėtojai arba atliekų tvarkytojai.


Dezinfekavimo paslaugas teikiančioms įmonėms rekomenduotina po dezinfekavimo susidariusias atliekas (šluostes, pirštines, vienkartinius darbo rūbus, respiratorius ir pan.) sudėti į atskirus maišus ir jas tvarkyti kaip pavojingąsias atliekas. Pavojingomis atliekomis rekomenduojama laikyti ir atliekas kaip servetėlės, apsauginės kaukės, surinktas iš tokių karantino centrų, kuriuose yra užsikrėtusių COVID-19 asmenų. Taip tikimasi užtikrinti maksimalias prevencines priemones. Pavojingų atliekų tvarkytojų sąrašą galima rasti Atliekų tvarkytojų registre.


Specialias rekomendacijas dėl gyventojų, esančių izoliacijoje, atliekų surinkimo galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.


Karantino centruose siūloma taikyti panašią praktiką kaip ir gyventojams, t. y. tokias komunalines atliekas kaip higienines servetėles, vienkartines nosines, apsaugines kaukes ir kitas panašaus pobūdžio atliekas mesti į atskirą maišą. Pripildžius šį maišą, jis turėtų būti įdedamas į papildomą maišą ir sandariai užrišamas.


Rekomenduojama į papildomą maišą sudėti ir atskirai rūšiuojamas pakuočių (popieriaus, plastiko, metalo) atliekas, jas išmesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

Prekybininkams karantino metu siūloma laikinai nebepriimti užstatinių pakuočių prekybos vietų viduje rankiniu ir automatizuotu būdu (taromatuose) ir jas priimti tik lauke esančiuose taromatuose, juose užtikrinant tinkamas higienos priemones, reikiamų atstumų tarp žmonių laikymąsi.


Daiktų keitimosi ir paruošimo naudoti pakartotinai punktus reikėtų laikinai uždaryti. Gyventojai, jeigu nėra labai būtina, turėtų nesinaudoti stambių gabaritų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėmis, o atliekų tvarkytojams rekomenduojama jas eksploatuoti tik užtikrinant rizikos prevenciją – organizuoti veiklą taip, kad būtų išvengta grūsčių, o priduodant atliekas darbuotojai ir gyventojai laikytųsi reikiamų atstumų, kad deklaracijas gyventojai pildytų lauke. Jeigu rizikos prevencijos neįmanoma užtikrinti, šias aikšteles laikinai reikėtų uždaryti.

 

Rekomendacijos parengtos, įvertinus Pasaulio sveikatos organizacijos informaciją, ES bei kitų šalių praktiką ir bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, atliekų tvarkytojais ir kitais socialiniais ekonominiais partneriais. Jos gali būti patikslintos tiek pagal poreikį, naujai kylančius klausimus, tiek atsižvelgus į gautą naują informaciją.