Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2017 m. archyvas. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

 

2017 m. archyvas. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankos dėl PAV ir PAV procedūras pagal naują PAV įstatymo redakciją nuo 2017-11-01:

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymas (nauja redakcija nuo 2017-11-01)

 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885

 

 

 

 

 

 

Turinys:

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

3. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadas dėl PAV 2017 (nuo 2017-11-01)


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m. (nuo 2017-11-01)


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m (nuo 2017-11-01)


7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)


10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Data

Dokumento       

numeris   

 

Raštas dėl klaidų ištaisymo

Pataisytas dokumentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

 

3. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadas dėl PAV 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Atrankos informacijos paskelbimo data

PŪV pavadinimas

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PŪV vieta

 

Atrankos informacija

(arba papildyta atrankos informacija, jeigu atrankos informacija keitėsi po pastabų ir/ar pasiūlymų)

 

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir/ar PŪV PAV Aplinkos apsaugos agentūrai

(10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 

Atrankos išvada

Data

Dokumento numeris

 

Atrankos išvados paskelbimo data

(atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus)

 

 2018-01-02

PŪV pavadinimas: Birių krovinių krovos įrenginių statyba ir eksploatavimas

PŪV organizatorius: UAB "Birių krovinių terminalas"

PŪV vieta: Nemuno g. 24, Klaipėda

 Atrankos informacija

Žemės sklypo sutartis

Priedai1-5

Priedai 6-9

Priedai 10-11

Priedai 12-17

 Iki 2018-01-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui 8 46 466451)

 Atrankos išvada 2018-01-31
 Nr. (28.3)-A4-969
 2018-01-31

2017-12-29

PŪV pavadinimas: Iki 23 vėjo elektrinių parko statyba

PŪV vieta: Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintaučių k., Medinių k., Jonaičių k.,

Tryškių sen., Dūseikių k., Kiršių k., Levenčių k.

 

Atrankos informacija

 

priedas Nr. 2

 

priedas Nr. 3

 

priedas Nr. 4

Iki 2018-01-15 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui 8 41 596416)

   

2017-12-28

PŪV pavadinimas:Automobilių elektronikos komponentų gamyklos statyba

PŪV vieta: Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r.

 

Atrankos informacija

 

Priedas 1

Iki 2018-01-12 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9m Vilnius el.p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui  8 37 302607). 

 Atrankos išvada 2018-01-18 Nr. (28.2)-A4-561
 2018-01-18

2017-12-27

PŪV pavadinimas: popieriaus antrinių žaliavų perdirbimas

PŪV vieta: Katilinės g. 3, Karlų k., Visaginas

 Atrankos informacija 

 

Papildyta atrankos informacija

Priedas

Schema

 

Papildyta atrankos informacija

Priedas

 

 

Iki 2018-01-11 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p.aaa@aaa.am.lt (tel pasiteiravimui 8 389 69369
   

2017-12-27

PŪV pavadinimas: mėsinių galvijų auginimas

PŪV organizatorius : UAB ,,Vaja Farm"

PŪV vieta: Bliuvonių k., Anykščių r.

 Atrankos informacija

Priedai

Priedai

 

Iki 2018-01-11 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 389 69369
 Atrankos išvada 2018-02-09 Nr. (28.2)-A4-1316
 2018-02-09
2017-12-20                                                         PŪV pavadinimas: Prienų rajono savivaldybės Padrečių smėlio telkinio naudojimas.                                  PŪV organizatorius: UAB "Smėlynas".                     PŪV vieta: Padrečių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.

 Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-01-08 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 343 97802)
 Atrankos išvada 2018-02-26 Nr. (28.4)-A4-1820
 2018-02-26

 

2017-12-18

PŪV pavadinimas: Bioskaidžių atliekų kompostavimas, šalutinių gyvūninių III kategorijos produktų pasterizavimas.

PŪV organizatorius: UAB "Fetoksa"

PŪV vieta: Glitėnų k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

 Atrankos informacija
Iki 2018-01-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, ( tel. pasiteiravimui 8 45 581431)

 Atrankos išvada

2018-02-07

Nr. (28.5)-A4-1245

 2018-02-07
2017-12-12

PŪV pavadinimas: Gamybinio pastato statybaSvajonės g. 32, Klaipėdos m.

PŪV organizatorius: UAB "Klaipėdos kartono tara"

PŪV vieta: Svajonės g. 32, Klaipėdos m.

Atrankos informacija

Iki 2017-12-28

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 46 466 466)

 Atrankos išvada 2018-01-24 Nr. (28.5)-A4-744
 2018-01-26
2017-12-12

PŪV pavadinimas: Spengių smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimo žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 5552/10:404 ir 5552/10:53, Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

PŪV organizatorius: UAB "Nametas"

PŪV vieta: Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Atrankos informacija

 

 

Iki 2017-12-28

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 46 466 466)

   

2017-12-12

PŪV pavadinimas:Naujo pakuočių sandėlio statyba

PŪV organizatorius: UAB "Plungės kooperatinė prekyba"

PŪV vieta: Z. Ivinskio g. 1a, Macenių k., Plungės r.

 

Papildyta atrankos informacija

 

 

 

 

Atrankos informacija

2 dalis

priedas,

priedas - 14

priedas - 11

priedas - 2

priedas

Iki 2017-12-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaaam.lt

tel. pasiteiravimui 841 596 414

 Atrankos išvada 2018-01-23 Nr. (28.6)-A4-686
 2018-01-25

2017-12-11

PŪV pavadinimas: Pieninių galvijų komplekso išplėtimas

PŪV organizatorius: Daugėliškių ŽŪB

PŪV vieta: Daugeliškių k., Vilkijos apyl. sen.,Kauno r. 

Atrankos informacija Iki 2017-12-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,  tel. pasiteiravimui 8 37 302607

Atrankos išvada

2018-01-11 Nr.(28.2)-A4-336

 2018-01-12

2017-12-11

PŪV pavadinimas Aviacijos bazės transporto ir lengvųjų atakos lėktuvų perono rekonstravimas.

PŪV organizatorius: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

PŪV vieta: Lakūnų g.3, Šiauliai

Atrankos informacija

Iki 2017-12-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteravimui 841 596 416

 Atrankos išvada

2018-01-08 Nr. (28.6)-A4-206

 2018-01-09

2017-12-11

PŪV pavadinimas: UAB "Kauno grūdai ir partneriai trąšų priėmimo, saugojimo ir atkrovimo į transportą įrengimas.

PŪV organizatorius: UAB "Kauno grūdai" ir partneriai Telšių grūdų elevatorius.

PŪV vieta: Mažeikių g. 21, Telšiai

Atrankos informacija,

Priedas

 

Pakeista informacija atrankai

Iki 2017-12-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteiravimui 841 596 416)

 Atrankos išvada 2018-03-15, Nr. (28.6)-A4-2427
 2018-03-15

2017-12-06

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 16,00 iki 16,80 km ir ruožo nuo 17,64 iki 20,84 km rekonstravimas.

PŪV organizatorius: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

PŪV vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Riešės seniūnija.

Atrankos informacija

Priedai:

1.

2.

3.

Papildyta atrankos informacija

 

Iki 2017-12-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai

A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteiravimui 8 706 68042)
 Atrankos išvada 2018-02-23 Nr. (28.7)-A4-1773
 2018-02-26

 2017-12-06

PŪV pavadinimas: Poliuretano gamyboje naudojamų medžiagų pakeitimas

PŪV organizatorius: Schmitz cargobull Baltic, UAB

PŪV vieta: Pramonės g.7, Tiekimo g. 1A, Panevėžys

 Atrankos informacija pat.

galutinė

Priedai

5

6-10

 Iki 2017-12-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai

A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteiravimui 8 45 514481)

 Atrankos išvada

2018-01-16 (28.5)-A4-453

 2018-01-16

 2017-12-06

PŪV pavadinimas: Biokuro kogeneracinės jėgainės Nr. 2 statyba Visagine

PŪV organizatorius - UAB "Pramonės energija"

PŪV vieta: Pramonės g. 29, Karlų k., Visagino sav.

 Atrankos informacija

Priedai:

1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6

Papildyta atrankos informacija

Priedas 

Situacijos planas

 Iki 2017-12-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g.9, LT-09311, Vilnius, el.p.aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteiravimui (8 389) 68784)

   

 2017-12-06

PŪV pavadinimas: Valst. reikšmės kelio Kaišiadorys -žiežmariai (2,17 km) esančios sankryžos su rajoniniu keliu Kaišiadorys -Antakalnis rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą

PŪV organizatorius:Lietuvos automobilių kelių direkcija

PŪV: Kaišiadorių rajonas

 Atrankos informacija

Priedai

Papildyta atrankos informacija

 Iki 2017-12-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g.9, LT-09311, Vilnius, el.p.aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 37 302607

 Atrankos išvada

2018-01-25

(28.2)-A4-778

 2018-01-26

2017-12-05

PŪV pavadinimas: Inžinierinės paskirties statinių (automobilių saugyklų) Santariškių miestelyje statyba.

PŪV organizatorius: UAB "Santariškių parkavimo paslaugos".

PŪV vieta: Santariškių g. 1, 4, 7, 16, Vilniaus m.

 

Atrankos informacija

Turinys

Priedai:

1, 2.1, 2.2, 3, 3.1.,

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.I, 3.6.II, 3.6.III, 3.6.IV, 3.7.

 

Iki 2017-12-19

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteiravimui 8 7066 8041)

 

 Atrankos išvada 2018-02-09  Nr. (28.7)-A4-1303
2018-02-09

2017-12-05

PŪV pavadinimas: Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija
PŪV organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga "Gargždų švara"
PŪV vieta: Statybininkų g. 9. Gargždaų m.

Atrankos informacija

Papildoma informacija

Iki 2017-12-19

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 46 466 466)

 Atrankos išvada 2018-03-15 Nr. (28.3)-A4-2431  2018-03-16

2017-12-04

PŪV pavadinimas: Smėlio išgavimas iš jūros dugno (Preilos – Juodkrantės šiaurinio poligono) ir Palangos rekreacinės zonos (Palangos tilto – Birutės kalno kranto ruožo) papildymas smėliu
PŪV organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracija
PŪV vieta: Smėlio kasimo rajonas (Preilos – Juodkrantės šiaurinis poligonas) yra Lietuvos Baltijos jūroje, Sambijos – Kuršių plynaukštės šiaurinėje dalyje, Palangos tilto – Birutės kalno kranto ruožas, Palangos m. sav.

Atrankos informacija

Iki 2017-12-18

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 46 466 466)

 Atrankos išvada 2018-01-15 Nr. (28.3)-A4-419
 2018-01-15

2017-12-04
PŪV pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastat o statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB „Plagena“ ir Ko
PŪV vieta: Austėjos g. 9, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. 

Atrankos informacija pakeista

Iki 2017-12-18

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 46 466 466)

 Atrankos išvada

2017-01-30

Nr. (28.5)-A4-947

 2018-01-30

2017-12-04

PŪV pavadinimas: UAB „Renekona“ vėjo jėgainių (Pajuodupių ir Jokulių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.) statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB „Renekona“

PŪV vieta: Klaipėdos r., Vėžaičių sen., Pajuodupio ir Jokulių k.

Atrankos informacija

Iki 2017-12-18

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 46 466 466)

Atrankos išvada
2017-12-28 Nr. (28.3)-A4-13353
2017-12-28

2017-11-28

PŪV pavadinimas: UAB "3 Spare Lietuva" planuojamos ūkinės veiklos - nepavojingų medienos atliekų tvarkymas (smulkinimas).

PŪV organizatorius: UAB "3 Spare Lietuva"

PŪV vieta: Taikos pr. 98, Kauno m.

 Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

 

Papildyta atrankos informacija

Priedas 

Iki 2017-12-12

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui

8 37 302607)

 Atrankos išvada

2018-05-04 Nr. (28.2)-A4-4237

 2018-05-04

2017-11-28

PŪV pavadinimas: Magistralinio dujotiekio vamzdyno Vilnius-Panevėžys-Ryga DN 700 atskirų atkarpų rekonstravimas.

PŪV organizatorius: AB "Amber Grid"

PŪV vieta: Pasvalio rajono savivaldybės teritorija.

 

Atrankos išvada pat.

Priedas Nr.1

Iki 2017-12-11

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 514481)

 

 Atrankos išvada

2018-01-18

Nr. (28.5)-A4-559

 2018-01-19

 

2017-11-28

PŪV pavadinimas: Bartonių IV žvyro telkinio naujo (praplečiamo) ploto išteklių naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB "Karjusta".

PŪV vieta: Stašėnų k., Jonavos r. 

 

Atrankos informacija

 Iki 2017-12-12 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, LT-09311, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 37 302607)

 Atrankos išvada 

2017-12-21

Nr.(28.2)-A4-13203

 2017-12-22

2017-11-27

PŪV pavadinimas: Natūralaus pluošto gamyklos statyba.

PŪV organizatorius : UAB "Natūralus pluoštas" .

PŪV vieta: Biochemikų g.5, Kėdainiai

Atrankos informacija 

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

 Iki 2017-12-11 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt. (tel. pasiteiravimui 8 37 302607)

 Atrankos išvada

2017-12-21 Nr.(28.2)-A4-13201

 2017-12-28
 

2017-11-23

PŪV pavadinimas: UAB "Vėjo technologijų projektai" vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: UAB "Vėjo technologijų projektai"

PŪV vieta: Telšių r. sav., Degaičių sen., Jonaičių ir Norvydų k.

 Pakeista Atrankos informacija  Iki 2017-12-07 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteravimui 841 596 416)  Atrankos išvada 2018-01-30, Nr. (28.6)-A4-922
 2018-01-30

 2017-11-21

PŪV pavadinimas: AB "Panevėžio energija" Panevėžio rajoninės katilinės Nr. 1 naujo biokuro katilo statymas.

PŪV organizatorius: AB "Panevėžio energija"

PŪV vieta: Pušaloto g. 191, Panevėžys.

Atrankos informacija

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

 Iki 2017-12-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 58 14 31).

 Atrankos išvada

2018-01-08

 2018-01-08

2017-11-16

PŪV pavadinimas: baldinių plokščių gamyba

PŪV organizatorius: UAB "Impeka"

PŪV vieta: Skuodo g. 288, Troškučių k., Mažeikių r.

 Atrankos informacija
Iki 2017-11-29 pasiūlymus teikti Aplinkos ap[saugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 41 596415)

 Atrankos išvada

2017-12-07

Nr. (28.6)-A4-12640

 2017-12-08

2017-11-14

PŪV pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas

PŪV organizatorius : UAB "MJ Auto"

PŪV vieta: Elektronikos g. 24, Panevėžys

 Atrankos informacija
Iki 2017-11-27 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai. A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 581431)
   

2017-11-10
PŪV pavdinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vėlaičių ir Vydutaičių k. bei Natkiškių sen., Kuturių ir Ropkojų k.

PŪV organizatorius: UAB „Lt energija“

PŪV vieta: Tauragės apskr., Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vėlaičių, Vydutaičių, Natkiškių, Kuturių, Ropkojų k.

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2017-11-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui

Nr. 8 46 466451)

 Atrankos išvada

2018-01-26 Nr. (28.3)-A4-798

 2018-01-26

2017-11-08

PŪV pavadinimas: 448 vietų karvidės statyba (Pieninių galvijų ūkio išplėtimas)

PŪV organizatorius: ŽŪB "Vaškai"

PŪV vieta: Daičiūnų k.5, Vaškų sen., Pasvalio r.

 

Atrankos informacija

Priedai 1, 2

Iki 2017-11-22

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui 8 45 514481)

 

 Atrankos išvada

2017-12-14

Nr.(28.5)-A4-12919

 2017-12-14

2017-11-08

PŪV pavadinimas: Baldų gamybos pastato statyba;

PŪV organizatorius: UAB  "Fitsout";

PŪV vieta: Aviacijos g.2, Karmėlava, Kauno r. 

 Atrankos informacija , Priedai

Iki 2017-11-22 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt,

(tel. pasiteiravimui 8 37 302607)

 

 Atrankos išvada

2017-12-15 Nr. (28.2)-A4-12990

 2017-12-19

2017-11-08

PŪV pavadinimas:

Esamos metalo laužo aikštelės, pajėgumų didinimas.

PŪV organizatorius:

UAB "Argimetas"

PŪV vieta:

Švyturio g. 3B, Tauragės m.

 Atrankos informacija

Iki 2017-11-22

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, (tel. pasiteiravimui

Nr. 8 46 466456)

 Atrankos išvada 2017-12-06 Nr. (28.3)-A4-12611  2017-12-07

2017-11-07

PŪV pavadinimas:Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija.

PŪV organizatorius: UAB „Palangos šilumos tinklai“.
PŪV vieta: Palangos miesto savivaldybė, Palangos miesto centrinėje dalyje: Tylos takas, B. Oškinio g., J. Bilūno g., Žemaitės g., Jūratės g., Vytauto g., Maironio g., Ganyklų g., Kastyčio g., J. Janonio g., Gintaro g., Žvejų g., Senojo turgaus g., Vasario 16-osios g., Kretingos g., Saulėtekio takas.

Atrankos informacija

Iki 2017-11-21 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui

Nr. 8 46 466451)

Atrankos išvada
2017-12-01 Nr. (28.3)-A4-12470

2017-12-05

2017-12-22

PŪV organizatorius: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

PŪV pavadinimas:

Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės Takniškių k., Alovės sen., Alytaus raj. atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas.

PŪV vieta: Takniškių k., Alovės sen., Alytaus raj.

Papildyta atrankos informacija

Pakartotinai pateikta Atrankos informacija

Pirminė atrankos informacija buvo patalpinta 2017-11-28. Iki 2017-12-12 pastabų, pasiūlymų iš visuomenės ir subjektų gauta nebuvo.
 Atrankos išvada 2018-02-22 Nr. (28.4)-A4-1694
 2018-02-22

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

 

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie parengtą PAV programą)

PŪV vieta

Kur galima susipažinti su PAV programa (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV programą)

2017-12-27 Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką  Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g., 14
 https://www.mediena.lt/lt/news/poveikio-aplinkai-vertinimo-programa/
 2017-12-19  

Dedeklių vištų paukštyno

statyba ir eksploatacija

 Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis  http://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf

2017-12-07

Putstiklio granulių gamyba

Druskininkų sav. Viečiūnų sen., Viečiūnų k., Verpėjų g. 22

http://avcon.lt/Lt/Visuomene.htm

2017-11-20

Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r., Gražiškių sen., Graužinių k.

http://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/11/Programa2.pdf

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PAV dokumentų rengėjo pavadinimas

PŪV vieta

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie gautą PAV ataskaitą)

Kur galima susipažinti su PAV ataskaita (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir/ar PŪV PAV   (10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m (nuo 2017-11-01) 

 

Data

 

Dokumento numeris

Rašto dėl programos  tvirtinimo pavadinimas

     
     7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)
 

 

Data 

Dokumento numeris

 

Sprendimas  

(galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos)

Susirinkimo

protokolas

 

PAV dokumentai (kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Data

 

Dokumento numeris

Sprendimas

2017-12-27

(28.5)-A4-13289

Sprendimas dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo (VĮ "Visagino energija" planuojamo rezervinių dumblo aikštelių įrengimo, rekonstruojant senų nuotekų valymo įrenginių bloką)

 

 

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

Data

 

Dokumento numeris

Sprendimas