Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Informacija transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančioms įmonėms

 

Informacija transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančioms įmonėms

INFORMUOJAME, kad ūkio subjektai, vykdantys transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją (toliau – Deklaracija)  turi teikti Aplinkos apsaugos agentūrai per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau GPAIS) (www.gpais.eu).

 

Deklaracija teikiama Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

PRIMENAME , kad pasikeitus deklaracijai, veiklos vykdytojas turi deklaraciją patikslinti ir pateikti ją GPAIS sistemoje.

 

Registracija transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše panaikinama veiklos vykdytojo prašymu, kai nutraukiamas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimas. GPAIS sistemoje veiklos vykdytojas „atliekų vietos informacijos“ skiltyje  panaikina informaciją, kad teikia transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas.

 

Ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašas  atnaujinamas ir skelbiamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

 

Deklaracijos formą rasite ČIA

 

Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302440/asr

 

Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašas iš GPAIS yra  ČIA (atnaujinamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną)

 

Seną Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių sąrašą rasite ČIA. ( laikinai nepasiekiama)