Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ORO KOKYBĖS ALYTAUS RAJONE TYRIMAI – NUOLAT ATNAUJINAMA

 

ORO KOKYBĖS ALYTAUS RAJONE TYRIMAI – NUOLAT ATNAUJINAMA

 

Nuo pat gaisro įmonėje UAB „Ekologistika“ įsiliepsnojimo spalio 16 dieną, iki spalio 28 dienos Aplinkos apsaugos agentūra kartu su kiek vėliau iš Lenkijos atvykusiomis mobiliosiomis laboratorijomis matavo oro kokybę Alytaus mieste ir rajone.


Mobiliosios laboratorijos matavo pagrindinių oro teršalų – kietųjų dalelių, azoto oksidų, sieros dioksido, anglies monoksido, benzeno koncentracijas. Teršalų koncentracijų viršijimai buvo užfiksuoti spalio 18-21 dienomis. Kietųjų dalelių KD10 vidutinė paros koncentracija spalio 18-21 d. viršijo ribinę vertę nuo 1,1 iki 2,6 karto.


Kitomis dienomis (spalio 16-17 d. ir 22-28 d.) nei vienam teršalui nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė nebuvo viršyta.

 

 

Taipogi buvo imti oro mėginiai lakiųjų organinių junginių koncentracijos nustatymui įvairiose Alytaus miesto ir rajono vietose, taip pat Birštone, Balbieriškyje, Prienuose, Marijampolėje, Lazdijuose (matavimo taškai pažymėti žemėlapyje).


Analizuotų lakiųjų organinių junginių koncentracija nei vienoje tyrimų vietoje neviršijo ribinių verčių, išskyrus vienkartinį etilbenzeno koncentracijos viršijimą spalio 19 dieną (1,4 karto) Alytuje, prie pat gaisravietės. Kai kurių lakiųjų organinių junginių koncentracija buvo mažesnė už nustatymo ribą arba mėginiuose aptikti tik jų pėdsakai.

 

 

Žemiau pateikiamas žemėlapis, rodantis modeliuojant gautą galimą oro teršalų sklaidą Alytaus rajone 25 km spinduliu nuo gaisro židinio. Žemėlapis sudarytas remiantis vyravusiomis vėjo kryptimis ir gautais oro tyrimų rezultatais. Jis yra prognostinis. Didžiausios taršos zona pažymėta raudona spalva, ji yra paplitusi mažiau nei kilometro spinduliu nuo gaisravietės. Oranžine ir geltona spalvomis pažymėta galima vidutinės taršos zona. Pilkai pažymėta mažai tikėtinos taršos zona. Šiuo metu imami dirvožemio ir vandens mėginiai, kurių rezultatais remiantis žemėlapis bus tikslinamas.

 

 

 

 

 

Spalio 16-31 dienomis darytų matavimų rezultatus padieniui galite rasti ČIA.