Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ORGANIZUOJAMAS PASITARIMAS SU VISUOMENE DĖL UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

 

ORGANIZUOJAMAS PASITARIMAS SU VISUOMENE DĖL UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip atsakingoji institucija poveikio aplinkai vertinimo procese, nagrinėja UAB „Nomine Consult“ parengtą UAB „Windfarm Akmenė One“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 15 vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav., Kruopių sen. C1 ir C3 zonoje – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV atskaita).


Atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl UAB „Windfarm Akmenė One“  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir PAV ataskaitos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, kviečiame poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti pasitarime suinteresuotos visuomenės pasiūlymams svarstyti prieš priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.

Su PAV ataskaita galima susipažinti tinklalapyje www.gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2020 metai > 5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2020 m.> Šiaulių regionas arba šioje nuorodoje.

Informuojame, kad dėl visoje Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino bei vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ nuostatomis, planuojamas pasitarimas vyks nuotoliniu būdu, 2021 m. sausio 20 d. 10 val.

 

Pažymime, kad siekiant užtikrinti nepertraukiamą konferencinį ryšį, į nuotolinį pasitarimą gali jungtis tik tie visuomenės atstovai, kurie Aplinkos apsaugos agentūrai dėl PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos yra pateikę pasiūlymus iki 2021 m. sausio 5 d. (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 str. 9 d.). Jungiantis prie nuotolinio pasitarimo prašome nurodyti savo vardą ir pavardę.


Nuoroda į Microsoft Teams aplinkoje vyksiantį pasitarimą.