Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: didžiausia junginių įvairovė nustatyta midijose

 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai: didžiausia junginių įvairovė nustatyta midijose

Valstybinio aplinkos monitoringo 2010–2020 m. duomenys parodė, kad policiklinių aromatinių angliavandenilių junginių koncentracijos vandenyje apie 90 % mėginių buvo žemesnės nei kiekybinio įvertinimo riba, tai yra, medžiagų nebuvo aptikta. Tačiau tyrimų laikotarpiu buvo nustatyti keli aplinkos kokybės standartų vandenyje viršijimai Malkų įlankoje, ties Šventosios upės žiotimis, uoste iškasto grunto laidojimo jūroje rajone. Į aplinką policikliniai aromatiniai angliavandeniliai patenka nepilnai sudegus iškastiniam kurui ir kitai organinei medžiagai, taip pat – išgaunant, transportuojant naftos produktus.    

 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai – grupė patvarių organinių junginių, kuriai priklauso benzo(a)pirenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas,  indeno(1,2,3-cd)pirenas, naftalenas, antracenas, fluorantenas ir kt. Policikliniams aromatiniams angliavandeniliams yra nustatyti aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandens telkiniuose, o kancerogeniniam teršalui benzo(a)pirenui ir fluorantenui – ir gyvuosiuose organizmuose – biotoje.

 

Helsinkio komisijos duomenimis, nuo 1990 iki 2018 metų metinės benzo(a)pireno emisijos HELCOM šalyse sumažėjo 40 %, nusėdimas į Baltijos jūrą – 48 %. Tačiau patekę į aplinką, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai akumuliuojasi dugno nuosėdose ir gyvuosiuose organizmuose. Pagal HELCOM vertinimą, centrinė Baltijos jūros dalis nesiekia geros būklės dėl aplinkos kokybės standartus viršijančių benzo(a)pireno, fluoranteno koncentracijų biotoje.  

 

Gyvuosiuose organizmuose – moliuskuose ir žuvyse – tyrimai buvo atlikti 2015–2016 metais. Policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos aplinkos kokybės standartų juose neviršijo, o dažnai junginių nebuvo aptikta. Tačiau didžiausia jų įvairovė buvo nustatyta moliuskuose midijose – iš 8 tirtų junginių aptikti 6. Midijose taip pat matuotos ir didžiausios benzo(a)pireno ir fluoranteno koncentracijos. Tolimesni policiklinių aromatinių angliavandenilių junginių tyrimai biotoje numatyti 2021 metais.

 

Policiklinių aromatinių angliavandenilių junginių vandenyje aplinkos kokybės standartų viršijimai 20102020 m. 

 

Daugiau informacijos apie Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų būklę čia.