Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > LABARATORIJOS, ATLIEKANČIOS TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, TURĖTŲ SUSKUBTI PASIRUOŠTI NAUJIEMS POKYČIAMS

 

LABARATORIJOS, ATLIEKANČIOS TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, TURĖTŲ SUSKUBTI PASIRUOŠTI NAUJIEMS POKYČIAMS

Nuo š. m. lapkričio 1 d.  laboratorijos turės turėti leidimą ėminių ėmimui arba būti akredituotos šiai veiklai. Šie nauji reikalavimai įvedami 2020 m. sausio 28 d. pasikeitus Aplinkos monitoringo įstatymui, nustatančiam leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir matavimus išdavimą, atnaujinimą, sustabdymą ar panaikinimą.

 

Iki šių pakeitimų laboratorijos neturėjo privalumo turėti leidimus ėminių ėmimui, norint atlikti tyrimus arba būti akredituotos šiai veiklai. Kadangi pagal Monitoringo įstatymo pakeitimą jau nuo š. m. lapkričio 1 d. laboratorijos turės turėti leidimą arba būti akredituotos, o iki teisės aktų reikalavimų įsigaliojimo numatyti labai trumpi terminai, laboratorijos, norinčios laiku suspėti gauti šiuos leidimus, tam turėtų pradėti ruoštis iš anksto ir nevėluoti pateikti reikiamus dokumentus leidimui gauti.


Šiuo metu Aplinkos ministerija rengia Leidimų išdavimo taisykles, kurios pakeis iki šiol nuo 2004 m. galiojančią leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarką. Naujose taisyklėse bus nustatomi reikalavimai, kuriuos turės atitikti laboratorijos, norinčios gauti leidimą ėminių ėmimui laboratoriniams tyrimams atlikti. 

 
Leidimų išdavimo taisykles planuojama patvirtinti š. m. balandžio mėn. pabaigoje - gegužės mėn. pradžioje.