Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija >

 

PŪV pavadinimas: Šilutės rajono Petrelių žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r., Saugų sen., Petrelių k.

 

Papildyta Atrankos informacija