Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > SUSITIKIMAS SU EUROPOS KOMISIJOS IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATSTOVAIS

 

SUSITIKIMAS SU EUROPOS KOMISIJOS IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATSTOVAIS

Liepos 9 d. Vilniuje vyks susitikimas su Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovais, kurio metu bus aptartos Lietuvos galimybės ir iššūkiai dėl finansavimo vandens tiekimo, vandens būklės ir potvynių apsaugos srityse. Šiame susitikime dalyvaus ir Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Europos Komisija siekia įvertinti valstybių narių investicines ir finansines galimybes bei poreikius, susijusias su vandens tiekimu, vandens būkle bei potvynių apsauga. Vertinant bus remiamasi strateginiu požiūriu į paramą, kurią Europos Komisija gali suteikti valstybėms narėms. 

 

Susitikime bus aptarti pagrindiniai techniniai ir finansiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva, ir išnagrinėtos finansavimo spragos ir, kokie galimi jų sprendimo būdai. 

 

Konkretūs šio susitikimo tikslai - formuoti bendrą supratimą apie finansines galimybes ir iššūkius, juos sprendžiant pasitelkiant dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis, didinti įvairių sprendimų priėmėjų ir suinteresuotų šalių, įskaitant Finansų ministerijos, vietos valdžios, privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės informuotumą apie iššūkius, kylančius vandens tiekimo, jo būklės ir potvynių apsaugos srityse. Taip pat nustatyti būdus, kaip sumažinti finansinių išteklių trūkumą bei kaip pagerinti investicinių sprendimų kokybę, ir ištirti, kaip investicijos gali prisidėti prie Europos Bendrijos teisės aktuose numatytų reikalavimų įgyvendinimo. 

 

Po šio susitikimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija parengs ataskaitą, kurioje bus pateiktos rekomendacijos, sprendžiant finansavimo problemas dėl vendens tiekimo, vandens būklės ir potvynių apsaugos Lietuvoje.