Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: TERŠALŲ KONCENTRACIJOS TYRIMŲ REZULTATAI

 

INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: TERŠALŲ KONCENTRACIJOS TYRIMŲ REZULTATAI

Paaiškėjo sekmadienį Klaipėdos jūrų uoste įvykusio incidento metu į Baltijos jūrą patekusio dyzelino koncentracija. Pirmųjų mėginių, paimtų ties I ir II Melnrage rezultatai parodė, jog iškart po įvykio tarša Baltijos jūros paviršiniuose vandenyse viršijo metinę ribinę normą.

 

Išsiliejimo dieną paimtų mėginių koncentracija ties Melnrage I- aja siekė 2,2 mg/l, o ties Melnrage II-aja - 8,1 mg/l. Teisės aktuose nėra reglamentuota momentinė koncentracijos ribinė vertė. Duomenų palyginimui – metinė ribinė koncentracijos vertė negali viršyti 0,2 mg/l.


Antradienį papildomai buvo imami vandens ir smėlio mėginiai ties Melnrage, Girulius, Karkle, Palanga ir Smiltyne, siekiant sužinoti dyzelino koncentraciją vandenyje po teršalų surinkimo. Šių mėginių tyrimų rezultatus planuojama turėti šios savaitės bėgyje. Gauti rezultatai bus lyginami su išsiliejimo dieną paimtų mėginių koncentracijos vertėmis.


Rugpjūčio 9 d. įvykus incidentui Klaipėdos jūrų uoste, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai nuvyko į įvykio vietą ir paėmė vandens mėginius, skirtus išsiliejusių naftos produktų identifikavimui bei teršalų koncentracijai nustatyti. Vandens mėginiai paimti trijose vietose Klaipėdos jūrų uoste, ties I Melnrage ir II Melnrage. Ištyrus mėginius laboratorijoje, nustatyta, kad uosto teritorijoje pasklidę teršalai yra dyzelinas.