Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > DAR VIENAS ŽINGSNIS LINK SAUGESNIŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ

 

DAR VIENAS ŽINGSNIS LINK SAUGESNIŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ

Skalbiant drabužius ir kitus tekstilės gaminius, kuriuose yra nonilfenoletoksilatų (NPE), jų likučiai per nuotekas patenka į gamtą ir kelia pavojų aplinkai, o ypač – paviršiniame vandenyje gyvenantiems gyviesiems organizmams.

 

Siekiant sumažinti šią riziką, pradedamas riboti NPE naudojimas tekstilės gaminiuose: nuo 2021 m. vasario 3 d. draudžiama pateikti rinkai tekstilės gaminius, kuriuos galima skalbti vandenyje, jei juose esančio NPE koncentracija yra ne mažesnė kaip 100 mg/kg (0,01 % masės).


Šis apribojimas netaikomas rinkai pateikiamiems naudotiems tekstilės gaminiams, kadangi daroma prielaida, jog prieš pateikiant ar tiekiant trečiosioms šalims naudotos tekstilės medžiagos paprastai bus kelis kartus skalbiamos, todėl jose bus nežymus NPE kiekis arba NPE iš viso nebus. Taip pat apribojimas netaikomas naujiems tekstilės gaminiams, jeigu jie buvo pagaminti naudojant tik perdirbtas tekstilės medžiagas ir nenaudojant NPE. Plačiau apie apribojimo sąlygas.


ES siekia uždrausti naudoti pavojingas chemines medžiagas, kurios daugybę metų buvo naudojamos tekstilės gamyboje. Tikimasi, jog šis naujai įsigaliojęs draudimas apsaugos paviršinius vandenis nuo kasmet į aplinką patenkančių 15 tonų NPE ir leis apsaugoti bioįvairovę.