Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > MOBILI ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTELĖ JONAVOS RAJONE

 

MOBILI ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTELĖ JONAVOS RAJONE

Birželio 8 d. Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji laboratorija pradėjo aplinkos oro kokybės tyrimus Jonavos rajone. Keturių savaičių trukmės tyrimai bus atliekami dvejose vietose - Šilų kaime ir Ruklos miestelyje. Tyrimai bus atliekami po dvi savaites kiekvienoje iš šių vietovių.

 

Nors Jonavoje veikia valstybinio aplinkos oro monitoringo tinklui priklausanti oro kokybės tyrimų stotis, tačiau papildomi matavimai mobiliąją laboratorija leis plačiau įvertinti oro užterštumą rajone, stambių pramonės objektų poveikį gyvenviečių oro kokybei  ir numatyti išsamesnių tyrimų poreikį. Oro užterštumas tiriamas bendradarbiaujant su Jonavos savivaldybe, kuri planuoja stiprinti ir plėsti savivaldybių lygmens aplinkos monitoringą.

Dėl dviejų įstaigų bendradarbiavimo buvo susitarta šių metų kovo 5 d. įvykusio institucijų atstovų susitikimo metu, Jonavos rajono savivaldybei pasikreipus į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl ekspertinės pagalbos. Savivaldybė planuoja atnaujinti savo aplinkos oro monitoringo programą, siekiant užtikrinti efektyvesnį nuolatinį oro taršos lygio pasikeitimų stebėjimą ir vertinimą Jonavoje. Tokių veiksmų imtis rajono savivaldybę paskatino ir praeitas metais kilęs incidentas įmonėje AB „Achema“ bei pastebėti tam tikri trūkumai dėl vietos gyventojų informavimo apie oro kokybę.

Aplinkos apsaugos agentūros specialistai sumodeliavo teršalų sklaidos žemėlapius, parodančius galimą įmonės AB „Achema“ keliamos taršos poveikio zoną birželio mėnesį, įvertinus teršalų išmetimus ir meteorologines sąlygas.  Įmonei veikiant įprastu režimu, didesnės kietųjų dalelių KD10 ir azoto dioksido NO2 koncentracijos tikėtinos 1-2 km spinduliu nuo įmonės, tačiau jų vertės sudaro apie 40 %  šiems teršalams nustatytų ribinių verčių dydžio. NO2 maksimaliai koncentracijai nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė - 1 val. didžiausia koncentracija gali siekti 200 µg/m³. Kietųjų dalelių KD10 koncentracijai nustatyta metinė ribinė vertė - 40 µg/m³.