Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Siūlomos priemonės žuvų migracijos sąlygoms pagerinti

 

Siūlomos priemonės žuvų migracijos sąlygoms pagerinti

Žuvų migracijos sąlygoms ir upių vientisumui pagerinti Aplinkos apsaugos agentūra siūlo bendrąsias ir specifines priemones.

 

„Dirbtinės migracijos kliūtys – užtvankos, slenksčiai ir hidroelektrinės – kelia grėsmę tiek vandens telkinių ekologinei būklei, tiek ir saugomų bei retų žuvų ištekliams. Žuvų migracijos sąlygoms pagerinti reikalinga taikyti konkrečias kiekvienai migracijos kliūčiai pritaikytas priemones, tačiau dalis tokių reikalingų priemonių negali būti taikomos arba jų įgyvendinimas stringa, kol nėra atitinkamo nacionalinio lygmens reglamentavimo, privalomų taikyti teisės aktų nuostatų ar rekomendacijų", – sako Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vyresnysis patarėjas Mindaugas Gudas.


Viena iš esminių kliūčių siekiant spręsti užtvankų praeinamumo žuvims problemą yra sudėtinga ir ilgai trunkanti statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūra, todėl siūloma šią tvarką peržiūrėti ir supaprastinti. Nėra nustatytos ir griežtos atsakomybės statinio savininkui ar naudotojui dėl nepriežiūros įvykus avarijai statinyje ir aplinkai patyrus žalą. Informacija apie šių statinių patikrinimo rezultatus nėra viešai ir lengvai prieinama. Todėl siūloma sugriežtinti atsakomybę hidrotechninių statinių valdytojams už nepriežiūrą ir avarijų padarinius bei griežtinti priežiūros reikalavimus ir patikrinimo duomenis skelbti viešai.


Taip pat siūloma įtvirtinti nuostatas ir visus hidrotechninių statinių savininkus ar naudotojus įpareigoti vykdyti migracijos sąlygų ties jiems priklausančia kliūtimi gerinimo priemones. Nustačius šiuos reikalavimus, jie turėtų įrengti žuvų pralaidą, atkurti upės vagą be migracijos kliūčių ar pertvarkyti užtvanką ar slenkstį, jeigu tai numatyta Upių baseinų rajonų valdymo plane. Svarbu nustatyti ir reikalavimus, padėsiančius užtikrinti geresnės kokybės žuvų pralaidų statybą ir jų veikimą bei pagal naujausią žinomą pasaulinę praktiką parengti rekomendacijas žuvitakių įrengimui ir patobulinti migruojančių žuvų rūšių stebėsenos metodiką. Be to, būtina atlikti ir visų 24 veikiančių žuvitakių efektyvumo tyrimus ir pateikti pasiūlymus dėl migracijos sąlygų gerinimo ties šiomis kliūtimis. Siūloma, kad ateityje tokius tyrimus vykdytų žuvų pralaidų savininkai, o centralizuoti tyrimai būtų atliekami tik pasirinktinai, kontrolei.

 

Siūlomos bendrosios priemonės upių vientisumui pagerinti

 

Kiekvienai migracijos kliūčiai, priklausomai nuo jos tipo, siūloma taikyti ir tipines specifines priemones. Prioritetas būtų teikiamas upių atvėrimui, atkuriant natūralias upių vagas, rekonstruojant užtvankas ar slenksčius. Tačiau paaiškėjus priežastims, dėl kurių to padaryti ilgai nepavyktų, siūloma įgyvendinti alternatyvias mažiau efektyvias upių vientisumo didinimo ir žuvų migracijos gerinimo priemones, pavyzdžiui, įrengti žuvų pralaidą migracijai į viršų. Jeigu yra įrengtas žuvitakis, dar viena siūloma priemonė – papildomai įrengti nukreipėją į šią žuvų pralaidą, o žuvų saugiam grįžimui – įrengti pasrovinę žuvų pralaidą migracijai žemyn. Detaliau su konkrečioms migracijos kliūtims siūlomomis taikyti priemonėmis galima susipažinti interaktyvioje specialiųjų priemonių lentelėje.

 

Siūlomos tipinės specifinės priemonės žuvų migracijos sąlygoms pagerinti


Daugiau informacijos apie siūlomus sprendimus žuvų migracijos sąlygoms pagerinti rasite šioje informacinėje medžiagoje.