Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

 

EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

EMAS - Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

 

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu nepavojingų produktų ir paslaugų. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota.

 

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS  - angl. The EU Eco-Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. Sistema buvo sukurta 1993 metais ir atnaujinta 2001 ir 2009 metais. 

 

Ji siekia skatinti dalyvaujančių organizacijų nuolatinį aplinkosaugos veiksmingumo gerinimą ir vertinimą.  Atsakomybe už EMAS įgyvendinimą ir skatinimą Europos Sąjungoje dalijasi keletas institucijų. Komisija užsiima schemos plėtros ir priežiūros klausimais ES lygiu. Ji taip pat koordinuoja schemos skatinimo veiklas visos Europos mastu ir įsteigė EMAS Informacinę Tarnybą, kurios užduotis yra pagelbėti Komisijai, ypač teikiant atsakymus į visuomenės ir verslo subjektų klausimus. Kiekviena šalis-narė privalo sukurti nacionalinę registravimo ir vertinimo sistemą, kurią administruotų paskirta Kompetentinga įstaiga bei Akreditacijos įstaiga. Plačiau apie tai...

 

Teisiniai aktai:

 

 

Kaip užregistruoti Jūsų organizaciją  EMAS?

Norėdama gauti EMAS registraciją, organizacija privalo žengti šiuos žingsnius:

1. Atlikti aplinkosaugos analizę
2. Sukurti ir įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS)
3. Atlikti aplinkosaugos auditą
4. Parengti aplinkosaugos ataskaitą
5. Gauti nepriklausomą aplinkosaugos ataskaitos įvertinimą
6. Užsiregistruoti EMAS Kompetentingos įstaigos registre

Plačiau apie tai...

 

EMAS emblema ir jos naudojimas

 

EMAS nuorodos

 

Kokia yra EMAS registracijos nauda?

Pati bendriausia EMAS įgyvendinimo nauda yra ši:

 

  • Sumažėję kaštai: iš vienos pusės, pirkimo proceso metu dėl žaliavų, energijos, vandens sunaudojimo minimizavimo, iš kitos – dėl sumažėjusių ar nepatiriamų išlaidų už atliekų ir teršalų tvarkymą. Šie išlošiai yra akivaizdūs ne tik pramonės sektoriuje: paslaugų įmonės, universitetai, viešojo valdymo įstaigos, sporto kompleksai ir dar visas spektras organizacijų, kurios gali  dalyvauti EMAS, gautų naudos dėl energijos ir kitų išteklių naudojimo optimizavimo. Įdiegus EMAS išlaidos vandeniui, elektrai, šildymui, kanceliariniams reikmenims ir įrangai gali žymiu mastu sumažėti, kas didintų įmonių pelningumą.
  • Rizikos sumažinimas: sumažintas rizikos aplinkai poveikis taip pat gali virsti finansine nauda, kuri atsirastų dėl pasitikėjimo augimo iš akcininkų, investuotojų, draudimo ir finansų įstaigų pusės.
  • Aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas dažniausiai atskleidžia potencialias galimybes efektyvumo didinimui kitose organizacijos veiklos sferose.
  • Konkurencingumo išlaikymas ir/ar padidinimas dėl sugebėjimo geriau patenkinti vis augančius pirkėjų reikalavimus aplinkosaugos vadybai.
  • Sisteminis požiūris į aplinkosaugos vadybą sustiprina visus kitus verslo vadybos aspektus.
  • Pagerėja gebėjimas atitikti aplinkosaugos įstatymų reikalavimus.
  • Naujoji EMAS emblema ir patvirtintos aplinkosaugos ataskaitos yra akivaizdūs tinkamos aplinkosaugos vadybos ir rūpinimosi visuomenės gerove įrodymai. Abu pastarieji instrumentai sustiprina organizacijos aplinkosauginį įvaizdį ir gali būti panaudojami marketingo tikslais santykių su pirkėjais, partneriais ir kitomis dalyvaujančiomis pusėmis gerinimui. Savo ruožtu, pasitikėjimo augimas veda ir prie geresnių santykių su viešojo valdymo institucijomis.
  • Darbuotojų įtraukimas į aplinkosaugos vadybos schemos įgyvendinimą stiprina įmonės darbuotojų tikslų suartėjimą su kompanijos tikslais ir prisideda prie darbuotojų aktyvesnio dalyvavimo ilgalaikiame organizacijos vystymosi procese

 

Plačiau apie tai...

 

Informaciniai dokumentai

 

2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė nutarimą „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, kurioje aptariama Žaliojo pirkimo sąvoka. Žaliasis pirkimas – toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia vieną ar kelis aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus (toliau – Produktas) ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daroma mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose Produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.

 

 

 

 

EK parengti EMAS vadovai*

1. Naudojimo vadovas, kuriame išdėstyti veiksmai, reikalingi siekiant dalyvauti EMAS

2. ES bendros, trečiųjų šalių ir visuotinės registracijos vadovas

3. Subjektų tinkamumas EMAS registracijai
4. Vertinimas, aplinkosaugos ataskaitų tvirtinimas ir auditas
5. EMAS emblemos naudojimas
6. EMAS aplinkosaugos ataskaitų rengimas
7. Darbuotojų dalyvavimas EMAS veikloje
8. Aplinkosaugos aspektų nustatymas ir jų reikšmingumo vertinimas  
9. Mažų ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) vertinimas

 

EMAS dokumentai anglų kalba pasiekiami adresu http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/legislative_en.htm

 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)