Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema > EMAS diegimo etapai

 

EMAS diegimo etapai


Tam, kad gautų EMAS registraciją, organizacija privalo žengti šiuos žingsnius:

1. Atlikti aplinkosaugos analizę

Išnagrinėti visus organizacijos aplinkosaugos aspektus, teisinius ir kitus reikalavimus, taikomus aplinkosaugos vadybos būdus ir procedūras bei įvertinti ankstesnių incidentų ir atsakomųjų reakcijų tyrimo rezultatus.


2. Sukurti ir įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS)


Remiantis aplinkosaugos analizės rezultatais, sukurti veiksmingą aplinkosaugos vadybos sistemą, skirta įgyvendinti organizacijos aukščiausiosios vadovybės suformuluotą aplinkos apsaugos politiką. Vadybos sistema turi nustatyti atsakomybę, tikslus, priemones, veiklos procedūras, mokymo poreikius, monitoringo ir keitimosi informacija sistemas.


3. Atlikti aplinkosaugos auditą

Įvertinti organizacijos aplinkosaugos veiksmingumą, vadybos sistemą ir procesus, nustatant atitiktį aplinkos politikai ir programoms bei atitinkamiems aplinkosaugos teisiniams reikalavimams.atsižvelgiant į organizacijos aplinkos apsaugos politiką ir programą bei teisinius reikalavimus.


4. Parengti aplinkosaugos ataskaitą

Aplinkosaugos ataskaitoje turi būti pateikti organizacijos aplinkosaugos tikslų ir uždavinių įvykdymo rezultatai. Taip pat turi būti aprašytos priemonės, kurias organizacija ketina įgyvendinti siekdama nuolat gerinti aplinkosaugos veiksmingumą.


5. Gauti nepriklausomą aplinkosaugos ataskaitos įvertinimą

Aplinkosaugos ataskaitą turi išnagrinėti ir įvertinti nepriklausomas EMAS Akreditacijos įstaigos akredituotas vertintojas


6. Užsiregistruoti EMAS Kompetentingos įstaigos registre


Patvirtinta aplinkosaugos ataskaita  turi būti nusiųsta EMAS Kompetentingai įstaigai (Lietuvos EMAS Kompetentinga įstaiga), kuri įtraukia įmonę/organizaciją į EMAS registrą. Ataskaita turi būti prieinama visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims. EMAS registruota organizacija gali naudoti EMAS emblemą.

Aplinkosaugos analizė, AVS, audito procedūra ir aplinkosaugos ataskaita turi būti patvirtinta akredituoto EMAS aplinkosaugos vertintojo. Po patvirtintos ataskaitos nusiuntimo EMAS Kompetentingai įstaigai užregistruoti bei išplatinimo visuomenei organizacija įgyja teisę naudoti EMAS emblemą.

 

 

Kaip įgyvendinti EMAS, jei jau yra įdiegtas EN ISO14001?
EN ISO 14001 modifikavimas iki atitikimo EMAS reikalavimams
EMAS įgyvendinimo schema EN ISO 14001 sertifikuotoms organizacijoms