Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PAGAL PIRMINIUS TYRIMŲ DUOMENIS NEMUNO VANDENS TARŠA NENUSTATYTA

 

PAGAL PIRMINIUS TYRIMŲ DUOMENIS NEMUNO VANDENS TARŠA NENUSTATYTA

Remiantis atliktų suspenduotų ir biogeninių medžiagų tyrimų rezultatais, padidėjusi Nemuno vandens tarša nefiksuojama. Tačiau galutiniai rezultatai paaiškės, atlikus ekotoksiškumo, sunkiųjų metalų, lakiųjų organinių junginių ir visus kitus numatytus tyrimus.

 

Suspenduotų medžiagų koncentracija tesiekė 7-12 mg/l, kai ribinė vertė yra  ≤ 25 mg/l. Tokių biogeninių medžiagų kaip bendrojo azoto, nitritų azoto, amonio azoto, nitratų azoto, fosfatų fosforo, bendrojo fosforo koncentracijos taip pat buvo nedidelės. Lyginant duomenis, šių tiriamų parametrų koncentracijos labai panašios į tas, kurios buvo nustatytos, atlikus šių metų birželio 1 d. Nemuno vandens kasmetinio monitoringo tikslai paimtų ėminių tyrimus.

Tolimesniam Nemuno vandens stebėjimui, birželio 18 d. (ketvirtadienį) ir 22 d. (pirmadienį) bus imami papildomi kontroliniai mėginiai ties Druskininkais ir Alytumi.

Pasirodžius informacijai, jog Nemune ties Gardinu gaišta žuvys, Aplinkos apsaugos agentūros ekspertai paėmė ištirti Nemuno vandens mėginius ties Alytumi ir Druskininkais. Patys pirmieji vandens tyrimų rezultatai parodė sumažėjusį deguonies vandenyje kiekį, tačiau nesiekė minimalios kritinės koncentracijos ribos. Tokį deguonies sumažėjimą vandenyje galėjo įtakoti aukšta upės vandens temperatūra.

Kitų tyrimų kaip ekotoksiškumo, sunkiųjų metalų, lakiųjų organinių junginių, policiklinių aromatinių angliavandenilių, ftalatų, chlorfenolių, polichlorintų bifenilų rezultatus planuojama turėti kitos savaitės pradžioje.