Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > NAUJI REIKALAVIMAI PLASTIKO IR POPIERIAUS ATLIEKŲ EKSPORTUI/IMPORTUI/TRANZITUI PER HONKONGĄ

 

NAUJI REIKALAVIMAI PLASTIKO IR POPIERIAUS ATLIEKŲ EKSPORTUI/IMPORTUI/TRANZITUI PER HONKONGĄ

Honkongo Aplinkos apsaugos departamentas informuoja, jog atsižvelgiant į Bazelio konvencijos pakeitimą, pradeda taikyti naujus atliekų importo ir eksporto reikalavimus, skirtus veiksmingai plastiko ir popieriaus atliekų kontrolei. Naujieji apribojimai žemyninėje Kinijoje pilnai įsigalios iki 2020 m. pabaigos.

 

Siekiant pagerinti dalijimąsi informacija su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis (toliau – KI) bei užtikrinant veiksmingą atliekų importo kontrolę, Honkongo Aplinkos apsaugos departamentas pradeda taikyti šias priemones:

a) reikalauja, kad importuotojai/eksportuotojai, prieš veždami prekes iš eksporto valstybių, pateiktų atliekų vežimo informaciją Honkongo Aplinkos apsaugos departamentui. Tai apima šiuos dokumentus:

  • gabenimo dokumentai, tokie kaip važtaraštis, pakuočių sąrašas;
  • išsami informacija apie plastiko ir popieriaus atliekas (įskaitant nuotraukas);
  • tranzito/importo valstybių išduoti sutikimai/leidimai;
  • informacija apie perdirbimo įrenginius, susijusius su importo valstybėmis ir perdirbimo procesus;
  • su perdirbimo įrenginiais susijusios sutartys.

 

b) dalijasi aukščiau nurodyta informacija, gauta iš atitinkamų importuotojų/eksportuotojų, su eksporto ir importo/tranzito valstybių KI, jei to reikia, kad būtų palengvinti tolesni veiksmai;

 

c) informuoja eksportuojančių valstybių KI apie visus numatomus atliekų vežimus į Honkongą, kurie neatitinka importo kontrolės reikalavimų ir bus sulaikyti bei grąžinti, jei atvyks į Honkongą;

 

d) informuoja atitinkamus importuotojus/eksportuotojus apie visas neigiamas pastabas iš importo/tranzito valstybių KI prieš gabenant, kad jos galėtų atlikti būtinus pakeitimus ir būtų išvengta grąžinimo procedūrų.

Honkongo Aplinkos apsaugos departamentas pažymi, jog siekiant užtikrinti šalių bendradarbiavimą bei naujų reikalavimų laikymąsi ir toliau teiks informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai apie naujausių plastiko ir popieriaus atliekų importo bei eksporto kontrolės priemonių taikymą Honkonge.


Daugiau informacijos, gaires bei nuorodas galite rasti Honkongo Aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje.