Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2018 metai. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

 

2018 metai. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

 

Turinys:

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2017 m. (nuo 2017-11-01)

 

3. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadas dėl PAV 2018 m. (nuo 2017-11-01) ir vykstančias atrankos dėl PAV procedūras

   

Atrankos informacijos paskelbimo data

PŪV pavadinimas

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PŪV vieta

 

 

Atrankos informacija

(arba papildyta atrankos informacija, jeigu atrankos informacija keitėsi po pastabų ir/ar pasiūlymų)

 

 

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir/ar PŪV PAV Aplinkos apsaugos agentūrai

(10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

 

Atrankos išvada

Data

Dokumento numeris

 

Atrankos išvados paskelbimo data

(atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus)

           
 

2018-08-29

 PŪV pavadinimas:

Pienininkystės komplekso rekonstrukcija

 Atrankos informacija
     
           
 

 2018-08-27

PŪV pavadinimas:Išteklių gavyba Dagiliškių smėlio telkinyje

PŪV organizatorius: UAB "Klingis"

PŪV vieta: Dagiliškių k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav.

Atrankos informacija

 

Priedas

 

Iki 2018-09-10 pasiūlymus

teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel 870668041

   
     
     
 

2018-08-27

PŪV pavadinimas:

Biokuro sandėliavimo aikštelės įrengimas

PŪV organizatorius:

UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė"

PŪV vieta: Jočionių g. 13, Vilnius

Atrankos informacija

Priedai

1, 2, 3, 4

Iki 2018-09-10 pasiūlymus

teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel 870662043

 2018-12-03 Nr. (30.1)-A4-8801 Žr. 2018 m. PAV IV ketv.
 
 

2018-08-22

PŪV pavadinimas:Klaipėdos r. Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio dalies žvyro išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Nametas"

PŪV vieta:Klaipėdos r., Dovilų sen., Gelžinių kaimo teritorijoje.

Atrankos informacija Iki 2018-09-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799    
           
  2018-08-20 PŪV pavadinimas: Kelmės m. nuotekų valymo įrenginių Varių k. ir Raseinių g. 47, Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav. rekonstravimo projektas Atrankos informacija Iki 2018-09-03 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 41 596415    
 

2018-08-21

PŪV pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas

PŪV organizatorius: UAB "Evabana"

PŪV vieta: Dubysos g. 49, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių r. sav.

Atrankos informacija

Iki 2018-09-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 834368502

   
 

 2018-08-20

PŪV pavadinimas: Verslo parko statybos

PŪV organizatorius: UAB "Vastint Lithuania"

PŪV vieta:Laisvės pr. 10, Vilniuje

 Atrankos informacija
 

Iki 2018-09-03 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 870668041

   
 

 2018-08-20

PŪV pavadinimas: UAB "Šilalės mediena" medienos apdirbimo veiklos gamybos pajėgumų didinimas;

PŪV organizatorius: UAB "Šilalės mediena"

PŪV vieta: Tūbučių k., Pajūrio sen., Šilalės r.

 Atrankos informacija

 Iki 2018-09-03 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. 841596415

   
           
 

2018-08-17

PŪV pavadinimas:UAB "Atsinaujinantieji ištekliai" iki 4 vėjo elektrinių parkas

PŪV organizatorius: UAB"Atsinaujinantieji ištekliai"

PŪV vieta:Kelmės r. sav., Liolių sen., Baldegių k., Arozų k.

Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Iki 2018-08-31 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 46 241799

   

 

       
 

2018-08-13

PŪV pavadinimas: Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato statyba ir veikla

PŪV organizatorius: UAB "Minsko 7"

PŪV vieta: Šaltoniškių g. 4, Nemenčinėlės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.

Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Iki 2018-08-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 870668041

   
 

2018-08-13

PŪV pavadinimas: nepavojingų atliekų (pelenų bei šlako perdirbimas) veiklos išplėtimas, palnuoajnt papildomai perdirbti pelenus, užterštus cheminėmis medžiagomis, mazuto, asbesto turinčių atliekų bei plastiko perdirbimas.

PŪV organizatorius: UAB "AC3 grupė"

PŪV vieta: Elektrinės g. 1, Elektrėnų sav.

Atrankos informacija

 

priedas Nr. 1

priedas Nr. 2

priedas Nr.2-1

preidas Nr. 2-2

priedas Nr.3 (sklaida)

Priedas Nr. 3-1(sklaida)

priedas Nr. 3-2 (sklaida)

priedas Nr.3-3(sklaida)

priedas Nr. 3-4(sklaida)

priedas Nr.3-5 (sklaida)

priedas Nr. 3-6(sklaida)

priedas NR.3-7

priedas Nr. 3-8(sklaida)

priedas Nr. 3-9 (sklaida)

priedas Nr. 4

Iki 2018-08-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 841 596416

   
 

 2018-08-09

PŪV pavadinimas: Panevėžio rajono Trumpragio smėlio telkinio naujo ploto išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Geserga"

PŪV vieta: Trumpragio k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Atrankos informacija

 

Priedas

     
           
 

2018-08-09

PŪV pavadinimas:

Prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

UAB "Liepų projektai"

PŪV vieta:Liepų g. 81, Klaipėda

Atrankos informacija

Iki 2018-08-24

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 389 69369

   
           
 

 

2018-08-08

PŪV pavadinimas:

Šilutės r. sav., Saugų sen., Petrelių žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius:

Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r. sav., Saugų sen., Petrelių k.

 

Atrankos informacija

Iki 2018-08-23

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 389 69369

   
 

2018-08-08

PŪV pavadinimas:

Panevėžio termofikacinės elektrinės rekonstrukcija;

PŪV organizatorius:

UAB "Panevėžio energija";

PŪV vieta:

Senamiesčio g. 113, Panevėžys

Atrankos informacija

Priedas Nr. 13

Iki 2018-08-23

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68086

   
           
   

2018-08-07

PŪV pavadinimas:

Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo punkto veiklos išplėtimas;

PŪV organizatorius:

UAB „Keltra“;

PŪV vieta:

Kęstučio g. 1M, Lentvaris, Trakų r. sav. 

Atrankos informacija

 

Priedai: 1

 

Iki 2018-08-22

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68 045

   
           
 

2018-08-07

PŪV pavadinimas:Žirginio sporto komplekso įrengimas

PŪV organizatorius: UAB "Baltijos elektrinių investicijos"

PŪV vieta:Klevų g. 24 A, Kiemeliai, Maišiagalos sen., Vilniaus raj.

Atrankos informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Iki 2018-08-22

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 46 241799

   
           
 

2018-08-03

PŪV pavadinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB Otada

PŪV vieta: Šakių r. sav., Lukšių sen., Jurbūdžių k., bei Šakių sen., Aržuolupių ir Bridžių k.

Atrankos informacija

Priedai

Iki 2018-08-17

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68 041

   
 

2018-08-03

PŪV pavadinimas: Panevėžio rajono Raguvos smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB Marsa

PŪV vieta: Vėžiškių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav.

Atrankos informacija

Iki 2018-08-17

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68 041

   
 

2018-07-31

PŪV pavadinimas:Klaipėdos m Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas ir eksploatavimas

PŪV organizatorius: AB Lietuvos Geležinkeliai

PŪV vieta: Žemės sklypuose (kad. Nr. 2101/8001:3, 2101/0010:1) Klaipėdos m. sav.

Atrankos informacija

Priedai

 2, 3.

 

Iki 2018-08-14

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68 041

   
 

2018-07-31

PŪV pavadinimas: Labūnavos ŽŪB galvijų komplekso išplėtimas

PŪV organizatorius: Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB

PŪV vieta:Labūnavos, Kurpių ir Ansainių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.sav.

Atrankos informacija

Priedai

 

Iki 2018-08-14

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68 041

   
 

2018-07-31

PŪV pavadinimas:

Panevėžio RK-2 rekonstrukcija, kurios metu bus pastatytas naujas biokuru kūrenamas 8 MW katilas su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu.

PŪV organizatorius: AB "Panevėžio energija"

PŪV vieta: Senamiesčio g. 113, Panevėžys.

Atrankos informacija

Priedai 2,3,7,9,13

 Iki 2018-08-14 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūraiadresu:

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 45 514481

   
 

 

 2018-07-30

PŪV pavadinimas:

UAB "Sostinės gatvės" plėtra ir eksploatavimas.

PŪV organizatorius:

UAB "Sostinės gatvės".

PŪV vieta:

Žarijų g., Vilnius

 

Papildyta atrankos informacija      
 

 

2018-07-27

PŪV pavadinimas: Kėdainių rajono Sirutiškio žvyro naujo ploto išteklių naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB "Apdaila"

PŪV vieta:

Sirutiškių ir Kutiliškių k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.

Atrankos informacija

Iki 2018-08-10

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8706 68 041

   
 

 

2018-07-27

PŪV pavadinimas:

Šilutės r. sav., Rusnės sen., Vorusnės žiemos polderio rekonstrukcija

PŪV organizatorius:

Šilutės rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilutės r. sav., Rusnės sen., Vorusnės k.

 

Atrankos informacija

Iki 2018-08-10

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 389 69369

   
 

2018-07-26

PŪV pavadinimas: šaldymo įrangos gamyklos statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "Freor LT"

PŪV vieta: Katiliškių g. 82, Naujininkų sen., Vilniaus m. sav.

Atrankos infomacija Iki 2018-08-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802    
 

2018-07-26

PŪV pavadinimas: išteklių gavyba Šilininkų smėlio ir žvyro telkinyje

PŪV organizatorius: UAB "Gargždų plytų gamykla"

PŪV vieta: Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k.

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija (2018 08 27)

Iki 2018-08-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802    
 

 

2018-07-25

PŪV pavadinimas:

Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovės pieninių galvijų komplekso išplėtimas

PŪV organizatorius:

Šakių rajono Lukšių ŽŪB

PŪV vieta:

Šakių r., Lukšių sen., Plynių k.

 

 Atrankos informacija
 

Iki 2018-08-08

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 389 69369

   
 

 

2018-07-20

PŪV pavadinimas: Pramoninio pastato (1095-7016-8040) Drujos g. 2, Vilniaus m. sav. rekonstrukcijos į prekybos pastatą projektas

PŪV organizatorius:

UAB "S. U. B. projektai"

PŪV vieta:

Drujos g. 2, Vilniaus m. sav.

 

Informacija atrankai

Iki 2018-08-03

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 846241799

   
           
  Atrankos informacija buvo paskelbta 2018-06-19, dėl techninių trikdžių

2018-07-19 paskelbta pakartotinai

PŪV pavadinimas:

Vandens uosto paskirties statinio (molo) (1K) Ventės k., Šilutės r. sav., rekonstrukcijos prodektas. Vidaus vandenų kelioKuršių mariose suformavimo nuo Ventės rago ornitologinės stoties molo iki Nidos - Uostadvario vandens kelio

PŪV organizatorius:

LR Aplinkos miisterijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus

PŪV vieta:

Ventės k., Šilutės r.

Informacija atrankai

 

Papildyta informacija atrankai

Iki 2018-07-03

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 846410456

 2018-08-01

Nr. (30.5)-A4(e)-413

 
           
  Atrankos informacija buvo paskelbta 2018-06-26, dėl techninių trikdžių

2018-07-19 paskelbta pakartotinai

PŪV pavadinimas:

gyvulių skerdyklos įrengimas Mažrimų k. 8, Šilalės r.

PŪV organizatorius:

UAB "Idavang"

PŪV vieta:

Naujoji Mažrimų k. 8, Šilalės r.

Informacija atrankai Iki 2018-07-10 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 846410456

2018-07-17

Nr. (30.5)-A4-6608

 
           
 

2018-07-18

PŪV pavadinimas:

Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių rekonstrukcija

PŪV organizatorius:

AB "Lietuvos geležinkeliai"

PŪV vieta:

Naujoji Uosto g.23, Klaipėda

 

Informacija atrankai Iki 2018-08-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 870662014

   
 

2018-07-17

PŪV pavadinimas:

Statybinių atliekų tvarkymo aikštelė

PŪV organizatorius:

UAB "Tilsta"

PŪV vieta:

Gurelių g 61A, Vilnius

Informacija atrankai

Priedai

Iki 2018-07-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 870662014

   
 

2018-07-17

PŪV pavadinimas:

Logistikos sandėlių įrengimas

PŪV organizatorius:

UAB "AIF LT"

PŪV vieta:

Martinavos g. 8, Martinavos k., Kauno r.

Informacija atrankai

 

Papildyta atrankos informacija (2018-08-22)

Iki 2018-07-31 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 870662014

   
 

2018-07-17

PŪV pavadinimas:

Išteklių gavyba Santakos žvyro telkinio dalyje

PŪV organizatorius:

UAB "Saleninkų karjeras"

PŪV vieta:

Saleninkų k., Upninkų sen., Jonavos r.

 

Informacija atrankai  

Iki 2018-07-31 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 870662014

   
 

2018-07-17

PŪV pavadinimas:

Jonavos r. sav. Baltromiškės telkinio I (vakarinio) sklypo žvyro išteklių dalies naudojimas

PŪV organizatorius:

ŽŪB "Svirnų ūkis"

PŪV vieta:

Kūniškių k., Upninkų sen., Jonavos r., Kauno apskritis

Informacija atrankai

Priedai

Iki 2018-07-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 46 241799

   
           
 

2018-07-17

PŪV pavadinimas:

Veiklos išplėtimas. Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas.

PŪV organizatorius:

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“

PŪV vieta:

Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.

 

Informacija atrankai

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Iki 2018-07-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 46 241798

   
 

 Atrankos informacija buvo paskelbta 2018-06-27, dėl techninių trikdžių

2018-07-12 paskelbta pakartotinai

PŪV pavadinimas:

Nepavojingų, energetinę vertę turinčių atliekų laikymas Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, Uosinės k. 7, Marijampolės sen., Marijampolės sav. ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Uosinės k. 4 surenkamų ir laikomų atliekų kiekio padidinimas. Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 Informacija atrankai
 Iki 2018-07-11 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008    
 

 2018-07-11

PŪV pavadinimas:

Biokuro deginimo procese panaudoto smėlio (atliekų sąrašo kodas 10 01 24) šalinimo rekultivuojamame AB Palemono keramikos gamykla Kertupio II molio telkinio karjere Kaišiadorių rajone.

PŪV organizatorius:

AB Palemono keramikos gamykla.

PŪV vieta: Kaišiadorių r., Rumšiškių sen., Karčiupio k.

 Informacija atrankai

PRIEDAI

 

Papildyta atrankos informacija (2018-08-22)

 

Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 8, 9

 

 

 Iki 2018-07-25 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008    
 

 

2018-07-11

PŪV pavadinimas: Biokuro katilų įrengimas termofikacinėje elektrinėje Nr. 2, Vilnius. PŪV organizatorius: AB "Vilniaus šilumos tinklai". PŪV vieta: Elektrinės g. 2, Vilnius

 

 Informacija atrankai

papildyta informacija atrankai

 

 Iki 2018-07-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 45 581481
   
 

 2018-07-10

PŪV pavadinimas: UAB "Biržų bekonas" kiaulių komplekso rekonstrukcija

PŪV organizatorius: UAB "Biržų bekonas"

PŪV vieta: Letiškių k. 5, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r.

Informacija atrankai

 

Priedai 1-5

Priedai 6-8

Priedai 9-10

Priedai 11-13

 Iki 2018-07-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, el.p aaa@aaa.am.lt, tel. 8 706 68040    
 

 2018-06-29

PŪV pavadinimas:

Sporto centras Kovo 11-osios g.26, Kauno m.

PŪV organizatorius: Kauno m.sav.

PŪV vieta: Kovo 11-osios g.26, Kauno m.

 Informacija atrankai

 

Priedai

 Iki 2018-07-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt,

8-37 337509;

 2018-07-23 Nr. (30.2)-A4-6739
 2018-07-23
           
 

2018-07-10

PŪV pavadinimas: Šiaurinės gatvės Vilniaus mieste (ruožo tarp Vakarinio aplinkkelio iki Stanevičiaus gatvės) statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šiaurinės gatvės ruožas nuo Vakarinio aplinkkelio iki sankryžos su Gelvonų ir S. Stanevičiaus gatvėmis per Justiniškių, Pašilaičių, Šeškinės ir Fabijoniškių mikrorajonus-seniūnijas, Vilniaus miestas

Informacija atrankai

Priedai 1-3

Priedai 4-7

 

Papildyta atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Iki 2018-07-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A .Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799    
           
 

2018-07-10

PŪV pavadinimas:

Pylimo įrengimas ties Radikių gyvenviete (Kauno rajonas, Radikių gyvenvietė) teritorijos apsaugai nuo užliejimo potvynių metu

PŪV :organizatorius

Kauno r.sav.

PŪV vieta:

Kauno rajonas, Radikiai

 Informacija atrankai
 Iki 2018-07-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt tel. 8 37 337509;
   
 

 

2018-07-10

PŪV pavadinimas:

AB "Nordic Sugar Kėdainiai" esamos katilinės rekonstrukcija Pramonės g. 6, Kėdainiuose

PŪV organizatorius:

AB "Nordic Sugar Kėdainiai"

PŪV vieta:

Pramonės g. 6, Kėdainiai

 

 Informacija atrankai

papildyta informacija atrankai

 Iki 2018-07-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A .Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 45 581481
   
 


   
   
 

 2018-07-09

PŪV pavadinimas:

Kauno Šančių kieto kuro katilinė su dviem vandens šildymo katilais "Danstoke VP15 7,0 MW

PŪV organizatorius:

UAB "Ekopartneris",

PŪV vieta: L.Ivinskio g. 65, Kaunas

Informacija atrankai

Priedas

 

2018-10-24 papildyta informacija atrankai

Priedai 5,8,12,13

 Iki 2018-07-24

pasiūlymus teikti apAplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.lt, tel. 8 37 302607

   
 

 2018-07-05

PŪV pavadinimas: Surenkamų atliekų kiekio padidinimas esamoje Takniškių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.

PŪV organizatorius:

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

PŪV vieta:

Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus raj.

 Atrankos informacija
 Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 315 56756
   
           
 

 

2018-07-05

PŪV pavadinimas:

nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas ( surinkimas, pradinis apdorojimas, paruošimas naudoti pakartotinai, laikymas) bei automobilių ir mikroautobusų duslintuvų remontas ir katalizatorių keitimas.

PŪV organizatorius:

UAB "EMP Recycling"

PŪV vieta:

Sporto g. 46, Marijampolė

 Atrankos informacija
 IKi 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 315 56756
   
 

 2018-06-29

PŪV pavadinimas:

Sandėliavimo paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius"

PŪV vieta: Liepkalnio g.172 A, 172E, Vilnius

 Atrankos informacija

 

 

Priedai

 

Papildyta atrankos informacija

 Iki 2018-07-17

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g.9, aaa@aaa.am.lttel. 837 337509;

   
 

 2018-07-05

PŪV pavadinimas: elektros ir elektroninės įrangosatliekų ir kitų atliekų tvarkymas.

PŪV organizatorius: UAB "Kaunakiemis"

PŪV vieta: Ašigalio g. 6A, Kaunas, Kauno m. sav.

 Atrankos informacija
Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 686 76018
   
           
   2018-07-05

PŪV pavadinimas:išteklių gavyba Dobrovolės II smėlio ir žvyro telkinyje

PŪV organizatorius:ūkininkas Oleg Kavrus

PŪV vieta: Dobrovolės k., Panerių sen., Vilniaus miesto sav.

Atrankos informacija

 

 

Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 241799
 2018-08-24 Nr. (30.2)-A4(e)-881
 2018-08-27
           
 

 2018-07-05

PŪV pavadinimas: 4 vėjo elektrinių įrengimo Anykščių rajono savivaldybės Viešintų seniūnijos žemės sklypuose kadastriniai Nr. 3484/0001:12, 3484/0001:62, 3484/0001:169, 3484/0001:663 

PŪV organizatorius: UAB "Renerga"

PŪV vieta: Anykščių r. sav., Viešintų sen. 

 Atrankos informacija  Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 706 68041    
 

 2018-07-05

PŪV pavadinimas: antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo pajėgumų išplėtimas

PŪV organizatorius: UAB "GRANULĖS"

PŪV vieta: Sandėlių g. 16, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Atrankos informacija

Priedai 19

4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17

Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 687 49641    
 

2018-07-05

PŪV pavadinimas: Bioskaidžių atliekų perdirbimo aikštelė

PŪV organizatorius:

MB "Biošaka"

PŪV vieta:

Pušų g. 3, Kutiškių k., Radviliškio r. sav.

 Atrankos informacija

Priedai 2, 4, 5, 6

 Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p.aaa@aaa.am.lt, tel.

pasiteiravimui 8 687 49641

   
           
 

 2018-07-05

PŪV pavadinimas: metalo laužo ir atliekų tvarkymas.

PŪV organizatorius:

UAB "AVAKONA"

PŪV vieta:

Partizanų g. 30, kaniūkų k., dūkšto sen., Ignalinos r. sav.

 Atrankos informacija
 Iki 2018-07-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 315 56756
   
           
  2018-07-03

PŪV pavadinimas: Oro uosto ir aerodromo įrenginių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

UAB Klaipėdos aerouostas

PŪV vieta:

Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-07-18 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 46 241799    
 

2018-07-02

PŪV pavadinimas: išteklių gavyba Kerėplio ežero sapropelio telkinyje

PŪV vieta: Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Onuškio sen., Onuškio miestelis

PŪV organizatorius: UAB "Agrogeolita"

Atrankos informacija Iki 2018-07-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 343 97802)    
 

2018-06-25

PŪV pavadinimas:

Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių Taurupės g. 12A, Vilniaus m. sav. rekonstrukcijos projektas

 

Atrankos informacija

Priedai: 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai: 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10

Iki 2018-07-10 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9,Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt, 

tel. 8 706 68 042

 2018-07-20

Nr. (30.5)-A4-6696

 2018-07-20
 

 2018-06-25

PŪV pavadinimas:

pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, laikymas ir apdorojimas, Šaltinių g. 45, Utena.

PŪV organizatorius: UAB ,,Krisminda"

 

Atrankos informacija

Priedas Nr.1,

Priedas Nr.2,

Priedas Nr.3,

Priedas Nr.4,

Priedas Nr.5,

Priedas Nr.6,

Priedas Nr.7,

Priedas Nr.8,

Priedas Nr.9,

 

Iki 2018-07-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9,Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt, 

tel. 8 706 68 042

   
 

2018-06-22

PŪV pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

PŪV organizatorius:

UAB "Žalvaris Waste Recycling Services"

PŪV vieta: Geologų g. 4, Vilnius

Atrankos informacija

Patikslinta atrankos informacija

Iki 2018-07-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9,Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt, 

tel. 8 46250256

 2018-08-23 Nr. (30.4)-A4(e)-817
 2018-08-27
 

 2018-06-21

Marijampolės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės plėtra

PŪV organizatorius:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta: Vokiečių g. 10, Marijampolė

 Atrankos informacija
 Iki 2018-07-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 343 68502, el.p. aaa@aaa.am.lt
 2018-07-13 Nr. (30.4)-A4-6576
 2018-07-16
 

2018-06-21

Kalvarijos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės veiklos plėtra

PŪV organizatorius:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta: Šilo g. 23, Kušliškių k.,Kalvarijos sav.

Atrankos informacija Iki 2018-07-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, te. 8 343 68502, el. p. aaa@aaa.am.lt 2018-07-18 Nr. (30.4)-A4-6653 2018-07-19
 

2018-06-21

Kazlų Rūdos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės veiklos plėtra

PŪV organizatorius:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta: M. Valančiaus g. 17A, Kazlų Rūda

Atrankos informacija Iki 2018-07-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 343 68502, el. p. aaa@aaa.am.lt 2018-07-18 Nr. (30.4)-A4-6675 2018-07-19
 

2018-06-21

Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės veiklos plėtra

PŪV organizatorius - UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta - Šiaurės g. 46, Vilkaviškis

Atrankos informacija

Iki 2018-07-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 343 68502, el. p. aaa@aaa.am.lt

 2018-07-18 Nr. (30.4)-A4-6707
 2018-07-20
 

 2018-06-21

PŪV pavadinimas:

Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės veiklos plėtra

PŪV organizatorius: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta: Sodų g. 15, Šakiai

 Atrankos informacija
 Iki 2018-07-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 343 68502, el. p. aaa@aaa.am.lt
 2018-07-20 Nr. (30.4)-A4-6708
 2018-07-20
 

2018-06-21

PŪV pavadinimas:

surenkamų atliekų kiekio padidinimas esamoje Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.

PŪV organizatorius: UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras".

PŪV vieta: Gėlyno g. 23, Lazdijai

Atrankos informacija Iki 2018-07-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,el. paštu aaa@aaa.am.lt., tel. pasiteiravimui 8-315-56756 2018-07-18 Nr. (30.4)-A4-6639 2018-07-18
 

2018-06-19

PŪV pavadinimas: juodojo ir splavotojo metalo laužo ir atliekų, akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, ENTP supirkimas/surinkimas, rūšiavimas, laikymas ir perdavimas/pardavimas

PŪV organizatorius:

UAB "Regmeta"

PŪV vieta: Pramonės g. 5, Jurbarkas

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-07-03 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 834368502    
 

2018-06-14

PŪV pavadinimas: žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba

PŪV organizatorius: AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"

PŪV vieta: Perkėlos g. 10, Klaipėda

Atrankos informacija

2018-07-25 papildyta atrankos informacija

Iki 2018-06-26 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 46 410456  2018-08-03 Nr. (30.3)-A4(e)-483  2018-08-03
           
 

2018-06-13

PŪV pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr.68 rekonstravimas (III etapas) ir gilinimas iki 14,5 m gylio.

PŪV organizatorius: VĮ Klaipėdos valstybinis jūrų uostas.

PŪV vieta:Klaipėda

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija (2018-07-31)

Atsakymai

Iki 2018-06-25 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 46 241799

   
           
 

2018-06-13

PŪV pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 149-150 rekonstravimo (projektinis gylis 16,5 m) ir gilinimo iki 14,5 m gylio

PŪV organizatorius: AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija".

PŪV vieta:Klaipėda

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija 

Priedai

 

Iki 2018-06-25 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 46 241799

 2018-08-13 Nr. (30.2)-A4-7020
 2018-08-13
           
 

2018-06-13

PŪV pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 145-148 rekonstravimo (projektinis gylis 16,5 m) ir gilinimo iki 14,5 m gylio bei dalies akvatorijos gilinimo iki 10,0 m gylio ties krantine Nr 152

PŪV organizatorius: AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija".

PŪV vieta:Klaipėda

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai

Iki 2018-06-25 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 46 241799

 2018-08-10 Nr. (30.2)-A4(e)-635  2018-08-10
           
 

2018-06-13

PŪV pavadinimas: Pramonės ir sandėliavimo paskirties pastato Savanorių pr. 183, Vilnius statyba

PŪV organizatorius: UAB "Lindstrom".

PŪV vieta:Savanorių pr. 183, Vilnius

Atrankos informacija,

1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 priedai

Papildyta atrankos informacija 2018-08-01

Iki 2018-06-27 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68041

 2018-08-09 Nr. (30.2)-A4(e)-586
 2018-08-09
 

2018-06-13

PŪV pavadinimas: Broilerių auginimas.

PŪV organizatorius: UAB "Žiuriai".

PŪV vieta: Minčaičių k.v., Aleksandravo k., Žagarės sen., Joniškio r. sav.

 

Atrankos informacija
Iki 2018-06-27 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68086  2018-08-06 Nr. (30.3)-A4-6951
2018-08-06
 

2018-06-12

PŪV pavadinimas: Vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija 

PŪV organizatorius: UAB "Vėjo technologijų projektai"

PŪV vieta: Šapnagių k., kruopių sen., Akmenės r. sav.

Atrankos informacija Iki 2018-06-26 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68041

   
           
 

2018-06-12

PŪV pavadinimas: Mėsinių galvijų komplėkso plėtra.

PŪV organizatorius:

ŽŪB "Šiaurės bulius".

PŪV vieta: Linkuvos g. 48, 50, 54, 56, 58, Klovainiai, Pakruojo r. sav.

 

Atrankos informacija. Priedai 1-2, 3-4

Papildyta Atrankos informacija (papildyta pagal Agentūros 2018-07-09 raštu Nr. (30.1)-A4-6430 pateiktas pastabas)

Iki 2018-06-26 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai

(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68086

 2018-08-20 Nr. (30.1)-A4-7083
 2018-08-21
 

 

2018-06-12

PŪV pavadinimas: surenkamų atliekų kiekio padidinimas esamoje Birštono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.

PŪV vieta: Saulėtekio g. 23, Birštono v.s., Birštono sav..

PŪV organizatorius: UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras".

 

Papildyta informacija

Atrankos informacija

Iki 2018-06-26 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas aaa@aaa.am.lt), tel pasiteiravimui 8 315 56755    
 

 

2018-06-12
PŪV pavadinimas:Joniškio rajono Reibinių žemės ūkio bendrovės broilerių auginimas

PUV organizatorius: Reibinių žemės ūkio bendrovė
PŪV vieta: Normaičių kaimas, Skaistgirio seniųnija, Joniškio rajonas.

 

Atrankos informacija 

Priedai: 1, 2, 3, 4, 5, 6,,7, 8, 9,

Iki 2018-06-26 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68086  2018-07-18 Nr.(30.1)-A4-6674
 2018-07-20
 

 

2018-06-12
PŪV pavadinimas: Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas. PŪV organizatorius: J. Truncės ūkis;

PŪV vieta: Alytaus r. sav., Alovės sen., Kutiškių vs. 9

 

Atrankos informacija

 

 1 Priedas

 2 Priedas

 3 Priedas

 4 Priedas

 

Iki 2018-06-26 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68086    
 

2018-06-11

PŪV pavadinimas: Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas.

PŪV organizatorius:

UAB "Žalvaris" Kauno skyrius.

PŪV vieta: Palemono g. 1, Kaunas

 

Atrankos informacija

Iki 2018-06-25 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 706 68086

 

   
 

2018-06-07

PŪV pavadinimas: Gamybinio pastato priestato bei atvirojo tipo automobilių saugyklų, inžinerinių tinklų bei kitos paskirties pastatų statyba ir eksploatavimas.

PŪV organizatorius UAB „Schmitz Cargobull Baltic“

PŪV vieta: Pramonės g. 7, Tiekimo g. 1A, Panevėžys

Atrankos informacija Iki 2018-06-21 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai  A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 8 45 58 14 31  2018-06-28 Nr.(30.2)-A4-6146
 2018-06-29
 

 

2018-06-06

PŪV pavadinimas: UAB "Lazdijų šiluma" katilinės rekonstrukcija ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: UAB "Lazdijų šiluma"

PŪV vieta: Gėlyno g. 10, Lazdijai

 

papildyta atrankos informacija, priedai

Atrankos informacija

Iki 2018-06-20

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 315 56735

 2018-07-18 Nr. (30.3)-A4-6641
 2018-07-18
 

2018-06-06

PŪV pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

PŪV organizatorius:

UAB "DnD AUTOLAUŽYNAS"

PŪV vieta: Paberžių k. 7B,  Paberžių k. 9A, Pasvalio r. sav.

 

Atrankos informacija

Patikslinta informacija

Patikslinta informacija

Priedas-3

Priedas - 3-2

Iki 2018-06-20

 2018-08-01,

Nr. (30.4)-A4-(e)-397

 2018-08-01
 

2018-06-05

PŪV pavadinimas:Alytaus raj. sav., Daugų sen., Bogušiškių žvyro telkinio naujo ploto naudojimas

PŪV organizatorius:UAB Eurotransa

PŪV vieta:Alytaus raj. sav., Daugų sen., Karliškių k.

 

Atrankos informacija

Priedai

 

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai

Iki 2018-06-19 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 

8 46241799

   
 

 2018 -06-05

PŪV pavadinimas:

Naujos metalo dirbinių gamybos įmonės įrengimas

PŪV organizatorius:

PŪV vieta: Parko g.33, Bubių k., Batniavos sen., Kauno r.

 

 Atrankos informacija

 

 Priedai

 Iki 2018-06-19 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, tel. pasiteiravimui

8 37 337509

 2018-07-03 Nr. (30.2)-A4-6253
 2018-07-04
 

2018-06-05

PŪV pavadinimas:katilinės veiklos išplėtimas bei pagrindinės gamybos oro valymo sistemų tobulinimas

PŪV organizatorius:AB ,,Klaipėdos mediena

PŪV vieta: Liepų g. 68, Klaipėda

 

Atrankos informacija

Priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

2018-07-27 papildyta atrankos informacija

Atsakymai į AAA pastabas

Atsakymai į savivaldybės pastabas

Atsakymai į priešgaisrinės pastabas

Atsakymai į bendruomenės pastabas

Kvapų sklaida

Teršalų sklaida

Teršalų sklaida 2 

 

Iki 2018-06-19 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 

8 46 410456

   
 

2018-05-29

PŪV pavadinimas: Automobilių atstatymas ir perdarymas

PŪV organizatorius: UAB "Rivalda"

PŪV vieta: Centrinė g. 30, Pikutiškių k., Vilniaus r. sav.

 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Papildytos atrankos informacijos priedai

Iki 2018-06-12

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 

870668038

 2018-07-20 Nr. (30.4)-A4-6706
 2018-07-20
 

2018-05-25

PŪV pavadinimas" broilerių auginimas

PŪV organizatorius" KB "Alsių paukštynas"

PŪV vieta: Žučių k., Žagarės sen., Joniškio r.

 

Atrankos informacija

Priedai 1, 2, 3

Iki 2018-06-08

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 8 41 596 415

 2018-08-06 Nr. (30.3)-A4-6950
 2018-08-06
 

2018-05-25

PŪV pavadinimas:

Nepavojingų atliekų surinkimas, apdorojimas, laikymas ir laidų perdirbimo modernizavimas

PŪV organizatorius-UAB Baltic recycling solution

PŪV vieta: J. Janonio g. 6, Panevėžys

 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-06-08

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 8 45 514481

 2018-08-01,

Nr. (30.4)-A4(e)-398

 2018-08-01
 

2018-05-22

PŪV pavadinimas:

Medinės pakuotės atliekų (medinių padėklų) perdirbimas į biokurą.

PŪV organizatorius: UAB "Padėklas"

PŪV vieta:

Pramonės g. 14B, Vaidotų k., Vilniaus r. sav.

Atrankos informacija Iki 2018-06-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 870662038    
 

 

2018-05-18

PŪV pavadinimas: Veislininkystės ūkio modernizavimas

PŪV organizatorius: UAB "Bridimekso" veislininkystės ferma

PŪV vieta: I. Simonaitytės g. 38, Vanagų km., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj.

 

Atrankos informacija

Priedai

Papildyta atrankos informacija

Priedai

Iki 2018-06-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 8 46 241799
   
 

2018-05-18

PŪV pavadinimas: Kartingų trasos išplėtimas

PŪV organizatorius: UAB "Donersa"

PŪV vieta: Strošiūnų k., Elektrėnų sav.

Atrankos informacija Iki 2018-06-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 870668038  2018-07-13 Nr. (30.2)-A4-6573  2018-07-16
 

 2018-05-18

PŪV pavadinimas: Naudoti netinkamų padangų perdirbimas

PŪV organizatorius: UAB "Ekologistika"

PŪV vieta: Pramonės g. 1, Alytus

Pakartotinai papildyta atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Atrankos informacija, triukšmas, oro tarša, SAZ

 

Iki 2018-06-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ( el.paštas aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 315 56756

 

   
 

2018-05-17

PŪV pavadinimas: Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas.

PŪV organizatorius: UAB "Už bokšto".

PŪV vieta: Melioratorių g. 8, Kretinga, Kretingos r. sav., Klaipėdos apsk.

Atrankos informacija Iki 2018-05-31 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 846241798    
 

2018-05-11

PŪV pavadinimas: Išteklių gavyba Mačiuliškių smėlio ir žvyro telkinyje.

PŪV organizatorius: UAB REDCO

PŪV vieta:

Mačiuliškių k., Vilniaus m. sav.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-05-25 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 870662038  2018-07-13 Nr.(30.2)-A4-6570
 2018-07-13
 

2018-05-10

PŪV pavadinimas: Greito paruošimo maisto produktų fabriko statyba ir eksploatavimas

PŪV organizatorius: AB "Kauno grūdai"

PŪV vieta:Fortų g. 9, Alytus

 

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-05-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius

tel. pasiteiravimui 8-343-97802

 2018-07-18 Nr.(30.2)-A4-6670
 2018-07-18
 

 

2018-05-08

PŪV pavadinimas:

Vėjo elektrinių įrengimas Anykščių r. sav., Kavarsko sen.

PŪV organizatorius:

UAB „Renerga“.

PŪV vieta:

Anykščių r., Kavarsko sen.

 

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos indormacija

Priedas

Iki 2018-05-22 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agertūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 389 69369

 2018-08-02 Nr.(30.2)-A4-6910
 2018-08-02
 

2018-05-07

PŪV pavadinimas:

Nepavojingų statybinių, griovimo atliekų tvarkymas, statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

UAB "Donarta"

PŪV vieta: Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r.

Atrankos informacija

 

Priedai

 

Papildyta atrankos informacija

 Iki 2018-05-18

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt). tel. pasiteiravimui 8 46 250256

 2018-06-27 Nr. (30.4)-A4-6069
 2018-06-27
 

2018-05-07

PŪV pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  ardymas

PŪV organizatorius: UAB "Vairotas"

PŪV vieta: S. Kerbedžio  g. 19B, Panevėžys

Atrankos informacija

 

 

Patikslinta informacija

Iki 2018-05-18

pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 45 514481

   
 

 

2018-05-03

PŪV pavadinimas: Armanavos smėlio ir žvyro telkinio eksdploatacija

PŪV organizatorius:UAB "Kesberta"

PŪV vieta: Armanavos k., Stakliškių sen., Prienų raj.

 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-05-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštu aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 -315- 56756  2018-07-03 Nr. (30.3)-A4-6245
 2018-07-03
 

 

2018-05-03

PŪV pavadinimas: UAB "Jondara" kietojo biokuro katilo įrengimas

PŪV organizatorius: UAB "Jondara"

PŪV vieta": Melekonių k., Vydenių sen., Varėnos raj.

 

Papildyta atrankos informacija, priedai

Atrankos informacija

Iki 2018-05-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštu aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 315 56735    
 

2018-05-02

PŪV pavadinimas:Kertupio II molio telkinio naudojimas

PŪV organizatorius: AB "Palemono keramikos gamykla".

PŪV vieta: Karčiupio k., Rumšiškių sen.,Kaišiadorių r. 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija (2018-07-26)

Iki 2018-05-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui

8 37 302607

8 343 97802

   
 

 

2018-04-30

PŪV pavadinimas:Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas.

PŪV organizatorius: Inga Mačiulytė.

PŪV vieta: Mažųjų Šelvių k., Klausučių sen., Vilkaviškio raj.

 

Patikslinta atrankos informacija    2018-05-11 Nr.(28.4)-A4-4509
 2018-05-14
 

 

2018-04-30
PŪV pavadinimas: mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas.

PŪV organizatorius: Tomas Maksvytis.

PŪV vieta: Rudos k., Gižų sen., Vilkaviškio raj.

 

Patikslinta atrankos informacija      
 

2018-04-30

PŪV pavadinimas:

Techninių sporto šakų komplekso ir lenktynių trasos „Nemuno žiedas" rekonstrukcija ir eksploatavimas.

PŪV organizatorius:VŠĮ  „Nacionalinis žiedas“.

PŪV vieta:

Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k. Kauno r.

Atrankos informacija

Priedai


Patikslinta atrankos informacija

 

Patikslinti priedai

 

 

Iki 2018-05-14 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui

8 37 302607

 2018-07-20 Nr.(30.2)-A4-6671
 2018-07-18
 

 

2018-04-27

PŪV pavadinimas:

Kazliškių smėlio ir žvyro telkinio naudojimas.

PŪV organizatorius:

UAB „Alnitransa“.

PŪV vieta:

Ukmergės r. sav., Želvos sen., Kazliškių k.

Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Papildyta informacija 2018-06-21

Priedai

Iki 2018-05-14 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui

8 7066 2038.

 2018-06-29 Nr. (30.2)-A4-6199  2018-06-29
 

2018-04-27

PŪV pavadinimas:

Biokuro katilų įrengimas rajoninėje katilinėje Nr.8.

PŪV organizatorius:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

PŪV vieta:

Ateities g. 12, Vilnius.

 Papildyta atrankos informacija

Atrankos informacija

 

Iki 2018-05-14 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui

8 7066 2038.

 2018-06-25 Nr. (30.3)-A4-5998
 2018-06-25
 

 

2018-04-26

PŪV pavadinimas: Naujų pylimų ir kitų inžierinių priemonių potvynių rizikai mažinti įrengimas ir eksploatacija

PŪV organizatorius:Pagėgių savivaldybės administracija

PŪV vieta: Šilgalių k., Stoniškių sen. LT-99370 Pagėgių savivaldybė

 

Atrankos informacija Iki 2018-05-11 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt tel.8 46 241799;  2018-06-19 Nr. (30.2)-A4-5811
 2018-06-19
 

 2018-04-25

PŪV pavadinimas: Su uostu susijusios veiklos plėtra

PŪV organizatorius: UAB Malkų įlankos terminalas

PŪV vieta: Minijos g. 180, Klaipėda

 Atrankos informacija  Iki 2018-05-10 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt tel.8 37 337509;    
 

 

2018-04-25

PŪV pavadinimas: Žuvininkystės tvenkinių įrengimas

PŪV organizatorius: Deividas Lukoševičius

PŪV vieta: Senosios Naniškės, Valkininkų sen., Varėnos r. sav.

 

Papildyta atrankos informacija

Atrankos informacija

 

 Iki 2018-05-10 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.
   
 

 

 2018-04-24

PŪV pavadinimas: Naujo pylimo potvynių rizikai mažinti įrengimas ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

Pagėgių savivaldybės administracija

PŪV vieta:Panemumės m., Pagėgių sen., LT-99274 Pagėgių sav.

 

Atrankos informacija

 Iki 2018-05-09 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

aaa@aaa.am.lt

tel.8 46 241799;

 2018-05-18

Nr. (28.3)-A4-4744

 2018-05-18
 

 

 2018-04-23

PŪV pavadinimas:

Dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimo, pastatant skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekį, sujungiant Kiškėnų k., ir Gamyklos g. Gargžduose esančias gamtinių dujų sistemas, pastatant spintinį dujų slėgio reguliavimo įrenginį, įrengiant išmaniuosius elementus

PŪV organizatorius:

AB "Energijos skirstymo operatorius"

PŪV vieta: trasa nuo Kiškėnų k. Klaipėdos dujų skirstymo stoties, palei Birčiūnų g., Klaipėdos g., iki Gamyklos g. Gargžduose

 

 

Atrankos informacija

Priedai: 1, 23, 4, 5

Papildyta informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4, 6

 Iki 2018-05-08 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

aaa@aaa.am.lt

tel.8 46 410456;

 2018-07-11 Nr. (30.2)-A4-6495
 2018-07-11
 

 2018-04-23

PŪV pavadinimas:

Pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimas

PŪV organizatorius:

UAB "Kauno švara"

PŪV vieta: Statybininkų g.3, Kaunas

 Atrankos informacija

 

Papildyta informacija atrankai

 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 5.1, 6

 Iki 2018-05-08 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

aaa@aaa.am.lt

tel.8 37 337509;

   
 

 2018-04-23 

PŪV pavadinimas:

"Rail Baltica" geležinkelio ruožo Palemonas- Kauno HE rekonstrukcija;

PŪV organizatorius: AB "Lietuvos geležinkeliai";

PŪV vieta: Kaunas, Petrašiūnai;

 

 Atrankos informacija

 

Priedas


Papildyta informacija

Priedai

 Iki 2018-05-08 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 37 302607

 2018-06-12 Nr. (30.5)-A4-5561
 2018-06-15
 

 

2018-04-23

PŪV pavadinimas:

Prekybos paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 108 B, Utenoje, statyba

PŪV organizatorius:

UAB „Karilė“.

PŪV vieta:

Basanavičiaus g. 108 B, Utena

 

 Atrankos informacija

 

 

Iki 2018-05-08 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agertūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 389 69369

 2018-05-16 Nr. (28.5)-A4-4661
 20187-05-17
 

2018-04-18

PŪV pavadinimas:

metalo apdirbimo įmonės statybos eksploatacija Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje Pramonės ir Švepelių gatvių sankirtoje, Klaipėdoje.

PŪV organizatorius:

UAB „Focus Fabrication Group“.

PŪV vieta:

Pramonės ir Švepelių gatvių sankirta, Klaipėda

 Atrankos informacia

 

Iki 2018-05-03 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui

8 7066 2038.

 2018-05-14 Nr.(28.3)-A4-4557  2018-05-14
  2018-04-17

PŪV pavadinimas:

Miškinių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimas.

PŪV organizatorius:

UAB „Miškinių karjeras“.

PŪV vieta:

Trakų raj. sav., Senųjų Trakų sen., Žūkų k.

Atrankos informacija

 

Priedas Nr. 1

Papildyta informacija 2018-06-13

Priedai

 

Iki 2018-05-02 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui

8 7066 2038.

 2018-06-27 Nr. (30.2)-A4-6091  2018-06-27
 

2018-04-16

PŪV pavadinimas: biodujų jėgainės plėtra.

PŪV organizatorius: UAB "Senergita".

PŪV vieta: Kiškonių k. 12, Tytuvėnų apylinkės sen., Kelmės r.

Atrankos informacija Iki 2018-04-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 841 596415

 2018-05-10

Nr. (28.6)-A4-4473

2018-05-11
 

2018-04-16

PŪV pavadinimas: biodujų jėgainės plėtra.

PŪV organizatorius: UAB "Jenergija".

PŪV vieta: Sidabros g. 1C, Satkūnų k., Joniškio r.

Atrankos informacija Iki 2018-04-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 41 596415

 2018-05-14

Nr. (28.6)-A4-4556

 2018-05-14
 

 2018-04-16

PŪV Pavadinimas: papildomo bioreaktoriaus statyba esamoje biodujų jėgainėje.

PŪV organizatorius: UAB „Nergija“.

PŪV vieta: Šalnaičių k., Saločių sen., Pasvalio r.

Atrankos informacija

 

Iki 2018-04-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 45 581431

 

2018-05-21

Nr. (28.5)-A4-4775

 


 2018-05-21

 

 

2018-04-16

PŪV pavadinimas: medžioklinių ginklų remontas, šovinių medžiokliniams ginklams gamyba

PŪV organizatorius:

ZALA ARMS, UAB

PŪV vieta: Anykščių r., Kurklių sen., Šilelio vs.

 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agertūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 389 69369

 2018-05-30 Nr. (28.5)-A4-5126
 2018-05-30
 

 

2018-04-16

PŪV pavadinimas: dviejų karvidžių rekonstravimo ir siloso tranšėjų statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:ŪKB "Šilgaliai"

PŪV vieta:Ūkininkų g. 3, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

 

 

 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-30

pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt) tel. pasiteravimui 841 596 416

2018-06-27

Nr.(30.2)-A4-6085

 2018-06-28
 

 

2018-04-16

PŪV pavadinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "VVP Investment"

PŪV vieta: Juodeikėlių k., Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r.

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija 2

Iki 2018-04-30

pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt) tel. pasiteravimui 841 596 416

 2018-07-10 Nr. (30.3)-A4-6468
 2018-07-23
 

 

2018-04-12

PŪV pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla

PŪV organizatorius: Kašalyno įmonė "Tuja"

PŪV vieta: Prienų g. 19, Patašinės k., Marijampolės sav.

Atrankos informacija Iki 2018-04-26 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.    
 

 

2018-04-11

PŪV pavadinimas Pieninkystės komplekso plėtra;

PŪV organizatorius:

ŽŪB "Draugas";

PŪV vieta:Radviliškio r. Alksnupiai, Radvionių g. 7.

Atrankos informacija iki 2018-04-25 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt tel. pasiteiravimui 841 596416    
 

 

2018-04-11

PŪV pavadinimas:

infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymas S.Kudirkos ligoninėje;

PŪV organizatorius:

 VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė;

PŪV vieta:

Ligoninės g. 12, Alytus

Atrankos informacija

 Patikslinta atrankos informacija, priedai

iki 2018-04-25 pasiūlyymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 315 56735  2018-06-01Nr. (28.4)-5263
 2018-06-05
 

 

2018-04-10

PŪV pavadinimas:

statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas;

PŪV organizatorius:

UAB "Eurotransa";

PŪV vieta:

Naujoji g. 136C, Alytus.

Atrankos informacija (papildyta antrą kartą)

 

Atrankos informacija (papildyta)

   2018-06-07 Nr.(30.4)-A4-5438
 2018-06-11
 

 

2018-04-10

PŪV pavadinimas:

Daugiafunkcio sporto paskirties pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir eksploatacija;

PŪV organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybė";

PŪV vieta:Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.

 

Informacija atrankai

 

Priedai

 

Papildyta informacija atrankai

 

Priedai

Iki 2018-04-24 pasiūly,us teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt0tel. pasiteiravimui 8 46241799

 2018-05-30

Nr. (28.3)-A4-5141

 2018-05-30
 

 

2018-04-10

PŪV pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas;

PŪV organizatorius: IĮ "Sunkūs ratai";

PŪV vieta: Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r.

 

pakatrotinai papildyta informacija atrankai

Informacija atrankai

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-24 pasiūly,us teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt0tel. pasiteiravimui 8 37 302607    
 

 

2018-04-10

PŪV pavadinimas:

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4706 Onuškis-Butrimonys-Punia ruožo nuo 32,15 iki 34,97 km rekonstravimas;

PŪV organizatorius:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

PŪV vieta: rajoninis kelias Nr. 4706 Onuškis-Butrimonys-Punia 32,15 iki 34,97 km.

 

 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

iki 2018-04-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.JUozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 315 56735.  2018-06-11 Nr. (28.4)-A4-5533
 2018-06-19
 

2018-04-10

PŪV pavadinimas:

mėsinių viščiukų auginimas;

PŪV organizatorius:

Evaldas Mačiulis;

PŪV vieta:

Kybartų k., Kybartų sen., Vilkaviškio raj.

Atrankos informacija

papildyta atrankos informacija

iki 2018-04-24 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 315 56735.    
 

 

2018-04-06

PŪV pavadinimas:

Mėsinių viščiukų auginimas;

PŪV organizatorius: ŽŪK "Mūsų ūkis";

PŪV vieta Saviečių k., pelėdnagių sen., Kėdainių r. 

Atrankos informacija  Iki 2018-04-20 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el p. aaa@aaa.am.lt) tel. pasiteiravimui 8 37 302607.  2018-07-09 Nr. (30.1)-A4-6436  2018-07-10
 

 

2018-04-05

PŪV pavadinimas:

Nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą.

PŪV organizatorius:

UAB „Vilanpa“.

PŪV vieta:

Lentvario g. 13A, Vilnius

Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Papildyta atrankos informacija

Papildytas priedas Nr. 1

Papildytas priedas Nr. 2

Iki 2018-04-19 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 7066 2038.

   
 

2018-04-04

PŪV pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų statyba Palemono mikrorajone, Kaune.

PŪV organizatorius: AB "Kauno energija"

PŪV vieta: Palemono mikrorajonas, Kaunas

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-18 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 37 302607
   
 

2018-04-04

PŪV pavadinimas: Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje 2019 m. -2020 m.

PŪV organizatorius:

VĮ "Visagino energija"

PŪV vieta: Visagino savivaldybės teritorija

Atrankos informacija

Priedai: 1, 2

 

Iki 2018-04-18 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

(8 389) 69369.

2018-04-25 Nr. (28.5)-A4-3953
 2018-04-26
 

 208-04-03

PŪV pavadinimas:

Raubonių padalinio veiklos išplėtimas (3000 vietų melžiamoms karvėms).

PŪV organizatorius: ŽŪB "Kiemeliai"

PŪV vieta: Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r.

 Atrankos informacija

Priedai 3,4,4-1,6

Papildyta Atrankos informacija

Priedai 3-1, 5-1, 5-2

Iki 2018-04-18 pasiūlymus

teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel.pasteiravimui (8 45 514481)

 2018-06-19

(30.3)-A4-5826

 2018-06-20
 

 

2018-04-03

PŪV pavadinimas:

1100 m ilgio kanalų įrengimas

PŪV organizatorius:

UAB „Svencelės sala“.

PŪV vieta:Svencelės k. (kad. Nr. 5515/0005:155), Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.


 

Informacija atrankai

Iki 2018-04-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 46 241799.

   
 

 

2018-04-03

PŪV pavadinimas:

Laivų perdirbimas

PŪV organizatorius:

UAB „Demeksa“.

PŪV vieta:Nemuno g. 42A, Klaipėda

 

 

Informacija atrankai

1-5 priedai

6-8 priedai

Iki 2018-04-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 46 241799.

   
 

2018-03-29

PŪV pavadinimas:

Autobusų stoties pastato ir prekybos paskirties pastato Tilžės g. 22, Šilutėje statyba ir eksploatavimas

PŪV organizatorius:

UAB „Projesta group“.

PŪV vieta:Tilžės g. 22, Šilutė

 

 

 

Informacija atrankai

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

Papildyta informacija atrankai;

Papildyta informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4

Iki 2018-04-13 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 746 410456.

 2018-05-08
(28.3)-A4-4377
 2018-05-09
 

2018-03-29

PŪV pavadinimas:

UAB "Sveikatos uostas" požeminio mineralinio vandens gavybos įrenginio įrengimas Vanagupės g. 15, Palanga

PŪV organizatorius:

UAB „Sveikatos uostas“.

PŪV vieta:Vanagupės g. 15, Palangos m.

 

 

 

Informacija atrankai

Papildyta informacija

Iki 2018-04-13 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 46 410456.

 2018-05-24 (28.3)-A4-4959
 
 

2018-03-28

PŪV pavadinimas:

Daugiabučių gyvenamųjų namų statyba.

PŪV organizatorius:

UAB „Būsto projektai“.

PŪV vieta: Karaliaučiaus g. 9A, Vilniaus m.

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1,

Priedas Nr. 2,

Priedas Nr. 3,

Priedas Nr. 4

Iki 2018-04-12 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 7066 2038.

   
 

 

2018-03-27

PŪV pavadinimas:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas

PŪV organizatorius:

Ūkininkas Valdas Melninkas

PŪV vieta: Žynių k., Vilkaviškio r. sav.

Informacija atrankai

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-13   pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 68502  2018-05-10 Nr. (28.4)-A4-4426
 
 

 

2018-03-27

PŪV pavadinimas:

Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas.

PŪV organizatorius:

UAB „APK“.

PŪV vieta: Liepų g. 87O, Klaipėda

 

Informacija atrankai

1-5 priedai

6-10 priedai

11-12 priedai

13-15 priedai

Papildyta informacija atrankai

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Priedas Nr. 8

Priedas Nr. 9

Priedas Nr. 10

Priedas Nr. 11

Priedas Nr. 12

Priedas Nr. 13

Priedas Nr. 14

Priedas Nr. 15

Iki 2018-04-11 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 46 24 17 99

   
 

2018-03-22

P8V pavadinimas: Esamos aikštelės pajėgumų didinimas.

PŪV organizatorius: UAB Arvimeta Nemeiksčių aikįtelė,

PŪV vieta Vilties g. 22, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r.

Informacija atrankai

Priedai

Iki 2018-04-10 pasiūlymus teikti Aplionkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 389 69369.  2018-05-02 Nr. (28.5)-A4-4133
 2018-05-02
 

2018-03-26

PŪV pavadinimas: Statybinių ir griovimo atliekų naudojimo gamybinių pajėgumų didinimas.

PŪV organizatorius:

UAB „Lina group”.

PŪV vieta: Lentvario g. 25, Vilniaus m.

Atrankos informacija

Priedas Nr.1,

Priedas Nr.2,

Priedas Nr.3,

Priedas Nr.4,

Priedas Nr.5,

Priedas Nr.6,

Priedas Nr.7,

Priedas Nr.8,

Priedas Nr.9,

Priedas Nr. 10,

Priedas Nr. 11

Iki 2018-04-10 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 7066 2038.

   
 

2018-03-26

PŪV pavadinimas: Skardos lakavimo, litografijos ir dangtelių tipo TWIST-OFF štampavimo gamykla.

PŪV organizatorius: UAB „Elmoris”.

PŪV vieta: Savanorių pr. 219, Vilniaus m.

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Priedai Nr. 1-2,

Priedai Nr. 3-5

Iki 2018-04-10 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 7066 2038.

 2018-05-23 Nr. (28.7)-A4-4916

 2018-05-23
 

2018-03-23

PŪV pavadinimas: Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detalioo plano ir sklypų Kuprioniškių kaime detaliojo plano keitimas.

PŪV organizatorius: UAB "Gaučė ir KO" ir UAB "Geometa".

PŪV vieta:Vilniaus miesto savivaldybė, Kuprioniškių kaimas.

Atrankos informacija, priedas

Iki 2018-04-06 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 7066 2038.

   
 

2018-03-23

PŪV pavadinimas :Šilumos tiekimo tinklų statyba į Aleksoto mikrorajoną

PŪV organizatorius:

AB "Kauno energija"

PŪV vieta: Aleksoto mikrorajonas

Atrankos informacija


Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-06 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p.

aaa@aaa.am.lt), tel.pasiteiravimui

8 37 337509.

 2018-06-27 Nr.(30.2)-A4-6083
 2018-06-27
 

2018-03-22

PŪV pavadinimas: Išteklių gavyba Totorkiemio smėlio ir žvyro telkinio II sklypo naujame plote

PŪV organizatorius: UAB "Brolių keliai"

PŪV vieta: Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vištyčio seniūnija, Totorkiemio kaimas

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-06 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.  2018-06-26 Nr. (30.3)-A4-6039
 2018-06-26
 

2018-03-20

PŪV pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

AB "SKV-VALDA"

PŪV vieta: Skuodo g. 41, Mažeikiai

Atrankos informacija

Papildymas

 Iki 2018-04-04 teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteravimui 841 596 414

 2018-05-02,

Nr. (28.6)-A4-4132

2018-05-02
 

 

2018-03-20

PŪV pavadinimas:Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:UAB "Renekona"

PŪV vieta:Pajuodupių ir Jokulių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

 

 

 

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-04-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. aaa@aaa.am.lt. telefonas pasiteiravimui 8 46410456.    
 

 

2018-03-20

PŪV pavadinimas:Žibininkų III smėlio telkinio naujo ploto (5,24 ha) eksploatacija

PŪV organizatorius:UAB "Vakarų statybos grupė"

PŪV vieta:Joskaudų k. Darbėnų sen. Kretingos r. sav.

 

Atrankos informacija Iki 2018-04-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. aaa@aaa.am.lt. telefonas pasiteiravimui 8 46410456.    
 

2018-03-20

PŪV pavadinimas: iki 50000 broilerių auginimui pritaikyto ypatingo pastato (fermos) statyba ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: Ūkininkė Regina Urnikienė

PŪV vieta:Dulkių Lauko k., Žadeikių sen., Šilalės r. sav.

 

Atrankos informacija Iki 2018-04-04 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. aaa@aaa.am.lt. telefonas pasiteiravimui 8 46410456.

 2018-04-18

Nr. (28.3)-A4-3630

 2018-04-18
 

2018-03-19

PŪV pavadinimas: Baldų gamyklos statyba ir eksploatavimas.

PŪV organizatorius: IMG LITHUANIA UAB

PŪV vieta:

Pažalvaičių g. 1, Panevėžys

Atrankos informacija

Priedai 2, 5-6

Iki 2018-04-03 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. aaa@aaa.am.lt. telefonas pasiteiravimui 8 45 514481.

 2018-04-09

Nr. (28.5)-A4-3247

 2018-04-09
 

2018-03-16

PŪV pavadinimas: Administracinio pastato, autoserviso, sandėlių, statyba;

PŪV organizatorius:

UAB "TG group"

PŪV vieta;

Armoniškių g.,34, Kaunas 

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

 Iki 2018-03-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius) el.p. aaa@aaa.am.lt;

tel. pasiteiravimui 837302607

 2018-06-01 

Nr. (28.2)-A4-5257

 2018-06-01
 

2018 -03-16

PŪV pavadinimas: Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra

PŪV organizatorius: Okainių ŽŪB

PŪV vieta : Okainių k., Kėdainių r. sav.

Atrankos informacija

 

Priedas 1

 

Priedas 2

Papildyta atrankos informacija

priedai 1, 2, 3

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai: Nr.158 2 (1 2 3 4 5 6) 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 9 10 11 12 13 14

 Iki 2018-03-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9,Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt

Tel.pasiteiravimui 8 37 337509

   
 

2018-03-16

PŪV pavadinimas: veislinių audinių bandos padidinimas;

PŪV organizatosius: ŽŪB "Minkuva";

PŪV vieta: Knygnešio p. Varkalos g. 57, Girininkų k., Kauno r. 

Atrankos informacija

Priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

Papildyta atrankos informacija

Priedai1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Patikslinta atrankos informacija 2018-07-13

Priedai

1

2

3

4

5

6

 

Papildyta atrankos informacija (2018-08-03)

Atsakymai: 1 2

Priedai: 1 (1 2 3 4); 4; 5 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11); 6 (1 2); 8 (1 2); 10

 iki 2018-03-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 37 302607

   
 

2018-03-15

PŪV pavadinimas: Kalniškių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB "Račkausko AGROTECH"

PŪV vieta: Paknituvio k., Vaiguvos sen. Kelmės r.

Atrankos informacija

 

priedas - 1

 

priedas - 2

Iki 2018-03-29 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteravimui 841 596416

 2018-04-09,

Nr. (28.6)-A4-3248

 2018-04-09
 

2018-03-14

PŪV pavadinimas: Žuvies perdirbimo technologinės linijos automatizavimas ir priestato statyba

PŪV organizatorius: UAB "Plungės šaltis"

PŪV vieta: Stoties g. 9, Plungė

Atrankos informacija

1


Iki 2018-03-28 pasiūlymus teikti

Aplinkos apsaugos agentūrai

(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 841596415

 2018-04-27, Nr. (28.6)-A4-4028
 2018-04-27
 

2018-03-14

PŪV pavadinimas:

Nepavojingų atliekų laikymo aikštelė ir sandėlis

PŪV oranizatorius: UAB "Skansk Bygservice"

PŪV: Montuotojų g. 6A, Mažeikiai

Atrankos informacija

 

priedas

 

priedas (triukšmo, kvapų)

 

Priedas

Iki 2018-03-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteravimui 841 596416    
 

2018-03-14

PŪV pavadinimas:

Statybinių atliekų tvarkymo aikštelė

PŪV organizatorius: UAB Tilsta

PŪV vieta: Gurelių g. 61A, Vilnius

Atrankos infomracija

Priedas

Iki 2018-03-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 7066 2038.    
 

2018-03-14

PŪV pavadinimas: pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, laikymas ir paruošimas naudoti

PŪV organizatorius: UAB "Alvinta"

PŪV vieta: Drobės g. 66, Kaunas

Atrankos informacija

Priedas

Atrankos informacija po pastabu (2018-08-14)

1, 2, 3

Iki 2018-03-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.    
 

2018-03-14

PŪV pavadinimas: Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas

PŪV organizatorius: ūkininkas T.Maksvytis

PŪV vieta: Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k.

Atrankos informacija

Iki 2018-03-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt),

tel. pasiteiravimui 8 343 97802.

   
 

2018-03-14

PŪV pavadinimas: Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas

PŪV organizatorius: ūkininkė I. Mačiulytė

PŪV vieta: Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k.

Atrankos informacija Iki 2018-03-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.    
 

 2018-03-12

PŪV pavadinimas: naujo biomasę naudojančio katilo įrengimas Rotušės katilinėje, pakeičiant nusidėvėjusį biokurą deginantį katilą Biržų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje.

PŪV organizatorius: UAB "Litesko" filialas "Biržų šiluma"

PŪV vieta: Rotušės g. 22A, Biržai.

Atrankos informacija

Priedai 2, 4, 5, 5-1, 6, 7,8,

8-1

 Iki 2018-03-23 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

e.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. paqsiteiravimui 8 45 514481

   
 

2018-03-12

PŪV pavadinimas: eksploatuioti netinkamų transporto priemonių  demontavimas

PŪV organizatorius UAB Iron MVB

PŪV vieta Parko g. 1 , Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Papildoma Informacija atrankai Iki 2018-03-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius tel. pasiteiravimui 8 389 69369  2018-03-23 Nr. (28.5)-A4-2743
 2018-03-26
 

 

2018-03-09

PŪV pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimas

PŪV organizatorius: UAB "APK"

PŪV vieta:Minijos 180, Klaipėda, prie krantinės Nr. 133A

 

Informacija atrankai 

1-6 priedai, 7-11 priedai

Iki 2018-03-23 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt,

tel. pasiteiravimui 8 46 241799

 2018-04-09 Nr. (28.3)-A4-3246  2018-04-09
 

2018-03-08

PŪV pavadinimas: Garažų paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

PŪV vieta: Lakūnų g. 3, Šiauliai

Informacija atrankai

Priedai

Iki 2018-03-22 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt,

tel. pasiteiravimui 8 41 596415.

 

   
 

2018-03-08

PŪV pavadinimas: Galvijų ūkio plėtra Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybėje

PŪV organizatorius: ūkininkas Vidmantas Navickas

PŪV vieta: Alytaus rajono sav., Krokialaukio sen., Daugirdų k., Žadeikos g. 2

Informacija atrankai

Priedai

Iki 2018-03-22 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.  2018-03-29 Nr. (28.4)-A4-2929  2018-03-29
 

2018-03-08

PŪV pavadinimas:

Pramonės objektų valdų plėtra

PŪV organizatorius:

UAB „Afrido invest“

PŪV vieta:

Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Iki 2018-03-22 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; tel. pasiteiravimui

870668042

   
 

2018-03-07

PŪV pavadinimas:

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio statyba

PŪV organizatorius:

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija

PŪV vieta:

Olandų g. 21A, Vilnius

Informacija atrankai

Iki 2018-03-21 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; tel. pasiteiravimui

870668042

2018-03-28

Nr. (28.7)-A4-2870

 2018-03-28
 

 

2018-03-06

PŪV pavadinimas:

Valstybinės reikšmės kelio Nr. 206 Šilutė Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekostravimas ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190-6,940 km) nauja statyba

PŪV organizatorius:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

PŪV vieta:

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Klaipėdos apskritis

 

Informacija atrankai, Priedai 1-7 ir 9, Priedas 8-1, Priedas 8-2;

Papildyta informacija atrankai

2018-04-12 papildyta informacija atrankai

Iki 2018-03-20 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius.

el.p. aaa@aaa.am.lt

Tel. pasiteiravimui 8 46 410456

 2018-04-27 Nr.(28.3)-A4-4035  2018-04-27
 

2018-03-05

PŪV pavadinimas:

Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas

PŪV organizatorius:

A.Šimkaus IĮ

PŪV vieta:

Skarulių g.58, Jonava 

Informacija atrankai

Priedas

Papildyta informacija

Iki 2018-03-19 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius.

el.p. aaa@aaa.am.lt

Tel. pasiteiravimui 8 37 302607

   
 

2018-03-01

PŪV pavadinimas:

Kitų inžinerinių statinių - Dainų slėnio,Tunelio g. 37, Kaune rekonstravimo projektas

PŪV organizatoriai:

UAB „Orgstatyba“ ir UAB „Žvanga“

PŪV vieta: Tunelio g. 37, Kaunas

Informacija atrankai

 

Priedai


Papildyta informacija

 

Papildyti priedai

Iki 2018-03-15 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius; tel. pasiteiravimui 8 37 337509.  2018-06-22 Nr.(30.2)-A4-5928
 2018-06-22
 

2018-03-01

PŪV pavadinimas:

Išteklių gavyba Pašilių smėlio ir žvyro telkinio naujame plote

PŪV vieta:

Vilniaus r. sav., Riešės sen., Palaukinės k.

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1

Papildyta informacija

Iki 2018-03-15 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; tel. pasiteiravimui

870668042

 2018-06-13

Nr. (30.2)-A4-5647

 
 

2018-02-27

PŪV pavadinimas: nepavojingų atliekų perdirbimo bei asfaltbetonio gamybos išplėtimas

PŪV vieta: Šiaulių r. Gergždelių k., Uosių g. 9

Pakeista Informacija atrankai 1 dalis

Pakeista Informacija atrankai II dalis

Priedai

7 priedas

Iki 2018-03-13 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; tel. pasiteiravimui

841 596 416

 2018-04-09

Nr. (28.6)-A4-3276

 2018-04-10
 

2018-02-27

PŪV pavadinimas: UAB "ADI keramika" dalies Kuršėnų (2 sklypas) molio telkinio eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "ADI keramika"

PŪV vieta:Tylučių k., Kuršėnų kaimišk. sen. Šiaulių r.

 

Patikslinta informacija atrankai dėl PAV

 

Priedai

Iki 2018-03-13 pasiūlymus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. pasiteravimui 841 596416  2018-05-22, Nr. (28.6)-A4-4834
 2018-05-22
 

2018-02-26

PŪV pavadinimas: Pieninių galvijų auginimas

PŪV organizatorius: Pakruojo r. Linkuvos ŽŪB

PŪV vieta: Laiškonių k., Linkuvos sen., Pakruojo r.

Atrankos informacija 

Iki 2018-03-13 pasiūlymus teikti

Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

tel. pasiteiravimui 8 41 596415

 2018-05-30

Nr. (28.6)-A4-5120

 2018-05-30
 

2018-02-26 PŪV pavadinimas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas;

PŪV oganizatorius: UAB "Jormeta" ;

PŪV vieta: R.Kalantos g. 32, Kaunas,

Atrankos informacija, Priedai- 1, 2, 3, 4

Patikslinta informacija atrankai- priedai 1, 2, 3, 4

Patikslinta informacija (III redakcija) , priedas , 2 priedas

Iki 2018-03-13 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, tel. pasiteiravimui 8 37 302607.  2018-07-31 Nr. (30.5)-A4-6859
 2018-08-01
   2018-02-23

PŪV pavadinimas: Traksėdžių žiemos polderio rekostrukcija

PŪV organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija;

PŪV vieta: Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių ir Šilutės kadastrinės vietovės, Šilutės seniūnija, Šilutės miestas bei Traksėdžių gyvevvietė.

 

 Atrankos informacija

2018-04-25 papildyta informacija atrankai

VSTT išvada psl. 20-22

24 psl.

25 psl.

26 psl.

27 psl.

28 psl.

29 psl.

30 psl.

 Iki 2018-03-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius;

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 46 410456

 2018-05-08 Nr.(28.3)-A4-4376  2018-05-08
 

2018-02-23

PŪV pavadinimas: Birių produktų saugyklų Nr. 2 statyba ir eksploatavimas

PŪV organizatorius: UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "Bega";

PŪV vieta: Nemuno g. 2, Klaipėda

 

Atrankos informacija

Priedai 1-16

Priedas Nr. 17

Iki 2018-03-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius;

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 46 410456

 2018-03-19 Nr. (28.3)-A4-2572  2018-03-21
 

2018-02-23

PŪV pavadinimas: AB "Amilina" požeminio vandens vandenvietės našumo didinimas

PŪV organizatorius:AB "Amilina";

PŪV vieta: J.Janonio g. 12, Panevėžys

Atrankos informacija po pastabų

Priedai

 

Iki 2018-03-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius;

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 45 514481

 2018-04-13 Nr. (28.5)-A4-3513
 2018-04-16
 

 2018-02-23

PŪV pavadinimas: ENTP tvarkymo veikla Kutiškių vs. 8, Alovės sen., Alytaus r. sav.

PŪV organizatorius: UAB "Devauto"

PŪV vieta: Kutiškių vs. 8, Alovės sen., Alytaus r sav.


 

Priedas 1 Priedas 2

 

Papildyta atrankos informacija Priedas 1

 

Papildyta atrankos informacija

 

Priedai 1

 Iki 2018-03-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt), tel. pasiteiravimui 8 343 97802.
 2018-06-15 Nr. (30.3)-A4-5721
 2018-06-15
 

2018-02-19

PŪV pavadinimas: Panevėžio miesto gatvės (būsimos Šiaurinės) dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statyba;

PŪV organizatorius: Panevėžio miesto savivaldybės administracija;

PŪV vieta: Panevėžio mieste gatvės atkarpa nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.

 

   Atrankos informacija

   Brėžiniai1, 2, 3, 4,

  Papildyta atrankos informacija, atsakymų raštas

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai: 1-2, 3, 4, 5-6.

Atsakymų raštas

 

Papildyta atrankos informacija (2018-08-01)

 

Iki 2018-03-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius;

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 45 514481

   
 

2018-02-19

PŪV pavadinimas: Panevėžio rajono savivaldybės Mitkų II smėlio telkinio naujo ploto naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“

PŪV vieta: Mitkų k., Paįstrio sen., Panevėžio r.

Atrankos informacija

Iki 2018-03-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. pasiteiravimui 8 45 581431

 2018-04-03

Nr. (28.5)-A4-3068

 2018-04-04
 

2018-02-19

PŪV pavadinimas: ENTP apdorojimas;

PŪV organizatorius -UAB "Dafta";

PŪV vieta: Meškionių k., Dumsių sen., Jonavos r. 

Atrankos informacija su priedais 

Patikslinta atrankos informacija

Priedas 5, 6

Iki 2018-03-05 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai , A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. pasiteiravimui 837 302607  2018-06-06 Nr.(30.5)-A4-5372  2018-06-07
 

2018-02-13

PŪV pavadinnimas: 10 MW galios biokuro kogeneracinės elektrinės statyba ir veikla

PŪV organizatorius: UAB "Blix LT"

PŪV vieta: Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav.

 

Papildyta atrankos informacija

Situacijos schema

Teršalų sklaida

Triukšmo sklaida

SAZ schema

 

 

Iki 2018-02-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteravimui 8 389 68784)
 2018-04-13 Nr. (28.5)-A4-3511
 2018-04-16
 

2018-02-14

PŪV pavadinimas: Švelniakailių žvėrelių fermos plėtra

PŪV organizatorius: ŽŪK "SGC"

PŪV vieta:  Knygnešio P. Varkalos g.2B, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r.

Atrankos informacija

 

Priedai

Papildyta atrankos informacija

priedai 1,2,3,4,

 

Papildyta atrankos informacija

Iki 2018-03-01 pasiūlymus teikti Aoplinkos apsaugos agentūrai. A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius

el.p.aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 37 337509)


 
 

2018-02-13

PŪV pavadinimas:

Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija ir veikla

PŪV organizatorius:

UAB „Vilniaus vandenys“

PŪV vieta:

Cirkliškio k., Švenčionių r. sav.

Atrankos informacija

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

Priedas Nr.6

Patikslinta informacija 2018-06-20

Patikslinti priedai 1,  23 6,  8,

9

Patikslinta informacija 2018-07-13

 

 

Iki 2018-02-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt

(tel. pasiteravimui 8 706 62038)

 2018-07-26

Nr. (30.5)-A4-6787

 2018-07-27
 

2018-02-13

PŪV pavadinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "VVP Investment"

PŪV vieta:Liepkalnės ir Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r.

Informacija atrankai

 Iki 2018-02-28 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel.: 841 596 416

 2018-03-05 Nr. (28.6)- A4-2050
 2018-03-06
 

2018-02-12

P8V pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

PŪV organizatorius: UAB ,,IRON MVB"

PūV adresas: Parko g. 1, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r.

Atrankos informacija

Priedai

Priedai

 Iki 2018-02-27 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt,

tel. 8 389 69369

   
 

 

 

     
   

 

 

 

   
 

2018-02-09

PŪV pavadinimas:

Spengių smėlio telkinio naujo ploto išteklių naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB „Nametas“.

PŪV adresas: Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Atrankos informacija

Iki 2018-02-23 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt

tel 8 45 581431

 2018-04-03

Nr. (28.5)-A-3069

 2018-04-04
 

2018-02-09

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė - Mažeikiai ruožo nuo 6,890 km iki 9,209 km rekonstravimas

PŪV organizatorius: Lietuvos automobilių kelių dirkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyrius

PŪV adresas: Mažeikių m.

Atrankos informacija

Priedai: 1, 2, 3

 Iki 2018-02-23 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

ei. p. aaa@aaa.am.lt

Tel. 841596415

 2018-03-01

Nr. (28.6)-A4-1979

 2018-03-01
 

2018-02-08

PŪV pavadinimas: Vilniaus tarptautinio oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcija ir veiklos sąlygų optimizavimas

PŪV organizatorius: VĮ "Lietuvos oro uostai"

PŪV adresas:

Rodūnios kelias 10A, Vilnius

 

Atrankos informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Iki 2018-02-22 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

el.p.aaa@aaa.am.lt

Tel. 8 706 62038

 2018-04-18

Nr. (28.7)-A4-3651

 2018-04-18
 

 2018-02-08

PŪV pavadinimas:

Kauno miesto nuotekų valyklos pirminių sėsdintuvų kvapų šalinimo sistemos įrengimas

PŪV organizatorius:

UAB "Kauno vandenys"

PŪV adresas: Marvelės g.199A, Kaunas

 Atrankos informacija

 Iki 2018-02-23 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius,

el.p.aaa@aaa.am.lt

Tel. 8 37 337509

 2018-03-07 Nr.(28.2)-A4-2117  
 

 2018-02-08

PŪV pavadinimas:

Metalo laužo atliekų laikymas

PŪV organizatorius:

LKAB "Klaipėdos Smeltė"

PŪV adresas: Nemuno g. 24, Klaipėda

Atrankos informacija

 

Priedai 1-6; 7-9; 10-13

 Iki 2018-02-23 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

Tel. 870662038

   
 

 2018-02-06

PŪV pavadinimas:

20 MW galios kogeneracinės elektrinės statyba ir veikla.

PŪV organizatorius:

UAB "Eurovistos servisas"

PŪV adresas:Lentvario g. 15A, Vilnius

 Atrankos informacija

Priedai 1, 2

Papildyta atrankos informacija

 Iki 2018-02-21 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt

Tel. 870662038

2018-05-07 Nr. (28.7)-A4-4262
 2018-05-07
 

 2018-02-01

PŪV pavadinimas:

Kupiškio r. sav. Subačiaus sen., Šaukliškių žvyro telkinio naudojimas

PŪV organizatorius:

UAB „NTPV“

PŪV adresas: Kupiškio r., Subačiaus sav., Šaukliškių k. 7

 Atrankos informacija

 Iki 2018-02-15 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius;

el. p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 45 581431

 2018-02-22

Nr. (28.5)-A4-1706

 2018-02-22
 

 

2018-02-01

PŪV pavadinimas:

Malūno tvenkinio teritorijos sutvarkymas Klaipėdos mieste

PŪV organizatorius:

Klaipėdos miesto savivaldybė

PŪV adresas: Klaipėdos m. Malūno (buvęs Trinyčių) tvenkinio teritorija

 

Atrankos informacija

Priedai 4, 5, 6, 8

Papildyta informacija atrankai

Iki 2018-02-15 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agertūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt

tel. 8 389 69369

 2018-03-21 Nr. (28.5)-A4-2675
 2018-03-22
 

2018-01-31

PŪV pavadinimas:

Biokuro gamybos veiklos išplėtimas ir atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius:

UAB "Lignineko""

PŪV adresas: 

Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

 

Atrankos informacija

Atrankos informacija

Atrankos informacija

 Iki 2018-02-14 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 846241799

   
 

 2018-01-31

PŪV pavadinimas:

Šilumos garo gamyba Šilutėje

PŪV organizatorius:

UAB "Pramonės energija"

PŪV adresas: 

Šilo g. 4, Šilutė

 Atrankos informacija 1 dalis

Atrankos informacija 2 dalis

Papildyta atrankos informacija; Priedas 1;

2; 3; 4; 5.

 Iki 2018-02-14 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 846241798

 2018-03-16 Nr. (28.3)-A4-2506
 2018-03-19
 

2018-01-26

PŪV pavadinimas: Išteklių gavyba Degutinės durpių telkinio naujame (praplečiamame) plote.

PŪV organizatorius: UAB "Poraistė"

PŪV adresas: Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Steporių k.

Atrankos informacija Iki 2018-02-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 870668042

 2018-04-17

Nr. (28.7)-A4-3563

 2018-04-17
 

 2018-01-26

PŪV pavadinimas:Karvių fermos plėtra ir biodujų jėgainės statyba ir eksploatavimas.

PŪV organizatorius : ŽŪB "Berčiūnai"

PŪV adresas: Naujamiesčio g. 31, Degionių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.

 Papildyta Atrankos informacija

Priedai 1, 5

 iki 2018-02-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai

A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

el.p. aaa@aaa.am.lt; tel.

8 45 514481

 2018-03-29

Nr.(28.5)-A4-2926

 2018-03-29
 

 2018-01-26

PŪV pavadinimas: statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas.

PŪV organizatorius: "Aplinkotvarkos darbai".

PŪV adresas: Naujoji g. 136C, Alytus

 Atrankos informacija

 

Priedai Nr.1 Nr.2Nr.3Nr.4-5,  Nr.6Nr.7

 iki 2018-02-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. paštas: aaa@aaa.am.lt; tel 8-315-56756
   
 

 2018-01-26

PŪV pavadinimas: išteklių gavyba Šnaukštų žvyro telkinio naujame plote

PŪV organizatorius: Romualdas Andrijauskas

PŪV adresas: Šniaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

 Atrankos informacija  Iki 2018-02-09 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt , tel. 8-343-97802  2018-02-22 Nr. (28.4)-A4-1697  2018-02-22
 

2018-01-25

PŪV pavadinimas: suskystintų gamtinių dujų išdujinimo stotelės įrengimas ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: UAB "Energijos skirstymo operatorius".

PŪV adresas: Pramonės g. 7, Druskininkai

Atrankos informacija iki 2018-02-08 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.paštas aaa@aaa.am.lt, tel. 8-315-56735  2018-02-22 Nr.(28.4)-A4-1704
 2018-02-22
 

2018-01-25

 

PŪV pavadinimas:

Medienos pramonės gaminių sandėlio statyba ir eksploatacija kartu su esamu orlaivių kilimo-tūpimo taku.

PŪV organizatorius:

UAB "Klaipėdos aerouostas

PŪV adresas:

Pramonės g. 14, Dirvupių k., Klaipėdos r. sav.

 

Atrankos informacija

 Iki 2018-02-08 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 8 46 241798

 2018-02-28 Nr. (28.3)-A4-1935  2018-02-28
 

2018-01-24

PŪV pavadinimas: Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius:

UAB "Argimetas"

PŪV adresas:

Švyturio g. 7, Tauragė

Atrankos informacija

 Iki 2018-02-07 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 8 46 241799

 2018-02-14 Nr. (28.3)-A4-1454  2018-02-14
 

2018-01-24

PŪV pavadinimas: Administracinės paskirties pastato ir gamybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "Amalva

PŪV adresas:Lentvario g. 146, Vilnius

Atrankos informacija, Priedai

Papildyta informacija 2018-05-31

 

 Iki 2018-02-07 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 870668042

 2018-06-21 Nr. (30.2)-A4-5916
 2018-06-22
 

2018-01-24

PŪV pavadinimas: pienininkystės ir mėsinių galvijų ūkis

PŪV organizatorius: ŽŪB "AUGA Lankesa"

PŪV adresas:Lankesos g.2, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r.

Atrankos informacija

Papildyta informacija atrankai

 Iki 2018-02-07 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai,A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p.aaa@aaa.am.lt;

tel. 8 37 337509

 2018-04-26

Nr.(28.2)-A4-3992

 2018-04-27
 

2018-01-18

PŪV pavadinimas: 10 MW galios biokuro kogeneracinės elektrinės statyba ir veikla

PŪV organizatorius: UAB "Blix LT"

PŪV agresas: Mantvilų g. 1, Mantvilų k., Visagino sav.

Atrankos informacija

Iki 2018-02-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p. aaa@aaa.am.lt;

tel. 8 389 68784

   
 

2018-01-18

PŪV pavadinimas:

Prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius:

AB "SK-VALDA"

PŪV adresas:

Novočėbės k.3, Kėdainių r. sav. ir Aruodų g.Kėdainiai

 

Atrankos informacija

Papildyta informacija atrankai

Priedas Nr.1

Priedas Nr. 2

Iki 2018-02-01 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt;

tel. 8 37 302607

 2018-05-10 Nr. (28.2)-A4-4477
 2018-05-10
 

2018-01-17

PŪV pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla

PŪV organizatorius:

Rokas Želvys

PŪV adresas:

Daumilų g. 2D, Daumilų k., Sarių sen., Švenčionių r. sav.

Atrankos informacija Iki 2018-01-31 psiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. 8 7066 8042)  2018-04-10 Nr. (28.7)-A4-3308
 2018-04-10
 

 2018-01-17

PŪV pavadinimas:

Plikių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas

PŪV organizatorius:

UAB "REDCO"

PŪV adresas:

Klaipėdos r., Kretingalės sen., Plikių mstl.

 Atrankos informacija

Priedas

 

2 priedas

 Iki 2018-01-30 psiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. 8 45 58 14 31)

 2018-02-23

Nr. (28.5)-A4-1785

 2018-02-23
 

 2018-01-16

PŪV pavadinimas

Darsūniškio km. esančio pylimo rekonstravimas

PŪV organizatorius: Kaišiadorių r. savivaldybė

PŪV adresas:

Darsūniškio k., Kaišiadorių r. 

 Atrankos informacija  Iki 2018-01-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt (tel. 8 37 302607)

 2018-02-09

Nr. (28.2)-A4-1311

 2018-02-09
 

2018-01-16

PŪV pavadinimas:

Naujo pylimo ir kitų inžinerinių priemonių potvynių rizikai mažinti įrengimas Kretingos rajono Kumponų viensėdyje

PŪV organizatorius:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

PŪV adresas: Kumponų vs., Kretingos r.

 

Atrankos informacija

Atrankos informacija (papildyta)

Iki 2018-01-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agertūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt (tel. 8 389 69369)  2018-03-08 Nr. (28.5)-A4-2223
 2018-03-09
 

2018-01-16

PŪV pavadinimas: Alytaus rajono sav. Daugų sen. Rokančių smėlio ir žvyro telkinio naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB "Eurotransa".

PŪV adresas: Rokančių k., Daugų sen., Alytaus raj. sav.

atrankos informacija, priedai

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai

Papildyta atrankos informacija

Priedai

Iki 2018-01-30 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus  g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 315 56755)

 2018-05-22

Nr. (28.4)-A4-4843

 2018-05-23
 

2018-01-15

PŪV pavadinimas: UAB "Kesberta" statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB "Kesberta"

PŪV adresas: Sampolės g. 4, Laukiškių k., Pakuonio sen., Prienų raj.

atrankos informacija  Atrankos informacija (papildyta) iki 2018-01-29  pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9,  Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8-315-56756)  2018-02-22 Nr. (28.4)-A4-1725  2018-02-22
 

2018-01-15

PŪV pavadinimas: "Ąžuolų giraitės" parko teritorijos sutvarkymas Klaipėdos mieste

PŪV organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybė

PŪV adresas: "Ąžuolų giraitės" parko teritorija tarp Kauno, Paryžiaus, Komunos, Šilutės bei Taikos gatvių Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto sav.

 

Atrankos informacija Iki 2018-01-29 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 389 68784)  2018-02-28  Nr.(28.5)-A4-1929
 2018-02-28
   2018-01-08

PŪV pavadinimas: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

PŪV organizatorius: VšĮ "Gargždų švara""

PŪV adresas: Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

 Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

 iki 2018-01-22 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 46 41 04 50)  2018-03-19 Nr. (28.3)-A4-2558  2018-03-22
 

 2018-01-08

PŪV pavadinimas: laikinos asfaltbetonio bazės su mobilia asfaltbetonio maišykle Amomatic 210M įrengimas adresu Sūduvos g. 66, Sasnava, Marijampolės savivaldybė

PŪV organizatorius: UAB "Lemminkainen Lietuva"

PŪV adresas: Sūduvos g. 66, Sasnava, Marijampolės sav.

 Atrankos informacija 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 9 10 11 12 13 14 15

 Iki 2018-01-22 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 343 97802)
   
 

2018-01-05

PŪV pavadinimas: Galvijų ūkio plėtra Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.

PŪV organizatorius: ūkininkė Dalia Kairaitienė

PŪV vieta: Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.

Papildyta atrankos informacija

2 Priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas 9 priedas 10 priedas 11 priedas 12 priedas 13 priedas 14 priedas 15 priedas 16 priedas 17 priedas 18 priedas 19 priedas 20 priedas 21 priedas 22 priedas

23 priedas

24 priedas 25 priedas 26 priedas 27 priedas 28 priedas

 Iki 2018-01-19 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt, tel. 8 343 97802)
 2018-03-15 Nr. (28.4)-A4-2434
 2018-03-15
 

2018-01-03

PŪV pavadinimas:

18 MW galios vandens šildymo katilo įrengimas Petrašiūnų elektrinėje

PŪV organizatorius:

AB "Kauno energija"

PŪV adresas: Jėgainės g.12,

Kaunas

Atrankos informacija

Iki 2018-01-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius;

el.p. aaa@aaa.am.lt

(tel.8 37 302607)

 2018-03-14 Nr.(28,2)-A4-2385
 2018-03-14
 

2018-01-03

PŪV pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas 

PŪV organizatorius: V.Alesiaus įmonė "Motus";

PŪV adresas: Pievų g.4, Juragių k., Kauno r.

Atrankos informacija

Iki 2018-01-17 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agertūrai, A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt (tel 8 37 302607)

 

 2018-05-10 Nr. (28.2)-A4-4441  2018-05-10
 

2018-01-02

PŪV pavadinimas: Daugiabučių gyvenamųjų namų statyba Karaliaučiaus g. 9A, Vilnius.

PŪV organizatorius: UAB "Rokvesta"

PŪV vieta: Karaliaučiaus g. 9A, Vilnius.

Atrankos informacija

Atrankos informacija (papildyta)

Priedai:

1.

2.

3.

4.

Iki 2018-01-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 7066 8042)

 

 
 

2018-01-02

PŪV pavadinimas: Statybinių atliekų perdirbimas.

PŪV organizatorius: UAB "Žvyro karjerai".

PŪV vieta: Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Plačioji g. 27

Patikslinta Atrankos informacija

Priedai:

1.

2.

3.

4.

 

 

Atrankos informacija

Priedai:

1.

2.

Iki 2018-01-16 pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt (tel. pasiteiravimui 8 7066 8042)

2018-04-05

Nr. (28.7)-A4-3143

 2018-04-05

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

       

Paskelbimo data

 

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie parengtą PAV programą)

PŪV vieta

Kur galima susipažinti su PAV programa (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV programą)

2018-08-24 Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB ,,Vilniaus paukštynas" Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo programą