Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > RADIACINIO FONO LYGIS LIETUVOJE

 

RADIACINIO FONO LYGIS LIETUVOJE

Remiantis vykdomo radiacinio lygio monitoringo stočių duomenimis, nustatyta, jog radiacinis fonas, lemiamas gamtinės jonizuojančios spinduliuotės ir spinduliuotės nuo dirbtinių šaltinių, Lietuvoje per paskutinį mėnesį neviršijo normos.

 

Gegužės mėnesį mažiausia radiacinio fono reikšmė užfiksuota 17 dieną Dubininke - 32,2 nSv/h, o didžiausia 28 d. Kybartuose - 89,3 nSv/h. Apibendrinus visų monitoringo stočių duomenis, radiacinio fono vidurkis gegužės mėnesį yra 50,19 nSv/h. 

 

Monitoringo stočių duomenys rodo, jog birželio 20 d. radiacinio fono vidurkis šalyje siekia 52,15 nSv/h. Buivydžiuose bei Smalininkuose įrengtos vandens radiacinio matavimo stotys taip pat fiksuoja normas neviršijančius rodiklius: Buidvydžių – 61,83 nSv/h, Smalininkų – 110,90 nSv/h.   

 

Radiacinis fonas – tai jonizuojančios spinduliuotės lygis aplinkoje, kurio matavimo vienetas SI sistemoje Sv/h (sivertai per valandą). Norma laikoma 300 nSv/h. reikšmė. Lietuvoje vidutinis radiacinis fonas kinta tarp 40-70 nSv/h ir šiek tiek skiriasi skirtingose šalies vietose.

 

Radiacinį foną nulemia gamtinė jonizuojanti spinduliuotė ir spinduliuotė nuo dirbtinių šaltinių. Gamtinę jonizuojančią spinduliuotę sudaro kosminė spinduliuotė – tai branduolinių dalelių srautas, pasiekiantis Žemę iš kosminės erdvės, taip pat ir iš Saulės, ir gamtinių radionuklidų spinduliuotė, kuri skleidžiama žemės uolienose, dirvoje, grunte, statybinėse medžiagose esančių natūralios kilmės radionuklidų. Tuo tarpu spinduliuotę nuo dirbtinių šaltinių nulemia radionuklidai, pasklidę aplinkoje dėl branduolinių sprogdinimų, radiacinių avarijų bei mokslo tiriamųjų reaktorių ir atominių elektrinių veiklos. 

 

Aplinkos apsaugos agentūra atlieka, radiacinio lygio monitoringą valstybės lygiu, t .y  naudodama pažangią automatizuotą jonizuojančios spinduliuotės gama dozės galios matavimo sistemą, užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono duomenų stebėjimą Lietuvoje. Šią sistemą sudaro 43 aplinkos oro ir 3 vandens matavimo stotys: Nemuno ir Neries upių vandenyje, pasienyje su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.

 

Radiacijos lygio matavimai atliekami nepertraukiamai kas 10 minučių. Matavimo duomenys iš visų veikiančių stočių siunčiami į Aplinkos apsaugos agentūros administruojamą duomenų bazę (NMC), kurie automatiškai siunčiami ir į tarptautinę ES radiologinių duomenų mainų platformą EURDEP. Ši duomenų platforma yra viešai prieinama ir jos informaciją galima matyti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. EURDEP interneto svetainėje realiame laike kas valandą atnaujinami duomenys atvaizduojami visų ES valstybių bei kitų šalių teikiami matavimo stočių duomenys.  

 

Aplinkos apsaugos agentūra taip pat vykdo ankstyvojo radiacinio perspėjimo funkciją, t. y. teikia Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Radiacinės saugos centrui ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui duomenis, informuojant apie avarinį radiacinio fono 300 nSv/h lygio viršijimą.