Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > KONTROLINIŲ NEMUNO VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI

 

KONTROLINIŲ NEMUNO VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI

 

Pasirodžius informacijai, jog Nemune ties Gardinu gaišta žuvys, Aplinkos apsaugos agentūros ekspertai birželio 15 d. paėmė ištirti Nemuno vandens mėginius ties Alytumi ir Druskininkais, siekiant kuo skubiau įvertinti į Lietuvos teritoriją atitekančio Nemuno vandens kokybę. Tolimesniam Nemuno vandens stebėjimui, birželio 18 d. ir 22 d. paimti papildomi kontroliniai mėginiai. Remiantis šių tyrimų rezultatais, patvirtinama ankstesnių tyrimų išvada – tarša Nemune nenustatyta.  

 

Kontrolinių tyrimų rezultatai parodė, kad upės vandenyje deguonies trūkumo nėra, azoto ir fosforo junginių koncentracijos buvo panašios kaip anksčiau tirtą birželio 15d. Tačiau biocheminio deguonies sunaudojimo rodiklio vertė Nemune ties Druskininkų kaimu tik birželio 15 d.  buvo truputį didesnė už žuvims tinkamų sąlygų gyventi ir veistis ribinę vertę (6 mg/lO2) ir siekė 7,6 mg/lO2.

Kontroliniai pavojingų medžiagų (sunkiųjų metalų, lakiųjų organinių junginių, policiklinių aromatinių angliavandenilių, ftalatų, chlorfenolių, polichlorintų bifenilų) tyrimų rezultatai buvo panašūs kaip 15 d. tyrimų – tik kelių medžiagų nustatytos labai mažos koncentracijos, o daugumos medžiagų mėginiuose neaptikta. Be to, pakartotinai paimto vandens mėginio ekotoksiškumui nustatyti tyrimo rezultatai parodė, kad Nemuno vanduo, kaip ir birželio 15 d. tyrimų duomenimis, yra nepavojingas vandens organizmams.