Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

 

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (angl. CAP) ateityje

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateityje. Bendrosios žemės ūkio politikos atnaujinimas ir supaprastinimas – viena iš Europos Sąjungos ilgalaikės politikos krypčių – suteiks galimybę tinkamiau reaguoti į šiandienos socialinius, politinius, aplinkos ir ekonominius iššūkius

 

Paskelbdama trijų mėnesių viešas konsultacijas, Europos Komisija pradėjo pirmąjį bendrosios žemės ūkio politikos atnaujinimo ir supaprastinimo etapą. Pagal atnaujintą ir supaprastintą bendrą žemės ūkio politiką bus siekiama spręsti pagrindinius uždavinius, su kuriais susiduria žemės ūkis ir kaimo vietovės, ir kartu padedama įgyvendinti Komisijos politikos prioritetus (pirmiausia – darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo), siekti darnaus vystymosi, į rezultatus orientuoto biudžeto, supaprastinimo ir subsidiarumo.


Dėl to kviečiama visuomenė – ūkininkai, gyventojai, organizacijos ir kiti suinteresuoti asmenys – aktyviai dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities, užpildant klausimyną. Viešos konsultacijos truks iki 2017 m. gegužės 2 d.

Užpildyti klausimyną galite čia.