Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PARENGTA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO TARPINĖ ATASKAITA

 

PARENGTA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO TARPINĖ ATASKAITA

 

Spalio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūroje vyko priežiūros narių komiteto posėdis, kuriame aptarta Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo tarpinė ataskaita, parengta pagal Aplinkos apsaugos agentūros vykdomą projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas" (toliau – Projektas).


Įvairių institucijų deleguoti priežiūros komiteto nariai buvo kviečiami teikti pastabas tarpinei ataskaitai. Šio posėdžio tikslas - aptarti parengtą ataskaitą, įvertinti gautus pastebėjimus ar rekomendacijas, išdiskutuoti likusius neatsakytus klausimus, nutarti dėl poreikio papildyti ataskaitą tam, kad ji būtų naudinga įvairiapusiškai, naudojantis joje esančia informacija apie Lietuvai priklausančios Baltijos jūros būklės vertinimą. Su šia ataskaita visuomenė galės susipažinti artimiausiu metu.   


Priežiūros komiteto vaidmuo labai svarbus, kadangi jis prisideda prie įgyvendinamo Projekto veiklų rezultatų vertinimo, teikia pastabas ir pasiūlymus, dalyvauja diskusijose, keičiasi ar teikia reikalingą informaciją, kuri itin svarbi, siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką Projekto įgyvendinimą. Komitetą sudaro nariai iš šių institucijų: Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Žuvininkystės tarnyba, Lietuvos jūsų muziejaus, Neringos ir Klaipėdos savivaldybių, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir kitų institucijų.

 

Projektas yra skirtas Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimui, vertinant Lietuvos jūros aplinkos būklę, nustatant geros jūros aplinkos būklės savybes, formuojant naujus aplinkos apsaugos tikslus bei atnaujinant jūros aplinkos būklės stebėsenos programas. Tikslas – sukurti naują ir aktualią Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo sistemą.


Projekto veiklos apima kompleksinį Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės taip pat ūkinės veiklos ir susijusių poveikių tokių kaip eutrofikacija (vandens žydėjimas), tarša pavojingomis medžiagomis ir šiukšlėmis, laivyba, žuvininkystė, vertinimą. Projekto metu taip pat analizuojami aplinkos būklės pokyčiai, lyginant du laikotarpius: 2012-2017 m. su 2007-2011 m. Atsižvelgiant į tai, bus peržiūrėti Baltijos jūros aplinkos apsaugos tikslai ir atnaujinta Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija 2021-2027 metų laikotarpiui.


Projektas įgyvendinamas Europos jūrų reikalų  ir žuvininkystės fondo lėšomis pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos šeštojo Sąjungos prioriteto „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2020 m. lapkričio 11 d.