Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ORO KOKYBĖS ALYTAUS RAJONE STEBĖSENA SPALIO 16-31 DIENOMIS

 

ORO KOKYBĖS ALYTAUS RAJONE STEBĖSENA SPALIO 16-31 DIENOMIS

 

  • Spalio 16 d. mobili laboratorija tyrimus pradėjo adresu Naujoji g. 146/ Jurginų 2a.
  • Spalio 17 d., ketvirtadienį, 16 val. Aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija buvo perkelta į Alytaus miestą adresu Kauno g. 69.
  •  Spalio 18 d. po pietų mobili laboratorija pradėjo matavimus adresu Naujoji g. 146/ Jurginų 2a, o vakare perkelta į Miklusėnų gyvenvietę adresu Putinų g.
  •  Spalio 19 d. 15 val. laboratorija perkelta adresu Putinų 8a, Alytuje.
  •  Spalio 19 d. vakare stotis buvo perkelta atgal į Miklusėnų gyvenvietę, adresu Putinų 2.
  •  Spalio 20-21 d. mobili laboratorija tęsia matavimus Miklusėnų gyvenvietėje. 
  •  Spalio 20 d. dvi papildomos mobilios oro kokybės matavimo stotys, atvykusios iš Lenkijos, pradėjo matavimus Alytaus mieste, Putinų g. 8a ir Naujoji g. 146.

 

Čia pateikiami nuolat atnaujinami oro kokybės rodikliai, vyraujančių vėjų rožė, teršalų sklaidos modeliavimo duomenys, parodantys, kuria kryptimi juda teršalų debesys. Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikia atnaujintą meteorologinę informaciją Agentūrai kelis kartus per dieną.

 

 

Atnaujinta spalio 31 d. 17 val.

 

Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai tęs tyrimus ir per ilgąjį savaitgalį, lapkričio 1-3 dienomis, kad visuomenę kuo greičiau pasiektų rezultatai apie Alytaus rajono būklę. Visomis dienomis bus imami vandens mėginiai, šeštadienį bus imami mėginiai lakiesiems organiniams junginiams ištirti. Tyrimai apims teritoriją nuo pačios gaisravietės iki tolimesnių Alytaus rajono vietų.

 

 

Atnaujinta spalio 28 d. 15 val.

 

 

Kad būtų lengviau įsivaizduoti gaisro paveiktas Alytaus rajono teritorijas ir teršalų koncentracijas ore, buvo sudarytas teršalų sklaidos žemėlapis. Jame apibendrinti viso gaisro metu, spalio 16 – 24 dienomis, darytų oro teršalų matavimų rezultatai ir išvestas ore tvyrojusių teršalų koncentracijos vidurkis. Sklaidos zona nustatyta remiantis gaisro metu vyravusiomis vėjo kryptimis.

 

 


Matyti, jog pagrindinis teršalų šleifas gaisro metu sklido šiaurės vakarų ir šiaurės rytų kryptimis, tolyn nuo Alytaus miesto, rajono link. Didžiausios teršalų koncentracijos ore pasklido vieno kilometro spinduliu aplink gaisro židinį. Žalsva ir mėlyna spalvomis pažymėtose teritorijose vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo nustatytą ribinę vertę – 50 mikrogramų kubiniame metre. Miklusėnų gyvenvietė gavo didžiausias teršalų koncentracijas, o Alytaus miesto oro kokybė buvo ženkliai geresnė, nes jį aplenkė pagrindinis teršalų šleifas.


Spalio 18-21 dienomis, kietųjų dalelių KD10 koncentracija Miklusėnų gyvenvietėje viršijo paros ribinę vertę (50 mkg/m3) nuo 1,1 iki 2,6 karto. Nuo antradienio, spalio 22 dienos, situacija pradėjo gerėti ir teršalų koncentracijos nebeviršijo ribinės vertės.


Benzeno valandinės koncentracijos spalio 16-28 d. svyravo nuo pėdsakų iki 15 mikrogramų/m3. Tačiau šiam teršalui nustatyta tik metinė ribinė vertė (5 mikrogramai kubiniame metre), todėl šių verčių lyginimas su ja būtų netikslingas.

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 28 d. 10 val.

 

Apibendrinus savaitgalį Alytuje darytus oro teršalų matavimus matyti, jog kietųjų dalelių koncentracijos nebeviršijo nustatytos paros ribinės vertės (raudona linija) ir palaipsniui vis mažėjo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 26 d. 9 val.

 

Spalio 25 d. kietųjų dalelių KD10 vidutinė paros koncentracija padidėjo, bet neviršijo paros ribinės vertės. Spalio 26 d., šeštadienio, rytą stebima mažėjimo tendencija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 25 d. 15 val.

 

 

Aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija prie gaisravietės spalio 16 - 25 dienomis matavo benzeno koncentracijas. Jos svyravo nuo nežymių pėdsakų iki 14,7 mkg/m3. Didžiausios vertės buvo užfiksuotos spalio 19-21 dienomis. Vidutinė viso tyrimų periodo benzeno koncentracija sudarė 1,5 mikrogramus/m3.


ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 5 mikrogramai/m3. Lyginimas su šia norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes koncentracijos ir ribinės vertės nustatymo laikai yra skirtingi.

 

 

Taip pat gauti spalio 22 d. imtų mėginių lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti rezultatai. Mėginiai buvo imti 300 m. atstumu priešvėjinėje gaisravietės pusėje bei 550 m, 2700 m ir 7200 m atstumais pavėjui nuo gaisravietės. Visose tyrimų vietose benzeno, etilbenzeno, m,p-ksilenų, o-ksileno, stireno, tolueno koncentracijos buvo mažesnės už teršalo nustatymo ribą.

 

 

Atnaujinta spalio 25 d. 14 val.

 

 

Žemiau pateikiama oro teršalų sklaidos prognozė nuo penktadienio 15 val. iki šeštadienio 15 val. Pagal prognozę, vėjas pagaliau nusisuks nuo Miklusėnų gyvenvietės.

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 25 d. 11 val.

 

Apibendrinus ketvirtadienio matavimų rezultatus matyti, jog spalio 24 d. kietųjų dalelių KD10 vidutinė paros koncentracija neviršijo paros ribinės vertės. Spalio 25 d. rytą kietųjų dalelių koncentracija kiek padidėjo, tačiau neviršijo ribinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vėjo greičio ir krypties prognozė nuo penktadienio 15 val. ryto iki šeštadienio 15 val.

 

 

 

Atnaujinta spalio 24 d. 16 val.

 

 

Ketvirtadienį iki pietų situacija tyrimų vietose iš esmės nepasikeitė, teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių ir po truputį mažėja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiantis prognozėmis, nuo ketvirtadienio popietės iki penktadienio popietės teršalų šleifas gana stabiliai liks nukreiptas Miklusėnų gyvenvietės link.

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 24 d. 12 val.

 

Žemiau esantis paveikslas rodo, kaip praėjusią parą aplink gaisro židinį faktiškai pasiskirstė oro teršalai. Modelis parengtas pagal matavimų stočių teikiamas teršalų koncentracijas.

 

 

 

 

Vėjo greičio ir krypties prognozė nuo ketvirtadienio 15 val. iki penktadienio 15 val.

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 24 d. 9 val.

 

 

Apibendrinus paskutinės paros matavimų duomenis matyti, jog spalio 23 d., trečiadienį, Alytaus miesto ir rajono ore kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė nebuvo viršyta, spalio 24 dienos rytą teršalų koncentracijų padidėjimų neužfiksuota. Slenkantis teršalų koncentracijos vidurkis rodo palaipsniui mažėjančią kietųjų dalelių koncentraciją ore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemiau pateikiama vėjo greičio ir krypties prognozė nuo ketvirtadienio 8 val. ryto iki penktadienio 8 val. ryto.

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 23 d. 17 val.

 

Spalio 23 dienos popietę visose trijose tyrimų vietose kietųjų dalelių ir kitų teršalų koncentracija keitėsi nežymiai ir neviršijo ribinių verčių.

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 23 d. 15 val.

 

Apibendrinti nuo spalio 21 dienos dviejose tyrimų stotyse (Naujoji g. 146 ir Putinų g. 8a) matuoti lakiųjų organinių junginių duomenys. Užfiksuoti trumpalaikai lakiųjų organinių junginių koncentracijų padidėjimai, ypač spalio 21 dieną, tačiau tirtų teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

 

 

 

Tirtų oro teršalų trumpo laikotarpio (pusės valandos) ribinės vertės:

Benzenas – nėra
Toluenas – 600 mkg/m3
Etilbenzenas – 20 mkg/m3
M,p-ksilenai – nėra
o-ksilenas – nėra.

 

Žemiau pateikiama oro teršalų sklaidos prognozė nuo trečiadienio iki ketvirtadienio popietės. Pagal meterologinę prognozę, nuo vidurnakčio, t.y. prasidėjus 24 dienai, dūmai ir garai turėtų vėl pasisukti į Miklusėnų pusę.

 

Pagal naujausią prognozę iki trečiadienio 20 val. vyraus vakarų krypčių vėjas, o vakare keis kryptį. Naktį vyraus vėjas iš pietryčių.

Spalio 25 d., penktadienį stiprės vėjo greitis (viršys 5 m/s, gūsiais iki 10 m/s). Vyraus pietryčių krypties vėjas.

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 23 d. 14 val.

 

Remiantis naujausiais duomenimis, tyrimų vietose kietųjų dalelių KD10 koncentracijų 24 valandų vidurkis toliau neviršija paros ribinės vertės. Benzeno ir kitų matuotų teršalų koncentracijos taip pat neviršjo nustatytų ribinių verčių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 23 d. 9 val.

 

Apibendrinti antradienio vakaro ir trečiadienio ryto oro taršos duomenys. Spalio 22d. vakare ir 23 d. pradžioje Miklusėnų gyvenvietėje kietųjų dalelių KD10 koncentracija svyravo nuo 22 iki 91 mkg/m3, KD2,5 – nuo 20 iki 65 mkg/m3. KD10 koncentracijos 24 valandų vidurkis neviršijo ribinės vertės. Kitų matuotų teršalų koncentracijos taip pat neviršjo nustatytų ribinių verčių.

 

 

 

Kitose tyrimų vietose kietųjų dalelių koncentracijos svyravimai buvo panašūs kaip ir Miklusėnų gyvenvietėje, KD10 koncentracijos 24 valandų slenkantis vidurkis neviršijo paros ribinės vertės. Kitų matuojamų teršalų ryškesnių padidėjimų neužfiksuota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemiau pateikiama vėjo greičio ir krypties prognozė nuo trečiadienio 8 val. iki ketvirtadienio 8 val.

 

 

 

Atnaujinta spalio 22 d. 17 val.

 

Kietųjų dalelių koncentracija Miklusėnų gyvenvietėje neviršja paros ribinės vertės.

 

 

 

Kitose tyrimų vietose kietųjų dalelių koncentracija per pastarąsias kelias valandas keitėsi nežymiai, 24 valandų slenkantis vidurkis neviršija paros ribinės vertės.

 

 

 

 

 

Žemiau pateikiama teršalų sklaidos prognozė nuo antradienio 16 val. iki trečiadienio 16 val.

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 22 d. 13 val. 30 min.

 

 

Spalio 22 dienos 10 valandos duomenimis, kietųjų dalelių KD10 koncentracija Miklusėnų gyvenvietėje neviršja paros ribinės vertės.

 

Grafike pateikiami apibendrinti pusantros paros rezultatai. Raudona linija rodo, kokia yra nustatyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė. Tamsiai mėlyna linija rodo slenkantį koncentracijos vidurkį. Matyti, jog nuo pirmadienio pirmos valandos nakties iki antradienio dešimtos valandos ryto taršos vidurkis Miklusėnuose nežymiai viršijo normą, o šiuo metu visai priartėjo prie norminės vertės.

 

 

Kitose tyrimų vietose KD10 koncentracija per pastarąsias kelias valandas keitėsi nežymiai, 24 valandų slenkantis vidurkis neviršija paros ribinės vertės.

 

 

 

Vėjo greičio ir krypties prognozė nuo antradienio nuo 15 val. iki trečiadienio 15 val.

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 22 d. 8 val. 30 min.

 

Apibendrinus visą parą fiksuotus duomenis matyti, jog spalio 21 d., pirmadienį, vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija Miklusėnų gyvenvietėje siekė 87 mkg/m3, t.y. viršijo paros ribinę vertę 1,7 karto. Aukščiausios koncentracijos buvo užfiksuotos pirmojoje dienos pusėje, o po pietų sugrįžo į normą ir svyravo apie 30-40 mkg/m3.

 

Panaši situacija išliko ir antradienio ryte – 7 val. kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekė 40 mkg/m3. Šių teršalų paros ribinė vertė yra 50 mkg/m3.

 

 

Kitose tyrimų vietose kietųjų dalelių koncentracija taip pat sumažėjo. Alytuje, adresu Naujoji g. 146 spalio 22 d. rytą KD10 koncentracija svyravo nuo 35 iki 50 mkg/m3, Putinų g. 8a – nuo 35 iki 43 mkg/m3.

 

 

 

 

 

Vėjo greičio ir krypties prognozė antradienį.

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 21 d. 21 val. 30 min.

 

Naujausia informacija iš mobilių oro kokybės tyrimų stočių. Paskutiniais duomenimis Miklusėnų gyvenvietėje oro užterštumas sumažėjęs iki 48 mkg/m3. Mieste kietųjų dalelių vidurkis Naujojoje g. 146 siekė 59 mkg/m3, o Putinų g. 8a - 45 mkg/m3.

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 21 d. 17 val. 30 min.

 

Pateikta teršalų šleifo sklidimo prognozė nuo pirmadienio 17 val. iki antradienio 15 val. Vėjo kryptis besikeičianti.

 

 

Artimiausiomis valandomis (iki 21 val) vyraus šiaurės rytų krypties vėjas. Rytoj vėjas keis kryptį, pūs iš pietų, pietvakarių.

 

 

 

Atnaujinta spalio 21 d. 15 val.

 

Kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos spalio 21 d. per pietus sumažėjo Miklusėnuose ir Alytaus šiaurinėje dalyje. Tačiau, vėjui pasisukus iš šiaurės rytų, teršalų koncentracijos padidėjimas užfiksuotas mieste veikiančioje oro kokybės tyrimų stotyje. Prognozuojama, kad silpnas šiaurinių krypčių vėjas vyraus iki vėlaus vakaro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 21 d. 11 val.

 

Teršalų koncentracijos aplinkos ore Miklusėnuose, Putinų g. 2 lieka labai padidėjusios.

 

 

Alytaus mieste, Naujoji g. 146 matavimų vietoje oro kokybės rodikliai anstų rytą taip pat prasti, tačiau geresni nei Putinų g. 2, Miklusėnuose. Pagal matavimo stoties duomenis, esančios Putinų g. 8a, teršalų koncentracijos šią naktį ir rytą aplinkos ore buvo žymiai mažesnės nei kitose vietose. Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis 9 ryto buvo vidutinis.

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 21 d. 5 val. 45 min.

 

 

Spalio 20 d. 21 val. - spalio 21 d. 4 val. teršalų koncentracijos Miklusėnų gyvenvietėje išliko aukštos ir labai aukštos. Kietųjų dalelių KD10 koncentracija svyravo nuo 37 iki 174 µg/m³, KD2,5 - nuo 27 iki 121 µg/m³, benzeno - nuo 0,5 iki 8,6 µg/m³.

 

Spalio 20 d. vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija Putinų 2, Miklusėnai, Alytaus raj. viršijo ribinę vertę.

 

Sinoptikų duomenimis vėjo kryptis spalio 21 d. nebus pastovi. Ryte numatomas silpnas pietryčių, pietų krypčių vėjas, po pietų kryptis keisis į šiaurės, šiaurės rytų. 

 

Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus rasite ČIA

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 20 d. 22 val. 20 min.

 

Spalio 20 d. dvi mobilios oro kokybės tyrimų stotys iš Lenkijos atvyko padėti tirti oro kokybės Alytuje. Pirmoji stotis pradėjo matavimus mieste, adresu Putinų 8a jau nuo 13 val. Antroji stotis atvyko vakare ir oro užterštumą tirs adresu Naujoji g. 146.

 

Skelbiame pirmuosius tyrimų rezultatus ir dėkojame kaimynams už pagalbą.

 

Teršalų koncentracijos Putinų g. 8a, Alytaus mieste 13-18 val. buvo vidutinės, oro kokybė gera.

 

 

Atnaujinta spalio 20 d. 22 val.

 

Nuo 19 val. Miklusėnuose oro užterštumas kietosiomis dalelėmis ir benzenu vėl auga. Teršalams išsiklaidyti trukdo vakare  susilpnėjęs vėjas.

 

Artimiausią parą vyraus pietų krypčių vėjas.

 

 

Atnaujinta spalio 20 d. 17 val.

 

Kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos vidurdienį buvo išaugę. Tačiau popietę kiek sustiprėjus vėjui, teršalai išsisklaidė ir oro kokybė Miklusėnų gyvenvietėje geresnė.

 

Vyrauja pietų krypčių vėjas.

 

 

 

 

 

Atnaujinta spalio 20 d. 10 val. 20 min.

 

Oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis KD10 Miklusėnų gyvenvietėje išlieka vidutinis, tačiau smulkiųjų kietųjų dalelių KD2.5 koncentracija aplinkos ore aukšta.

 

 

 

Atnaujinta spalio 20 d. 8 val. 20 min.

 

Kietųjų dalelių sklaidos prognozę spalio 20 d. rasite ČIA

 

Atnaujinta spalio 20 d. 7 val. 50 min.

 

Naujausiais duomenimis,  kietųjų dalelių koncentracija matavimų vietoje (Putinų 2, Miklusėnai, Alytaus raj.) nuo spalio 19 d. 23 val. iki spalio 20 d. 6 val. ryto mažėjo.

 

Spalio 20 d. pūs vidutinio stiprumo pietryčių, pietų krypčių vėjas. Sąlygos teršalų išsisklaidymui bus vidutinės.

 

 

 

Atnaujinta spalio 19 d. 23 val.

 

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis Alytuje išlieka aukštas (KD10 valandos koncentracijos svyruoja nuo 48 iki 76 µg/m³, KD2,5 - nuo 24 iki 53 µg/m³ ), tačiau lakiųjų organinių junginių (benzeno) koncentracija aplinkos ore kiek sumažėjo.

 

 

 

 

Artimiausią parą vyraus nestiprus pietryčių krypties vėjas.

 

 

Atnaujinta spalio 19 d. 18 val.

 

Pirmieji oro kokybės duomenys iš naujos tyrimų vietos Putinų g. 8a rodo, kad oro kokybė yra kiek geresnė nei ryte. Oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis ir benzenu sumažėjęs. KD10 koncentracija siekia 48 µg/m³, KD2.5 - 24 µg/m³, benzeno - 0.35 µg/m³.

 

 

Atnaujinta spalio 19 d. 17 val.

 

Spalio 19 d. 15 val. mobili oro kokybės tyrimų laboratorija perkelta adresu Putinų g. 8a, Alytus. Duomenys iš naujos tyrimų vietos bus pateikti artimiausiu metu.

 

Popietę susilpnėjus vėjui, vyrauja nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos.

 

 

 

Atnaujinta spalio 19 d. 16 val. 30 min.

 

Spalio 19 d. rytas Miklusėnų apylinkėse.

 

 

Atnaujinta  spalio 19 d. 15 val.

 

Kietųjų dalelių koncentracijos Putinų g. 2 išlieka aukštos, tačiau teršalai sustiprėjus vėjui išsklaidomi geriau, nei anstyvą rytą.

 

 


Atnaujinta spalio 19 d. 12 val. 30 min.

 

Naujausius teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus rasite ČIA.

 

Vėjo krypties prognozė:


Atnaujinta spalio 19 d. 11 val. 30 min.

 

Putinų gatvėje valandinės kietųjų dalelių ir benzeno koncentracijos iki spalio 19 d. 10 val. ryto išlieka labai aukštos. 9 val. KD10 koncentracija siekė 479 µg/m³, KD2.5 - 344 µg/m³, benzeno - 5,0 µg/m³.

 

Teršalų išsisklaidymo sąlygos bus vidutiniškai palankios, lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

 

 


Atnaujinta spalio 19 d. 10 val.

 

Spalio 16 d. Aplinkos apsaugos agentūros specialistai nuvykę į įvykio vietą paėmė mėginius lakiųjų organių junginių koncentracijoms

4-iuose taškuose (150 m prieš vėją nuo gaisro epicentro ir 300 m, 1000 m, 2000 m pavėjui) ištirti. Mėginiai vėliau tirti laboratorijoje.

 

Su tyrimų analizės rezultatais galite susipažinti ČIA.

 

Mėginiai pakartotinai Alytuje buvo paimti ir spalio 19 d. rytą.

 


Atnaujinta spalio 19 d. 9 val. 40 min

 

Spalio 18 d. vakare nurimus vėjui Miklusėnų gyvenvietėje kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5,  bei benzeno koncentracijos labai išaugo. Oro užterštumo lygis naktį ir ankstyvą spalio 19 d. rytą buvo aukštas ir labai aukštas. Kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekė 37-317 µg/m³, kietųjų dalelių KD2,5 - 20-298 µg/m³, benzeno - iki 14,7 µg/m³.

 

Kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė Miklusėnų kaime galėjo būti viršyta kelis kartus.

 

 

 


Atnaujinta spalio 18 d. 23 val. 10 min.

 

Spalio 18 d. apie 20 val. mobili laboratorija perkelta į Putinų g. 2, Miklusėnuose, Alytaus raj. Pirmieji matavimų duomenys rodo, kad kietųjų dalelių koncentracija yra aukšta ir siekia 53 µg/m³. Kitų teršalų koncentracijos žemos.

 

Vyraujanti vėjo kryptis išlieka ta pati.

 

Atnaujinta spalio 18 d. 23 val.

 

Kietųjų dalelių KD10 valandinės koncentracijos Naujosios g. tyrimų vietoje svyravo nuo 31 iki 94 µg/m³, fiksuotas aukštas užterštumo šiuo teršalu lygis. Benzeno koncentracija aplinkos ore  padidėjusi.

 

 

 

 

Vėjas išlieka pietinių krypčių, t.y. teršalai nešami nuo miesto į rajono pusę

 

 

Atnaujinta spalio 18 d. 16 val.

 

Pirmieji duomenys iš Miklusėnų:
Kietųjų dalelių KD10 koncentracijos yra aukštos – siekia iki 65,3 µg/m³. Padidėjusios ir lakiųjų organinių junginių koncentracijos aplinkos ore.

 

Atnaujinta spalio 18 d. 12 val.

 

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Alytaus mieste matavimus atlikusi laboratorija didelių pokyčių neužfiksavo. Kietųjų dalelių KD10 valandinės koncentracijos svyravo nuo 10 iki 120 µg/m³, kietųjų dalelių KD2,5 – nuo 8 iki 54 µg/m³, t.y. kai kuriomis valandomis oro užterštumo lygis šiais teršalais buvo aukštas. Tačiau, vidutinės kietųjų dalelių ir kitų oro teršalų koncentracijos buvo nedidelės ir nepavojingos žmonių sveikatai. Azoto dioksido koncentracijos svyravo nuo 7 iki 68 µg/m³ (1 val. max. koncentracijos ribinė vertė 200 µg/m³), sieros dioksido – nuo 5,1 iki 9,3 µg/m³ (1 val. max. koncentracijos ribinė vertė 350 µg/m³). Anglies monoksido koncentracija siekė 0,32-0,78 mg/m³, benzeno – 0,24–1,70 µg/m³.

 

Spalio 18 d. rytą teršalų koncentracijos tyrimų vietoje padidėjo.

 

 

 

 

 

 

Susipažinti su pirmos paros vidutinėmis teršalų koncentracijomis galite ČIA.

 

Susipažinti, kaip kito oro teršalų koncentracijos nuo gaisro pradžios, galite ČIA.