Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema > EMAS nauda

 

EMAS nauda

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu tinkamų produktų ir paslaugų, kurias teiktų socialiai atsakingos kompanijos. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota

 

 • kokybiška aplinkosaugos vadyba dėl gerai išvystytos schemos naudojimo

 

 • indėlis į organizacijos rizikos aplinkai valdymą

 

 • išteklių taupymas ir organizacijos poreikių tenkinimas žemesniais kaštais

 

 • finansinės naštos sumažinimas dėl reaguojančių vadybos strategijų taikymo, tokių kaip būklės atstatymas, avarijų likvidavimas ar baudų mokėjimas už norminių aktų nesilaikymą

 

 • finansinė nauda dėl pagerėjusios operacijų kontrolės 

 

 • poveikiams aplinkai augant pasauliniu mastu - paskata ekologine linkme tobulinti gamybos procesus

 

 • atitikimo aplinkosaugos teisės aktams patikrinimas, kurį atliekama EMAS aplinkosaugos vertintoj

 

 • mokymasis iš gerų kitų kompanijų ir organizacijų pavyzdžių

 

 • naujos verslo perspektyvos rinkose, kuriose yra svarbūs ekologiškai švarūs gamybos procesai 

 

 • papildomas patikimumas ir užtikrintumas, bendraujant su valstybės institucijomis, verslo partneriais ir vartotojais/piliečiai

 

 • santykių su vietos bendruomene pagerinimas

 

 • darbo sąlygų, darbuotojų nuotaikų pagerėjimas, paskatos komandiniam darbui

 

 • pranašumas prekybos vietoje ir pagerėjęs kompanijos įvaizdis