Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

(Spauskite čia norėdami įvesti puslapio tekstą)

UAB 

                   
 Gavimo agentūroje data
 Paraiška Sprendimas
 
 Nepriimta paraiška
 Priimta paraiška
 2018-03-20  UAB „Ilgai“ Ilgų paukščių fermos paraiška TIPK leidimui gauti  2018-05-03 Nr. (28.1)-A4-4151  
2018-03-28 AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės paraiška TIPK leidimui pakeisti    2018-08-10 Nr. (30.1)-A4-7011

 

2018-03-30

 

 

2018-10-19

 

 

2019-02-19

 

 

2019-04-09

 

 

2019-06-19

 

 

2019-10-07

 

 

2020-02-27

 

 

2020-05-18

 

2020-10-30

 

AB "Panevėžio stiklas" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinti paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

2018-05-15 Nr. (28.1)-A4-4614

 

2018-11-27 Nr. (30.1)-A4-8750

 

2019-03-21 Nr. (30.1)-A4E-466

 

2019-05-03 Nr. (30.1)-A4-3471

 

2019-07-12 Nr. (30.1)-A4-4693

 

2019-11-25 Nr. (30.1)-A4-6578

 

2020-04-02 Nr. (30.1)-A4e-2650

 

2020-06-11 Nr. (30.1)-A4E-5077

 

 

 
 2018-05-08  AB „Akmenės cementas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti    

2018-05-09

 

2018-07-19

UAB „Juodmeda“ paraiška TIPK leidimui gauti

 

Patikslinta paraiška

2018 -06-26 Nr. (30.1)-

A4-6032

 

 

2018-08-16 Nr. (30.1)-A4-7057

2018-05-21

 

 

2018-10-17

 

2018-11-21

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2018-06-29 Nr. (30.1)-A4-6175

 

2018-11-14 Nr. (30.1)-A4-8593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-17 Nr. (30.1)-A4(e)-3058

2018-06-04

 

 

2018-11-28

 

 

 

 

2020-04-28

 

 

2020-07-21

 

 

2020-09-09

AB „Vilniaus paukštynas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2018-07-13 Nr. (30.1)-A4-6555

 

2019-01-11 Nr. (30.1)-A4-194

 

2020-05-29 Nr. (30.1)-

A4E-4646

 

2020-08-27 Nr. (30.1)-A4E-7478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-20 Nr. (30.1)-A4E-9380

2018-06-04

 

 

2018-11-26

Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartyno Kazokišlių k. paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2018-11-19 Nr. (30.1)-A4-8631

 

 

 

 

2018-06-20

 

 

2019-01-22

UAB „Mažeikių rugelis" Ylakių paukštyno paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 2018-08-02 Nr. (30.1)-A4(e)-445 2019-04-10 Nr. (30.1)-A4E-698
2018-06-26 UAB "Elmoris" paraiška TIPK leidimui gauti  2018-08-06 Nr. (30.1)-A4-6942  
2018-05-15 UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui pakeisti 2018-07-05 Nr. (30.1)A4-6362  
2018-07-13 Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. paraiška TIPK leidimui pakeisti    
2018-08-20 S. Petkevičiaus įmonės "PETKUS" patikslinta TIPK paraiška leidimui gauti   2018-09-19 Nr. (30,1)-A4(e)-1270
2018-08-17 UAB "Rumšiškių paukštynas" Dovainonių paukščių ferma paraiška TIPK oro daliai pakeisti  2018-08-24 Nr. (30.1)-A4-7117
 

2018-09-03

 

 

2018-11-29

 

 

2019-02-14

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-1 paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2018-10-16 Nr. (30.1)-A4-8207

 

 

2019-01-10 Nr. (30.1)-A4-157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-03-14 Nr. (30.1)-A4-1978

2018-09-03 UAB "Rumšiškių paukštynas" Girelės paukščių fermų paraiška TIPK leidimui pakeisti  2018-09-19 Nr. (30.1)-A4(e)-1269  

2018-09-07

 

 

2018-11-13

 

2019-04-05

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras",MBA paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

patikslinta paraiška

 

patikslinta paraiška

 2018-10-29 Nr. (30.1)-A4-8387

 

2018-12-19 Nr. (30.1)-A4-9148

 

 

 

 

 

 

 


2019-05-17 Nr. (301.)-A4-3838

2018-10-03

 

 

2019-01-21

 

 

2019-09-27

 

2019-12-04

 

 

2020-01-31

UAB "Kontvainiai" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2018-11-09 Nr. (30.1)-A4-8541

 

 2019-03-01 Nr. (30.1)-A4-1573


2019-10-29 Nr. (30.1)-A4-6262

 

2020-01-17 Nr. (30.1)-A4-184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-12 Nr. (30.1)-A4-804

2018-10-08

 

 

2019-04-18

Pauliukų ŽŪB paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Pauliukų ŽŪB paraiška TIPK leidimui pakeisti

2018-12-07 Nr. (30.1)-A4(e)-2952

 

2019-06-17 Nr. (30.1)-A4(e)-2189

 

 

2018-10-15

 

2018-12-18

 

 

2019-02-18

UAB "Senergita" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

patikslinta paraiška

 

 

patikslinta paraiška

 2018-11-27 Nr. (30.1)-A4-8734

2019-02-07 Nr. (30.1)-A4-1019

 

 

 

 

 

 

2019-03-19 Nr. (30.1)-A4-2109

2018-10-18

 

2019-01-10

AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninės katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 2018-12-03 Nr. (30.1)-A4-8794

 

 

 

 

 

 

2019-02-05 Nr. (30.1)-A4-906

2018-10-18 UAB "Jenergija" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui pakeisti    
2018-10-24 UAB „BNB Capital“ paraiška TIPK leidimui gauti    

2018-11-06

 

 

 

2018-04-01

 

 

 

2019-05-14

UAB „Jondara“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

 

Patikslinta paraiška

2018-12-11 Nr. (30.1)-A4-8939

 

2019-04-25 Nr. 

(30.1)-A4-

3284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-13 Nr. (30.1)-A4-4304

2018-11-13 UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" MBA paraiška TIPK pakeisti  2018-12-19 Nr. (30.1)-A4-9148
 

2018-11-28

 

 

2019-03-07

 

2019-04-26

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, Uosinės k. 8, Marijampolė

 

 

patikslinta paraiška

 

patikslinta paraiška

 2019-01-25

Nr. (30.1)-A4-579

 

2019-04-15 Nr. (30.1)-A4-3078

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-28 Nr. (30.1)-A4-4080

2018-12-05

 

 

2019-04-11

 

 

2019-05-21

UAB „Merkio agrofirma“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-01-30 Nr. (30.1)-A4-749

 

2019-05-17 Nr. (30.1)-A4-3837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-13 Nr. (30.1)-A4-4302

2018-12-05 Marijampolės rajoninės katilinės (UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma") paraiška TIPK leidimui pakeisti

 2019-02-07

Nr. (30.1)-A4-1018

 
2018-12-31 AB "Achema" paraiška TIPK leidimui pakeisti  2019-02-22 Nr. (30.1)-A4-1358 2019-07-16 Nr. (30.1)-A4(e)-2926

2018-12-31

 

 

2019-05-02

 

2019-10-07

UAB "NEG Recycling" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

patikslinta paraiška

 

patikslinta paraiška

 2019-02-11

Nr. (30.1)-A4-1095

 

2019-06-04, Nr. (30.1)-A4-4198

 

 

 

2019-01-07

 

 

2019-04-10

UAB „Nofir“

 

 

Patikslinta paraiška

2019-03-15 Nr. (30.1)-A4-2028

 

 

 

 

2019-01-08

 

 

2019-03-18

AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos RK paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-02-26 Nr.(30.1)-A4-1426

 

 

 

 

 

 

2019-04-15 Nr. (30.1)-A4-2982

2019-01-09

 

 

2019-05-27

 

 

2019-09-12

 

 

2019-12-20

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras", Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo ir Šlako (pelenų) apdorojimo aikštelės, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-03-06

Nr. (30.1)-A4-1651

 

2019-06-28 Nr. (30.1)-A4-4502

 

2019-11-04 Nr.

(30.1)-A4-6333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-19 Nr. (30.1)-A4e-2143

2019-01-14

 

 

 

2019-05-16

UAB "Dominari" porolono ir baldų gamybos komplekso, esančio Panevėžio aplink.13, Šilagalio k., Panevėžio sen. paraiška TIPK leidimui gauti

 

Patikslinta paraiška

2019-04-15 Nr. (30.1)-A4-2979

 

2019-06-25 Nr. (30.1)-A4(e)-2389

 

 

2019-01-21

 

 

 

2019-03-21

 

 

2019-04-29

Ūkininko A. Tunkevič Jociūnų paukštyno, esančio Jociūnų k., Vilniaus r. paraiška TIPK leidimui gauti

 

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2019-03-07 Nr.

(30.1)A4-1704

 

2019-04-19 Nr. (30.1)-A4-3192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-28 Nr. (30.1)-A4-4086

2019-02-25 UAB "Kauno stiklas" paraiška TIPK leidimui pakeisti 2019-04-16 Nr. (30.1)-A4E-790  
2019-02-28 UAB "Šilų ūkis" paukštyno, esančio Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., paraiška TIPK leidimui gauti    
2019-03-06 UAB "BIOVELA-UTENOS MĖSA" Pramonės g. 4, Utena, paraiška TIPK pakeisti

2019-04-19

Nr. (30.1)-A4(e)-878


2019-03-26

 

 

 

 

 

 

2019-05-13

Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, Uosinės k. 7, Marijampolės sen., Marijampolės sav., Inertinių atliekų surinkimo aikštelės, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav., ir Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav., paraiška TIPK leidimui (Nr. T-M.3-1/2015) pakeisti

 

patikslinta paraiška

 2019-05-09 Nr. (30.1)-A4-3625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-04 Nr. (30.1)-A4-4192

       
2019-04-11 UAB „Energesman“ paraiška TIPK leidimui pakeisti    

2019-04-16

 

 

2019-12-11

 

 

2020-02-26

 

 

2020-04-24

 

 

2020-09-18

 

 

 

 

AB "Vilkyškių pieninė" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

 

 

2019-05-30 Nr. (30.1)-A4 (e)-1777

 

2020-01-27 Nr. (30.1)-A4E-543

 

2020-03-23 Nr. (30.1) A4E-2267

 

2020-05-29 Nr. (30.1)-A4E-4651

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-19 Nr. (30.1)-A4E-9308

2019-04-18

 

2019-07-11

 

2019-09-16

 

2019-10-16

 

2019-10-23

 

UAB IKEA Industry Lietuva TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Dėl įmonėje susidarančių atliekų

 

Dėl medicininiame punkte susidarančių atliekų

 

Patikslintas aplinkosaugos veiksmų planas

 

   

2019-04-18

 

 

2019-09-30

 

 

2020-02-20

UAB „Takažolė TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-05-31 Nr. (30.1)-A4-4135

 

2019-11-06 Nr. (30.1)-A4-6357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-26 Nr. (30.1)-A4E-2411

2019-05-02

 

 

 

2019-08-09

UAB "Vilniaus betono demontavimo technika" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

2019-07-09

Nr. (30.1)-A4-4614

 

 

2019-09-19 Nr. (30.1)-A4-5720

 

 

2019-05-02

 

 

2019-08-19

 

2019-11-15

UAB „Nordic proteins“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-06-13 Nr. (30.1)-A4-4303

2019-09-20 Nr. (30.1)-A4-5736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-19 Nr. (30.1)-A4-515

2019-05-02

 

 

2019-08-07

UAB "Vingininkai" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

2019-06-25 Nr. (30.1)-A4(e)-2390

 

2019-11-06 Nr. (30.1)-A4(e)-5639

2019-05-14

 

 

 

 

 

2019-09-06

 

2019-11-05

 

2020-01-16

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras", Utenos regioninio nepavojingųjų atliekų sąvatyno, statybinių atliekų aikštelės, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r.) paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2019-06-28 Nr. (30.1)-A4-4503

 

 

2019-10-14 Nr. (30.1)-A4-6087

 

2019-12-23 Nr. (30.1)-A4-7051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-24 Nr. (30.1)-A4-582

2019-05-14

 

2019-07-23

 

2019-09-02

 

2019-10-04

UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė" paraiška TIPK leidimui gauti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

2019-06-25 Nr. (30.1)-A4(e)-2405

 

2019-08-22 Nr. (30.1)-A4E-3691

 

2019-10-01 Nr. (30.1)-A4(e)-4617

2019-11-28 Nr. (30.1)-A4(e)-6253
       

2019-05-10

 

2020-02-21

UAB "VAATC", Vilniaus miesto didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė (V.A.Graičiūno g. 36D, Vilnius)

 

Patikslinta paraiška

 2019-08-27 Nr. (30.1)-A4-5413

 

 

 

 

 

2020-06-02

Nr. (30.1)-A4e-4772

2019-05-15

 

 

 

2019-11-21

 

2020-08-18

 

2020-10-30

VšĮ KRATC Kauno MBA patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

2019-06-21 Nr. (30.1)-A4(e)-2378

 

2020-01-07 Nr. (30.1)-A4(e)-116

 

2020-09-22 Nr. (30.1)-A4E-8221

 

2020-11-23 Nr. (22-1)-A4E-10735

 

 

 

2019-05-17

 

2019-07-31

 

2019-11-05

UAB „Vilkyčių paukštynas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Pakartotinai pateikta paraiška

 

Patikslinta paraiška

2019-09-27 Nr. (30.1)-A4(e)-4577

2019-12-10 Nr. (30.1)-A4(e)-6542

 

2020-06-16 Nr. (30.1)-A4E-5273

2019-05-22

 

 

2019-07-30

UAB "Plungės kooperatinė prekyba" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-07-11 Nr. (30.1)-A4-4676

 

2019-09-03 Nr. (30.1)-A4-5503

 

2019-05-22

 

2019-09-13

 

UAB „Žalvaris“ Utenos skyrius paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

2019-07-18 Nr. (30.1)-A4-4812

 

 

2019-10-29 Nr. (30.1)-A4(e)-5427

2019-05-28

 

 

 

2019-08-08

 

2019-10-01

UAB "Ekoatliekos" Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

2019-07-16 Nr. (30.1)-A4(e)-2930

 

2019-09-24 Nr. (30.1)-A4(e)-4438

 

 

2019-10-31 Nr. (30.1)-A4(e)-5527

2019-06-03

 

 

 

2020-04-09

 

 

2020-07-07

 AB „Kretingos grūdai“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-07-18 Nr. (30.1)-A4-4809

 

2020-05-28 Nr. (30.1)-A4E-4564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-05 Nr. (20.1)-A4E-6852

2019-06-07

 

 

2020-01-21

 

2020-06-11

 

2020-09-22

UAB "Biržų bekonas" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2019-07-22 Nr. (30.1)-A4-4857

 

2020-03-13 Nr. (30.1)-A4-827

 

2020-07-24 Nr. (30.1)-A4E-6470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-16 Nr. (30.1)-A4e-9256

2019-06-12

 

 

2019-11-04

 

2020-06-02

UAB "NAPC" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2019-07-26 Nr. (30.1)-A4-4943

 

2019-12-19 Nr. (30.1)A4-6978

 

2020-07-08 Nr. (30.1)-A4E-5910

 

2019-06-20

 

 

2019-08-09

UAB "Jondara" Micaičių paukštyno paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-07-26 Nr. (30.1)-A4-4957

 

 

 

 

 

 

2019-08-26 Nr. (30.1)-A4-5384

2019-07-11

 

 

2019-09-06

 

2019-10-04

UAB "Tomega" naftos produktų regeneravimo bazės Karališkio k., Pakruojo r. sav. paraiška TIPK pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

2019-08-19 Nr. (30.1)-A4(e)-3579

 

2019-09-30 Nr. (30.1)-A4(e)-4599

2019-11-06 Nr. (30.1)-A4(e)-5638

2019-07-17

 

2019-09-05

UAB „Agvika“ paukštyno paraiška TIPK leidimui pakeist

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2019-08-27 Nr. (30.1)-A4-5408

 

 

 

 

2019-10-22 Nr. (30.1)-A4-6165 

2019-07-19

 

 

2019-10-02

UAB "Idavang" (06) Kalvarijos padalinys

 

 

Patikslinta paraiška

2019-09-20 Nr. (30.1)-A4(e)-4359

 

 

2019-11-04 Nr. (30.1)-A4(e)-5545

2019-07-22

 

2019-09-16

UAB „Paroc“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

2019-09-04 Nr. (30.1)-A4-5516

 

 

2019-09-27 Nr. (30.1)-A4-5876

2019-08-12

 

 

2020-02-18

 

 

2020-07-21

 

 

2020-09-21

UAB "EMP RECYCLING" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-09-27 Nr. (30.1)-A4-5877

 

2020-03-26

Nr. (30.1)-A4(e)-2390

 

2020-08-11

Nr. (30.1)-A4(e)-7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-21, Nr. (30.1)-A4e-9391

2019-08-28

 

2020-02-21

UAB "Vakarų medienos grupė" Medienos drožlių plokščių gamybos įmonė

 

Patikslinta paraiška

 

2019-10-14 Nr. (30.1)-A4 (e)-4998

 

 

2020-03-25 Nr. (30.1)-A4E-2373
2019-08-30 UAB "Vakarų metalgama" paraiška TIPK leidimui pakeisti   2019-10-21 Nr. (30.1)-A4(e)-5153

2019-09-10

 

 

2019-12-18

 

 

 

2020-01-28

 

2020-03-09

 

 

UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė"

 

 

Patikslinta paraiška

Atsakymas į atvirą laišką

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

Atsakymai į gautas suinteresuotos visuomenės pastabas

 

 

2019-11-04 Nr. (30.1)-A4 (e)-5554

 

2020-01-24 Nr. (30.1)-A4E-518

 

2020-02-25

Nr. (30.1)-A4(E)-1371

 

 

 

 

2020-04-21 Nr. (30.1)-A4(e)-3229

2019-09-16

 

2019-12-06

 

 

2020-03-02

AB "Klaipėdos nafta" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-11-26 Nr. (30.1)-A4-6620

 

2020-02-03 Nr. (30.1)-A4-344

 

 

 

2019-09-17

 

 

2019-12-30

 

2020-03-27

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

2019-11-06 Nr. (30.1)-A4(e)-5642

 

2020-02-17 Nr. (30.1)-A4E-1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-05-29 Nr. (30.1)-A4E-4649

2019-09-27 UAB "Toksika" pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys   2019-11-21 Nr. (30.1)-A4-6523

2019-09-27

 

2020-09-21

 

2020-11-27

 

UAB „Veistas“ Telšių MBA

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

 2019-11-25 Nr. (30.1)-A4(e)-6173

 

2020-10-23 Nr. (30.1)-A4E-9495

 

 

 

 

 

 

2019-10-01

 

 

2020-04-30

 

 

2020-09-07

 

 

2021-02-17

 

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

2019-12-02 Nr. (30.1)-A4(e)-6305

 

2020-06-09 Nr. (30.1)-A4E-4971

 

 

 

2021-05-03 Nr. (30.1)-A4E-5414

2019-10-09

 

 

2019-12-13

 

 

2020-04-30

 

 

2020-06-19

 

 

 

 

 

2020-08-11

AB "Grigeo" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-12-04

Nr. (30.1)-A4-6733

 

2020-02-26

Nr. (30.1)-A4-611

 

2020-06-09 Nr. (30.1)-A4e-4937

 

2020-07-28 Nr. (30.1)-A4e-6579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-23

Nr. (30.1)-A4e-8297

2019-10-09

 

2020-01-24

ūkininės Audronės Jagminienės viščiukų-broilerių auginimo ūkis, Paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

2019-12-02

Nr. (30.1)-A4-6697

 

 

 

 

 

2020-03-20 Nr. (30.1)-A4e-2206

2019-10-21

 

 

2020-05-07

UAB „Aurika“ Kauno pakuočių gamybos padalinys (Chemijos g. 29F)

 

 

 

 

Patikslinta paraiška

2019-12-18 Nr. (30.1)-A4-695

 

2020-06-09 Nr. (30.1)-A4E-4968

 

 
2019-11-04

UAB „Idavang“ (07) Skabeikių padalinys

 

Paraiška grąžinta pagal veiklos vykdytojo 2020-01-07 raštu Nr. S-2020/8 pateiktą prašymą 

 2020-01-17 Nr. (30.1)-A4-182  
2019-11-12 UAB "Biocentras" paraiška TIPK leidimui pakeisti  2020-01-17 Nr. (30.1)-A4-183
 

 2019-11-27

 

 

2020-01-09

 

 AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2019-12-31 Nr. (30.1)-A4-7106

 

 

 

 

 

2020-02-25 Nr. (30.1)-A4-597

2019-12-05

 

 

2020-02-21

 

2020-03-31

UAB „VAATC" Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

2020-02-13 Nr. (30.1)-A4-1071

 

2020-03-23 Nr. (30.1)-A4E-2270

 

 

 

2020-05-15 Nr. (30.1)-A4E-4061

2019-12-12

 

 

 

2020-05-18

 

 

 

2020-08-07

 

2020-10-30

 

UAB "Klaipėdos RATC" MBA paraiška TIPK leidimui Nr. T-KL.2-11/2015 pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

 2020-03-04

Nr. (30.1)-A4-707

 

2020-06-18

Nr.(30.1)-A4(e)-5340

 

2020-10-01 Nr. (30.1)-A4e-8580

 

 

 

2021-03-25 Nr. (30.1)-A4E-3695

2019-12-16

 

 

2020-09-07

 

UAB "Idavang" (01) Šalnaičių padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

2020-02-14 Nr. (30.1)-A4E-1144

 

 

 

2020-10-12 Nr. (30.1)-A4E-9004

2019-12-18

 

2020-03-27

 

 

2020-05-06

UAB "Parsekas" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-02-26

Nr. (30.1)-A4-612

 

2020-05-06 Nr. (30.1)A4e-3703

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-06-05 Nr. (30.1)-A4e-4911

2019-12-18 UAB "Domantonių paukštynas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
2020-03-13 Nr. (30.1)-A4E-1962
 

2019-12-23

 

 

 

 

AB „ORLEN Lietuva“ nafta ir naftos produktais užteršto grunto kaupimo ir regeneravimo aikštelė

 

 

AB „ORLEN Lietuva“ sprendimas dėl veiklos nutraukimo nafta ir naftos produktais užteršto grunto kaupimo ir regeneravimo aikštelėje

 

 2020-03-20 Nr. (30.1)-A4E-2215

 

 

 

 

2019-12-27

 

 

 

2020-05-08

 

 

2020-07-09

UAB „Schmitz cargobull baltic“ paraiška TIPK leidimui gauti

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-03-02 Nr. (30.1)-A4-678

 

2020-06-09 Nr. (30.1)-A4E-4969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-10 Nr. (30.1)-A4E-6965 

2020-01-08 Alytaus RATC, Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui pakeisti 2020-03-09 Nr. (30.1)-A4-758
 

2020-01-10

 

 

2020-04-01

 

2020-05-18

 

UAB "Baltic Premator Klaipėda" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

2020-03-04 Nr. (30.1)-A4E-1613

 

2020-05-07 Nr. (30.1)-A4E-3757

 

 

2020-06-12 Nr. (30.1)-A4E-5167

2020-01-10

 

2020-03-26

UAB „Marijampolės pieno konservai" Kalvarijos pieno miltelių gamybos cecho paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

2020-03-16 Nr. (30.1)-A4-1982

 

 

 

 

 

2020-05-04 Nr. (30.1)-A4E-3588

 2020-01-16

 

 

2020-03-26

 

 

2020-04-30

 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Kauno regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-03-10 Nr. (30.1)-A4-778

 

2020-04-24 Nr. (30.1)-A4E-3317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-06-01 Nr. (30.1)-A4E-4690

2020-01-23

 

2020-03-31

UAB "Marijampolės pieno konservai" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

2020-03-18 Nr. (30.1)-A4E-2090

 

 

 

 

 

2020-05-05 Nr. (30.1)-A4E-3624

 2020-02-06

 

 

 

2020-03-27

 AB Vilniaus šilumos tinklai termofikacinė elektrinė Nr. 2

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2020-03-26 Nr. (30.1)-A4E-2406

 

 

 

 

 

2020-04-17 Nr. (30.1)-A4E-3127

2020-02-10

 

 

2020-05-20

 

 

2020-08-07

 

Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2020-03-27 Nr. (30.1)-A4e-2476

 

2020-06-25 Nr. (30.1)-A4e-5518

 

 

 

 

 2020-02-12

 

 

2020-06-03

 

 

2020-07-21

 UAB „Idavang“ (07) Skabeikių padalinys

 

 

 

Patikslinta patraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2020-03-27 Nr. (30.1)-A4E-2460

 

2020-07-09 Nr. (30.1)-A4E-5992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-27 Nr. (30.1)-A4E-7480

2020-02-28

 

2020-05-07

UAB "Juodmeda" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

2020-04-30 Nr. (30.1)-A4E-3514

 

 

 

 

2020-06-03 Nr. (30.1)-A4E-4803

2020-03-03

 

 

2021-05-31

 

 

 

2021-10-05

UAB „Kurana“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-04-30 Nr. (30.1)-A4E-3523

 

2021-07-05 Nr. (30.1)-A4E-8041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-11-16 Nr. (30.1)-A4E-13153

2020-03-05

 

 

2020-05-13

UAB „Zenergija“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

2020-04-30 Nr. (30.1)-A4E-3535

 

 

 

 

 2020-06-12 Nr. (30.1)-A4E-5168

2020-03-24

 

 

2020-05-26

 

2020-07-01

UAB „Rapsoila“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-05-12 Nr. (30.1)-A4E-3889

 

2020-06-26 Nr. (30.1)-A4E-5577

 

2020-07-27 Nr. (30.1)-A4E-6556


 

2020-04-01

 

2020-07-28

 

2020-10-13

 UAB "Atliekų tvarkymo centras" Atliekų tvarkymo įrenginys (Sandėlių g. 19, Vilnius)

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2020-05-21 Nr. (30.1)-A4e-4251

 

2020-09-04 Nr. (30.1)-A4e-7710

 

2020-11-26 Nr. (30.1)-A4E-10873

 

2021-01-15 Nr. (30.1)-A4E-562
 2020-04-30  UAB "NEO Group" paraiška TIPK leidimui pakeisti
 2020-06-12 Nr. (30.1)-A4E-5163  

2020-05-11

 

2020-09-02

 

2021-02-12

 

 

 

 

 

 

UAB "Girkalnio kiaulių kompleksas"

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

 

 

 

2020-07-08 Nr. (30.1)-A4E-5934

 

2020-10-02 Nr. (30.1)-A4E-8658

 

2021-03-18 Nr. (30.1)-A4E-3287

 

2021-05-12 Nr. (30.1)-A4E-5874

 

 

2020-05-14

 

 

2020-08-03

 

 

 

 

 

 

2020-11-12

 

 

 

 

 

 

AB "Grigeo Klaipėda" paraiška TIPK pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška. Patikslintos paraiškos priedai:

priedai 1-10,

priedai 11-20,

priedas 21 (1iš2),

priedas 21 (2iš2))

 

 

Patikslinta paraiška. Patikslintos paraiškos priedai:

priedai 1-14

priedai 15-30,

priedas 31.

15 priedas

 

 2020-06-15 Nr. (30.1)-A4E-5223

 

 

2020-10-08 Nr. (30.1)-A4E-8896

 

 

 

 

2020-12-22 Nr. (30.1)-A4E-12069

 

 

 

 

 
 2021-01-22

Patikslinta paraiška TIPK leidimui pakeisti

Priedai

 2021-03-02 Nr. (30.1)-A4E-2431  
2021-03-12

Patikslinta paraiška TIPK leidimui pakeisti. Priedai:
priedai 1-13,
priedas 14,
priedai 15-30.

 2021-04-16 Nr. (30.1)-A4E-4696  

 2020-05-15

 

2020-10-12

 UAB "Idavang" Rupinskų padalinys, Rupinskų k., Ignalinos r., paraiška TIPK pakeisti


Patikslinta paraiška

  2020-07-13 Nr.(30.1)-A4E-6074  

2020-06-03

 

 

2020-09-14

AB „Vilniaus degtinė“ filialas Obelių spirito varykla

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-07-21 Nr. (30.1)-A4E-6392

 

2020-12-04 Nr. (30.1)-A4E-11276

 

 

 

 2020-06-09

 

 

2020-08-28

 UAB "Idavang" (14) Joniškio padalinys, paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška


 2020-10-22 Nr. (30.1)-A4E- 9454

2020-06-10

 

2020-10-08

 

 

2020-11-10

LIT EGG, UAB Ubiškės paukštynas, paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

2020-08-03 Nr. (30.1)-A4E-6764

 

2020-11-09 Nr. (30.1)-A4E-10080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-09 Nr. (30.1)-A4E-11498

2020-06-10

 

 

2020-10-20

 

 

2020-11-17

 LIT EGG, UAB Kaušėnų paukštynas, paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-07-31 Nr. (30.1)-A4E-6708

 

2020-11-16 Nr. (30.1)-A4E-10392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-17 Nr. (30.1)-A4E-11847

2020-06-18

 

2020-09-09

 

UAB "Žalvaris" Kauno sk. patikslinta paraiška TIPK pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

2020-09-08 Nr. (30.1)-A4E-7764

 

 

2020-09-30 Nr. (30.1)-A4E-8561
2020-06-29 UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulininkystės ūkis, paraiška TIPK leidimui pakeisti  2020-08-17 Nr. (30.1)-A4E-7150  

2020-06-29

 

 

2020-09-23

UAB „Vakarų buitis“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-08-20 Nr. (30.1)-A4E-7303

 

 

2020-11-27 Nr. (30.1)-A4E-10924

2020-07-01
UAB "Vakarų krova" paraiška TIPK pakeisti
 2020-07-31 Nr. (30.1)-A4E-6719
2020-09-22 Nr. (30.1)-A4E-8226
2020-07-08 UAB "Vilkyčių paukštynas" paraiška TIPK pakeisti   2020-08-18 Nr. (30.1)-A4E-7193
 2020-07-09  Vilando Sasnausko ūkis    

 2020-07-24

 

 

2020-12-31

 

 Tauragės RATC_Tauragės regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyno, asbesto turinčių atliekų šalinimo sekcijos, kompostavimo aikštelės paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2020-10-07 Nr. (30.1)-A4e-8817

 

 

 

 

2020-07-29

 

2020-11-06

 

 

2020-12-11

AB "LIfosa" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-10-09 Nr. (30.1)-A4e-8921

 

2020-12-10 Nr. (30.1)-A4E-11529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-22 Nr. (30.1)-A4E-875

2020-07-30

 

2021-01-19

 

 

2021-02-25

AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys

 

 

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2020-10-08 Nr. (30.1)-A4E-8877

 

2021-02-18 Nr. (30.1)-A4E-1906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-19 Nr. (30.1)-A4E-3371

2020-08-05 UAB „Vikonas" Piktagalio kiaulių ferma    

2020-08-24

 

2020-10-09

 

 

2020-11-19

 

UAB „Baltic Premator Klaipėda" paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

 

2020-10-07 Nr. (30.1)-A4E-8848

 

2020-11-16 Nr. (30.1)-A4E-10408

 

 

 

 

 

2020-12-15 Nr. (30.1)-A4E-11721
2020-09-07 UAB „Tepalita"    

2020-09-15

 

 

2020-11-17

UAB Orion Global PET

 

 

 

Patikslinta paraiška

 2020-10-30 Nr. (30.1)-A4E-9821

 

 

 2021-01-15 Nr. (30.1)-A4E-564
2020-09-30 UAB "Dominari" paraiška TIPK gauti   2020-11-12 Nr. (30.1)-A4E-10312
2020-10-14 UAB „Žalvaris" Panevėžio skyrius paraiška    
2020-10-19 Klaipėdos RATC Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelės paraiška TIPK leidimui pakeisti    
2020-10-19 UAB "VSA Vilnius" Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška TIPK pakeisti 2020-11-21 Nr. (30.1)-A4E-12008
 
2020-10-30 UAB "Kuusamet" paraiška TIPK pakeisti 2021-01-04 Nr. (30.1)-A4E-47
 
2020-11-17 UAB "Beržų kompleksas" paraiška TIPK pakeisti 2021-01-15 Nr. (30.1)-A4E-580
 
2020-11-24 Roquette Amilina, AB  2021-01-14 Nr. (30-1)-A4E-436  

2020-12-10

 

2021-01-28

 UAB "Idavang" Kalvarijos padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

2021-01-27 Nr. (30.1)-A4E-1043

 

 

 

 

 

 2021-03-02 Nr. (30.1)-A4E-2417

2020-12-14 UAB "Idavang" Marijampolės padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti  2021-01-29 Nr. (30.1)-A4E-1196  

2020-12-21

 

 

VšĮ Kauno RATC nepavojingų atliekų sąvartyno ir UAB "Kauno švara" nepavojingų pelenų (šlako) apdorojimo aikštelės paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Paraiška grąžinta pagal veiklos vykdytojo 2021-01-06 raštu Nr. 06/01/2020-R1 pateiktą prašymą

   

2021-01-05

 

 

2021-08-06

 

2021-11-22

UAB „Idavang“ Mūšos padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2021-02-26 Nr. (30.1)-A4E-2342

 

2021-10-15 Nr. 30.1)-A4E-11839

 

 

 

 

2021-01-05

 

 

2021-08-16

UAB „Idavang“ Sajas padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 

 2021-02-24 Nr. (30.1)-A4E-2188

 

 

 

 2021-11-11 Nr. (30.1)-A4E-12931
2021-01-05

UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti I dalis

                                                                                               II dalis

                                                                                               III dalis

 2021-02-22 Nr. (30.1)-A4E-2046  
2021-01-13 UAB „Lietbro" praiška 1 dalis    

2021-02-17

 

2021-08-23

 

2022-02-28

UAB "Idavang" Lėkėčių padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti 

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2021-03-25 Nr. (30.1)-A4E-3669

 

2021-11-23 Nr. (30.1)-A4E-13509

 

 

 
2021-02-19 UAB „Plungės kooperatinė prekyba" paraiška TIPK leidimui pakeisti    
2021-03-15 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui pakeisti 2021-05-10 Nr. (30.1)-A4E-5746
 

2021-03-16

 

2021-08-02

UAB „Rapsoila“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 2021-04-29 Nr. (30.1)-A4E-5325

 

 

 

2021-10-15 Nr. (30.1)-A4E-11851

2021-03-31 UAB Biovela - Utenos mėsa  2021-06-04 Nr. (30.1)-A4E-6935  
  Patikslinta paraiška    
2021-04-27 UAB Ecoservice Paraiška TIPK leidimui pakeisti    

2021-05-19

 

 

2021-12-17

 

2022-03-07

AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

Patikslinta paraiška

 2021-07-05 Nr. (30.1)-A4E-8031

 

2022-01-31 Nr. (30.1)-A4E-1117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-04-19 Nr. (30.1)-A4E-4504

2021-05-27

 

2021-08-02

 

ŽŪB „Delikatesas“ paukščių skerdyklos paraiška TIPK leidimui gauti

 

Patikslinta paraiška

 2021-07-13 Nr. (30.1)-A4E-8298

 

 

 2021-10-25 Nr. (30.1)-A4E-12145

2021-05-28

 

 

2021-09-14

 

 

2022-01-20

 

 

2022-03-07

UAB „Biocentras“ biodegradavimo kompostavimo aikštelės Gariūnų pramoniniame rajone paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslinta paraiška

 2021-07-16 Nr. (30.1)-A4E-8417

 

2021-11-05 Nr. (30.1)-A4E-12659

 

2022-02-23 Nr. (30.1)-A4E-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05-31 Nr. (30.1)-A4E-6446

2021-05-28 UAB „Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgailės paraiška TIPK leidimui pakeisti  2021-08-25 Nr. (30.1)-A4E-9890  
  Patikslinta Fortum Klaipėda paraiška    

2021-06-01

 

 

2021-08-16

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno  paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 2021-07-23 Nr. (30.1)-A4E-8664

 

 

 

2021-11-09 Nr. (30.1)-A4E-12795

  UAB Mars Lietuva paraiška    

2021-07-01

 

 

2021-09-09

 

 

2021-11-19

 

AB „ORLEN Lietuva“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

Patikslinta paraiška

 

 

Patikslintaparaiška

 

 2021-08-25 Nr. (30.1)-A4E-9882

 

2021-11-03 Nr. (30.1)-A4E-12557

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-27 Nr. (30.1)-A4E-15181

  VšĮ Grunto valymo technologijos Klaipėdos skyrius paraiška    
2021-07-26 AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ paraiška TIPK leidimui pakeisti    
2021-07-27 UAB Panevėžio RATC Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, asbesto atliekų sekcijos paraiška TIPK leidimui pakeisti  2021-10-13 Nr. (30.1)-A4E-11691  
  UAB Krisminda paraiška TIPK leidimui    
2021-08-04 ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti  2021-09-24 Nr. (30.1)-A4E-10944  
2021-08-20 UAB „Ruvis" paraiška TIPK leidimui gauti  2021-10-11 Nr. (30.1)-A4E-11591  

2021-10-01

 

 

2021-12-08

AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 2021-11-24 Nr. (30.1)-A4E-13599

 

 

 

 2022-02-04 Nr. (30.1)-A4E-1296
2021-10-11 UAB Ruvis patikslinta paraiška    
 2021-10-27  KB „Alsių paukštynas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti  2021-12-08 Nr. (30.1)-A4E-14320  
2021-11-04 UAB „Bekonas LT“  2021-12-17 Nr. (30.1)-A4E-14802  

2021-11-17

 

2022-04-22

AB „Amber Grid“

 

Patikslinta paraiška

 2022-01-13 Nr. (30.1)-A4E-388

 

 

 

 

2021-11-22

 

 

2022-03-02

AB „Kaišiadorių paukštynas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti

 

 

Patikslinta paraiška

 2022-01-10 Nr. (30.1)-A4E-232

 

 

 

2022-01-13

 

 

2022-03-29

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ paraiška TIPK leidimui gauti

 

 

Patikslinta paraiška

 2022-03-10 Nr. (30.1)-A4E-2779

 

 

 

 

2022-05-10 Nr. (30.1)-A4E-5465

2022-01-10 UAB Klaipėdos atliekų tvarkymo centras    
2022-01-18 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras    

2022-01-18

 

 

2022-04-12

UAB „Girelės paukštynas“

 

 

Patikslinta paraiška

 2022-03-09 Nr. (30.1)-A4E-2673

 

 

 

 
2022-01-20 AB "Klaipėdos nafta"    
2022-05-10 AB Klaipėdos nafta patikslinta paraiška    
 2022-01-04  Ūkininko K. Baginsko Grabupių kiaulių ferma    
2022-04-11 UAB Kauno kogeneracinė jėgainė    
  UAB GVT LT Jonavos sk. paraiška    
2022-06-06 UAB „Mestilla“ paraiška TIPK leidimui pakeisti    
2022-06-14 AB „Klaipėdos mediena“ Medienos plokščių gamybos įmonė