Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2023 m.

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2023 m.

Informacijos paieška.

Rekomenduojame paiešką atlikti straipsnyje: "CTRL+F" ir įvesti ieškomo subjekto pavadinimo šaknį (pvz.: naft).

 

Alytaus regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas     Leidimas     Sprendimas Paraiška 
  Pastaba

2014-08-21

 

 

 

UAB "Alytaus atliekų tvarkymo centras"

 

 

2019-01-10 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr.T-A.2-1/2014

 

 

Nr.T-A.2-1/2014

 

Nr. (15.9)-A4-4303

 

Nr. (Elektrė)-A4-178

 

 

Galutinė paraiška

Išdavimas

 

 

Pakeitimas

2014-11-24  

Ūkininkės Audronės

Jagminienės Krikštonių paukštynas

  Nr.T-A.4-2/2014   Nr. (15.1)-A4-7710   Pakeitimas
    2017-10-09 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas   Nr. T-A.4-2/2014   Nr. (28.1)-A4-10331   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas
2015-03-25  

UAB "Litesko" filialo "Druskininkų šiluma"

Druskininkų katilinė

  Nr.T-A.3-3/2015   Nr. (15.1)-A4-3232   Pakeitimas
2015-04-14  

Alytaus regioninis nepavojingų

atliekų sąvartynas

  Nr.T-A.2-4/2015   Nr.(15.1)- A4-4103   Pakeitimas
2015-09-10  

UAB "Litesko" filialo "Druskininkų šiluma"

Druskininkų katilinė

  Nr.T-A.3-3/2015   Nr. (15.9)-A4-10066   Pakeitimas
    2023-02-28 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-2177   Sąlygų tikslinimas

2015-11-13

 

 

 

 

UAB "Litesko" filialo" Alytaus energija

Alytaus RK

 

2019-07-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

2022-01-13 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr.T-A.1-5/2015

 

Nr. T-A.1-5/2015

 

Atnaujintas GPGB palyginamasis įvertinimas

 

 

Nr. (15.9)-A4-12682

 

Nr. (30.1)-A4-4942

 

Nr. (30.1)-A4E-406

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

 

    2023-03-22 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. T-A.1-5/2015   Nr. (30-1)-A4E-3205   Pakeitimas

2016-01-26

 

 

 

 

UAB "Jondara" paukštynas

 

 

2019-08-14 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr.T-A.6-6/2016

 

Nr. T-A.6-6/2016

 

 

Nr. (28.1)-A4-749

 

Nr. (30.1)-A4-5275

 

 

Išdavimas

 

 

Pakeitimas

 

2016-02-05   Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai   Nr.T-A.2-1/2014   Nr.(28.4)-A4-1188   Pakeitimas
2016-05-09   UAB "Alytaus aliuminis"   Nr.T-A.1-7/2016   Nr. (28.1)-A4-4869   Išdavimas
    2023-03-03 panaikintas UAB "Alytaus aliuminis" TIPK leidimas   Nr.T-A.1-7/2016   Nr. (30-1)-A4E-2350   Panaikintas TIPK leidimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            

 2017-03-15

 

 

 

 UAB "Toksika" Alytaus filialas

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

Nr.T-A.2-8/2017

 

 

Nr.T-A.2-8/2017

 

Nr. (28.1)-A4-2798

 

 Nr. (28.1)-A4-2825

 

Išdavimas

 

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

    2023-02-17 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30)-A4E-1783   Sąlygų tikslinimas
    II ketvirtis            
2017-04-05   Vilando Sasnausko ūkis   Nr.T-A.2-9/2017   Nr. (28.1)-A4-3664   Išdavimas

2017-04-27

 

 

 

 

UAB "Domantonių paukštynas"

 

2018-12-13 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. AR-3(1)/T-A.2-10/2017

 

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-4508

 

Nr. (30.1)-A4(e)-3038

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

    III ketvirtis            
2017-09-26   AB „Vilniaus paukštynas“ Butrimonių padalinys   Nr. AR-31(I)   Nr. (28.1)-A4-9828   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas
2020-04-21   Ūkininkės Audronės Jagminienės viščiukų-broilerių auginimo ūkis, Vydenių k., Varėnos r.   Nr. VR-11(I)/T-A.6-11/2020   Nr.(30.1)-A4e-3227   Pakeitimas
    2022-01-25 IPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas       Nr. (30.1)-A4E-843   Sąlygų peržiūra


Kauno regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas Paraiška
Pastaba
2015-01-29
  UAB "SISTEM"
  Nr. T-K.1-5/2015   Nr.(15.2)-A4-841   Pakeitimas
2015-02-06   AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinė   Nr. T-K.4-2/2015   Nr.(15.2)-A4-1151   Pakeitimas

2015-04-15

 

 

 

 

AB Nordic Sugar Kėdainiai"

 

 

 

2017-04-11  TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2019-10-23 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Nr. T-K.6-3/2015

 

 

 

Patikslintos sąlygos

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(15.2)-A4-4149

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-3886

Nr. (30.1)-A4-6190

 

 

Pakeitimas

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

    2022-09-07 TIPK leidimo keitimas
  Pakeistas leidimas
  Nr. (30-1)-A4E-9950   Pakeitimas

2015-08-20

 

 

 

AB "Panevėžio energija" Kėdainių rajoninė

katilinė

 

2021-11-26 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-K.6-4/2015

 

 

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis variantas

 

Nr.(15.9)-A4-9137

 

Nr. (30.1)-A4E-13751F

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2015-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalinių atliekų MBA įrenginys,

Ateities pl. 51, Kaunas

 

2020-09-28 TIPK sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-07-01 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2023-03-20 TIPK sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-K.4-6/2015

 

 

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

Nr. (15.9)-A4-11840

 

 

Nr. (30.1)-A4E-8455

 

Nr. A4E-7742

 

Nr. (30-1)-A4E-3039

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

2015-10-23

 

 

 

 

Komunalinių atliekų MAR įrenginys,

Zabieliškių k., Kėdainių raj.

 

2022-10-21 TIPK sąlygų patikslinimas

 

2023-03-01 TIPK rekvizitų patikslinimas

 

 

 

Nr. T-K.6-7/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Pakeistas TIPK viršelis

 

Nr.(15.9)-A4-11839

 

Nr. (30.1)-A4E-11623

 

 

Nr. (30-1)-A4E-2240

 

Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

TIPK rekvizitų patikslinimas

 

2015-12-09

 

 

 

AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinė

 

 

2018-09-21 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2021-11-16 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-K.4-2/2015

 

 

Nr. T-K.4-2/2015

 

 

Atnaujintas GPGB palyginamasis įvertinimas

 

 

Nr.(28.1)-A4-13717

 

Nr. (30.1)-A4-7749

 

Nr. (30.1)-A4E-13151

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

 

    2023-03-28 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. 1/105b/T-K.4-2/2015   Nr. (30-1)-A4E-3352   Pakeitimas
2015-12-21
  UAB "Energijos sistemų servisas" Kauno elektrinė   Nr. T-K.4-8/2015   Nr.(28.1)-A4-14188   Pakeitimas
2016-02-05   UAB "Lietmetas"   Nr. T-K.4-9/2016   Nr.(28.1)-A4-1152   Išdavimas
    2022-09-13 TIPK leidimo naikinimas (UAB "Lietmetas")   Panaikintas leidimas Nr. T-K.4-9/2016   Nr. (30.1)A4E-10110   Leidimo naikinimas

2016-02-09

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Žalvaris" filialas Atliekų utilizavimo centras

 

2020-05-13 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2022-04-19 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-K.4-10/2016

 

Nr. T-K.4-10/2016

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-1287

 

Nr.(30.1)-A4e-3968

 

 

Nr. (30.1)-A4E-4547

 

Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

2016-01-26

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Žalvaris" Kauno skyrius

 

2020-10-08 TIPK leidimo pakeitimas

 

2022-02-14 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

 

Nr. T-K.4-11/2016

 

Nr. T-K.4-11/2016

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(28.1)-A4-753

 

Nr. (30.1)-A4E-8886

 

 

Nr. (30.1)-A4E-1602

 

 

Išdavimas

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

2016-03-31   AB "Lifosa"   Nr. 6/11/T-K.6-12/2016   Nr.(28.2)-A4-3247   Pakeitimas

2016-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Kauno stiklas"

 

 

2017-11-13 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2017-12-29 TIPK leidimo pakeitimas

 

2022-02-18 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Nr. 1/87/T-K.4-13/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. 1/87/T-K.4-13/2016

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(28.2)-A4-3465

 

Nr. (28.1)-A4-11583

 

Nr. (28.1)-A4-13425

 

 

Nr. (30.1)-A4E-1793

 

 

 

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

    2023-10-09 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas  
  Nr. (30-1)-A4E-10262   Sąlygų peržiūrėjimas
2016-04-20   ŽŪK "Pienas LT"   Nr. T-K.5-14/2016   Nr.(28.1)-A4-4101   Išdavimas
2016-06-30   UAB "Aurika"   Nr. T-K.4-15/2016   Nr.(28.1)-A4-6847   Išdavimas
2016-09-30  

VšĮ "Grunto valymo technologijos" Jonavos skyrius

 

2018-04-20 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

 

Nr. T-K.1-16/2016

 

Patikslintos lentelės

 

Nr. (28.1)-A4-9828


Nr. (28.1)-A4-3731

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

   

2018-12-28 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

2020-01-28 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

2020-10-08 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

 

2021-03-02 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

2021-12-07 Iš VŠĮ "Grunto valymo technologijos" į UAB "GVT LT" jonavos skyrius

 

2022-12-15 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Patikslintos

lentelės

 

Patikslintos lentelės

 

Patikslintos lentelės

 

Patikslintos lentelės

 

 

Nr. T-K.1-16/2016

 

 

 

 

Nr. T-K.1-16/2016

 

Nr. (30.1)-A4-9332

 

Nr. (30.1)-A4-277

 

Nr. (30.1)-A4E-8874

 

Nr. (30.1)-A4E-2529

 

 

Nr. (30.1)-A4E-14221

 

 

 

 

Nr. (30-1)-A4E-13880

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Rekvizitų keitimas

 

 

Pakeitimas

2016-11-25

 

 

 

ŽŪK „Pienas LT“

 

 

2017-12-05 TIPK leidimų sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-K.5-14/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-11787

 

Nr. (28.1)-A4-12505

 

Pakeitimas

 

 

 

    2017 m.            
    I ketvirtis            
2017-02-06   UAB "Kauno popierius", Jėgainės g. 6, Kaunas       Nr. (28.2)-A4-1321
  Panaikinimas

2017-03-23

 

 

 

 

AB „Lifosa“

 

 

 

2019-07-16 TIPK leidimų sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2021-02-10 TIPK leidimo pakeitimas

 

2022-09-08 sąlygų tikslinimas

 

Nr. 6/11/T-K.6-12/2016

 

 

Nr. 6/11/T-K.6-12/2016

 

 

Nr. 6/11/T-K.6-12/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

Nr.(28.1)-A4-3104

 

 

Nr. (30.1)-A4-4738

 

 

Nr. (30.1)-A4E-1653

 

 

Nr. (30.1)-A4E-9989

 Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Pakeitimas

 

Sąlygų tikslinimas

    2023-07-18 sąlygų tikslinimas   Patikslintas priedų sąrašas   Nr. (30-1)-A4E-7366   Patikslintos sąlygos

 

2017-04-07

  AB „Kaišiadorių paukštynas“   Nr. 4/25/T-K.3-17/2017    Nr. (28.1)-A4-3762  Paraiška galutinė  Pakeitimas
   

2023-02-27 TIPK leidimo pakeitimas

 

  Nr. 4/25/T-K.3-17/2017   Nr. (30-1)-A4E-2089   Pakeitimas
   

2023-12-13 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

  Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-12608   Sąlygų tikslinimas
    II ketvirtis            

2017-05-30

 

 

 

 

AB „Krekenavos agrofirma“

 

2019-12-31 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas ir patikslinimas

 

 Nr. T-K.6-18/2017

 

Nr. T-K.6-18/2017

 


Nr. (28-1)-A4-5594

 

Nr. (30.1)-A4-7121

 

 Paraiška galutinė

 

 

 

Išdavimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas ir patikslinimas

 

    III ketvirtis            
2017-07-18   UAB „Aurika“   Nr. T-K.4-15/2016   Nr. (28.1)-A4-7443 Paraiška galutinė Pakeitimas
    2022-12-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-14253   Patikslintos sąlygos

 2017-07-20

 

 

 

AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinys

 

 

2021-04-15 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. 4/46/T-K.3-19/2017

 

Nr. 4/46/T-K.3-19/2017

 

 

 Nr. (28.1)-A4-7516

 

Nr. (30.1)-A4E-4582

 

 Paraiška galutinė

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 2017-08-03   AB „Kaišiadorių paukštynas“ veislinių paukščių paukštidžių kompleksas Jačiūnų k.   Nr. T-K.3-20/2017    (28.1)-A4-7960 Paraiška galutinė Išdavimas
2017-12-22  

UAB "Rumšiškių paukštynas" Morkūnų paukščių ferma

 

2018-02-27 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

  Nr. 4/45  

Nr. (28.1)-A4-13240

 

Nr. (28.1)-A4-1906

 

 

 

Galiojančios lentelės

Titulinio lapo keitimas
 2017-12-28  

 UAB "Rumšiškių paukštynas" Paparčių paukščių ferma

 

2018-02-27 TIPK leidimų sąlygų peržiūrėjimas

   Nr. 4/8
 

 Nr. (28.1)-A4-13359

 

Nr.(28.1)-A4-1911

 

 

Galiojančios lentelės

 Titulinio lapo keitimas

 

 

2017-12-28   UAB "Rumšiškių paukštynas" Kairiškių paukščių ferma   Nr. 4/32   Nr. (28.1)-A4-13360   Titulinio lapo keitimas
2017-12-29   UAB "Rumšiškių paukštynas" Prozariškių paukščių ferma   Nr. 4/34   Nr. (28.1)-A4-13404   Titulinio lapo keitimas
2018-01-24   UAB "Rumšiškišų paukštynas" Dovainonių paukščių ferma   Nr.4/26   Nr. (28.1)-A4-717   Titulinio lapo keitimas
2018-02-05   UAB "Rumšiškių paukštynas" Girelės paukščių ferma   Nr. 4/41   Nr. (28.1)-A4-1112   Titulinio lapo keitimas

 2018-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

AB „Kauno energija“ Pergalės katilinė

 

 

2021-11-16 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2022-07-08 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-K.4-21/2018

 

Atnaujintas GPGB palyginamasis įvertinimas 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 Nr. (28.1)-A4-2891

 

 

Nr. (30.1)-A4E-13150

 

 

 

Nr. (30.1)-A4E-7972

 

 Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Sąlygų patikslinimas

2018-06-25   UAB „Bekonas LT“   Nr. 6/26   Nr. (30.1)-A4-6030  

Veiklos

vykdytojo pakeitimas

2018-11-07

 

 

 

 

 

 

 

S. Petkevičiaus įm. „PETKUS“

 

 

2020-08-06 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

 

Nr. T-K.3-22/2018

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

 

Nr. (30.1)-A4-8507

 

Nr. (30.1)-A4E-6908

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

2018-12-07   Pauliukų ŽŪB   Nr. 2/28   Nr. (30.1)-A4(e0.1)A4E-)-2952 Paraiška Sąlygų peržiūrėjimas

2019-01-28

 

 

 

 

 

 

 

Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartynas

 

2019-03-08 TIPK leidimo rekvizitų tikslinimas

 

2019-04-03 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2021-06-04 TIPK leidimo rekvizitų tikslinimas

 

 

6/47

 

6/47

 

 

 

 

 

6/47

 

 

 

(30.1)-A4-675

 

Nr. (30.1)-A4-1855

 

Nr. (30.1)-A4-2498

 

Nr. (30.1)A4E-6907

 

 

 

 

Titulinio lapo keitimas

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Titulinio lapo keitimas

2019-08-20

 

 

 

 

AB "ACHEMA"

 

 

2020-11-09 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2/15 / T-K.1-23/2019

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4-5317

 

Nr. (30.1)-A4E-10051

 

Paraiška galutinė

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

2019-12-04   UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė"   T-K.4-24/2019  

Nr. (30.1)-A4-6752

 

Nr. A4E-11604

Paraiška galutinė

Išdavimas

Sąlygų peržiūra

2022-10-17       T-K.4-24/2019  

Nr. A4E-11405

Paraiška

Pakeitimas

 

2020-10-13

 

 

 

Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas

 

2021-02-03 TIPK leidimo rekvizitų keitimas

2023-03-30 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

5/72/T-K.5-25/2020

 

Pakeistas TIPK viršelis

 

 

Nr. (30.1)-A4E-9074

 

Nr. (30.1)-A4E-1377

 

Nr. (30-1)-A4E-3034

 

Pakeitimas

 

 

Rekvizitų pakeitimas

 

 

2023-03-22   Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas   Nr.5/72/T-K.5-25/2020   Nr. (30-1)-A4E-3180 Paraiška Leidimo pakeitimas
2022-06-01   AB Palemono keramikos gamykla  

1/80/T-K.4-19/2017

Patikslintos sąlygos

  Nr. (30.1)-A4E-6570   Sąlygų patikslinimas
    2023-11-03 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-11118   Sąlygų patikslinimas
2022-07-14   UAB „Agrochema“ gamybos cschas  

Nr. 2/54

Patikslintos sąlygos

  Nr. (30.1)-A4E-8184   Sąlygų patikslinimas
2022-11-25   UAB „Girelės paukštynas   4/24/T-K.3-26/2022   Nr. (30.1)-A4E-13067   Pakeitimas

2023-03-30

 

 

 

 

 

 

UAB NAPC

 

 

 

2023-06-13 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

 

Nr. 7/12

 

T-K.1-2/7/2011

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (30-1)-A4E-3472

Nr. (30-1)-A4E-1583

Nr. (30-1)-A4E-1782

 

Nr. (30-1)-A4E-6151

 Paraiška

Sąlygų peržiūrėjimas

Leidimo keitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

2023-04-21   UAB "Girkalnio kiaulių kompleksas" 2023-04-21 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas   Nr. 7/24-06 patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-4188   Sąlygų patikslinimas 20. Kitos sąlygos ir reikalavimai
2023-09-06   UAB "Natureka"   Nr. T-K.5-27/2023   Nr. (30-1)-A4E-9059 Paraiška Išdavimas
2024-01-19   UAB „Dainiai“ Gedžių padalinys   Nr. 3/17/T-K.2-28/2024   Nr. (30-1)-A4E-647   Pakeitimas

 

Klaipėdos regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-10-03   Hoegh LNG Klaipėda, UAB
  Nr.T-KL.1-1/2014
  Nr.(15.9)-A4-5721
  Išdavimas
2014-10-10   UAB "Orion Global pet"   Nr.T-KL.1-2/2014
  Nr.(15.9)-A4-5942   Pakeitimas
2014-11-26   UAB "Fortum Klaipėda"   Nr.T-KL.1-3/2014   Nr.(15.3)-A4-7629   Pakeitimas
2014-12-11   UAB "Vakarų krova"   Nr.T-KL.1-4/2014   Nr.(15.9)-A4-8146
  Pakeitimas
2015-01-13   AB "Klaipėdos energija"   Nr.T-KL.1-5/2015   Nr.(15.3)-A4-247   Pakeitimas
2015-02-06   UAB “Baltijos bunkeriavimo agentūra”   Nr.T-KL.1-6/2015   Nr.(15.3)-A4-900   Išdavimas
2015-02-11   UAB "NEO Group"   Nr.T-KL.2-7/2015  

Nr.(15.3)-A4-1323

Nr. (30.1)-A4E-3934

 

Pakeitimas

Patikslinimas

2015-03-17   UAB “Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras”   Nr.T-KL.10-8/2015   Nr.(15.3)-A4-2743   Pakeitimas
2015-04-15   UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras   Nr.T-KL.2-9/2015   Nr.(15.3)-A4-4144   Pakeitimas

2015-08-13

 

 

 

 

 

UAB "Vilkyčių mėsa" ir UAB "Vilkyčių paukštynas"

 

2020-09-22 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr.T-KL.9-10/2015

 

 

Nr.T-KL.9-10/2015

 

Nr.(15.9)-A4-8921

 

Nr. (30.1)-A4E-8240

 

Išdavimas

 

 

Pakeitimas

2015-10-01   UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras   Nr.T-KL.2-9/2015   Nr.(15.9)-A4-10933   Pakeitimas

2015-10-05

 

 

 

 

  

 

UAB "Orion Global pet"

 

 

2021-02-05 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2022-08-24 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr.T-KL.1-2/2014

 

Nr. (11.2)-30-115/2007/T-KL.1-2/2014

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(15.9)-A4-11013

 

Nr. (30.1)-A4E-1527

 

Nr. (30.1)-A4E-9505

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

    2023-03-01 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Nr. (11.2)-30-115/2007/T-KL.1-2/2014   Nr. (30-1)-A4E-2251   Patikslinta oro taršos dalis
2015-10-22  

UAB "NEG Energy" Klaipėdos regiono

komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys, Dumpių k.,

Klaipėdos raj.

  Nr.T-KL.2-11/2015   Nr.(15.9)-A4-11728    Išdavimas
    2021-12-30 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos (GPGB)   Nr. (30-1)-A4E-15423   Sąlygų tikslinimas
2015-11-10   AB "Grigeo Klaipėdos Kartonas"   Nr.T-KL.1-12/2015   Nr.(15.9)-A4-12538
  Pakeitimas

2015-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB "Klaipėdos nafta"

 

2018-03-30 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2019-11-25 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2020-04-09 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2020-05-04 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

 

2020-10-23 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2021-08-30 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2021-09-20 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

Nr.T-KL.1-13/2015

 

Nr. (11.2)-30-71/2005/T-KL.1-13/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos (Aplinkosaugos veiksmų planas)

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

(Aplinkosaugos veiksmų planas)

 

 

Nr.(15.9)-A4-13123

 

Nr. (28.1)-A4-3023

 

Nr. (30.1)-A4-6600

 

Nr. (30.1)-A4e-2915

 

Nr. (30.1)-A4-3581

 

Nr. (30.1)-A4e-9517

 

Nr. (30.1)-A4E-10064

 

Nr. (30.1)-A4E-10712

 

Paraiška

galutinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

sąlygų patiklsinimas

 

sąlygų patikslinimas

 

sąlygų patikslinimas

 

sąlygų patikslinimas

 

sąlygų patikslinimas

 

sąlygų patikslinimas

2015-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė kaltilinė

 

 

2017-12-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2019-05-03 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2021-04-19 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2022-04-05 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr.T-KL.1-5/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (11.2)-30-69/2005/T-KL.1-5/2015

 

Atnaujintas GPGB palyginamasis įvertinimas

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(15.9)-A4-13587

 

Nr.(28.1)-A4-13245

 

Nr. (30.1)-A4-3474

 

 

Nr. (30.1)-A4E-4755

 

Nr. (30.1)-A4E-

3911

 

Pakeitimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

sąlygų patikslinimas

 

2015-12-21   UAB "NEO Group"   Nr.T-KL.2-7/2015   Nr.(28.1)-A4-14189   Pakeitimas
2016-02-12   UAB "Vakarų metalgama"   Nr.T-KL.1-14/2016   Nr. (28.1)-A4-1425   Pakeitimas
2016-02-18
  UAB "Žalvaris" Klaipėdos skyrius   Nr.T-KL.1-15/2016   Nr.(28.1)-A4-1534
  Išdavimas

 

 

AB "Klaipėdos energijos" elekrinė

 

 

2017-12-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2021-12-06 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-68/2005/T-KL.1-16/2016

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(28.1)-A4-2851

 

 

Nr. (28.1)-A4-13273

 

Nr. (30.1)-A4E-14129

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2016-03-21

 

 

 

 

 

Lypkių rajoninė katilinė

 

 

2019-02-26 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2021-04-19 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2022-01-17 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-70/2005/T-KL.1-17/2016

 

Nr. (11.2)-30-70/2005/T-KL.1-17/2016

 

Atnaujintas GPGB palyginamasis įvertinimas

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr.(28.1)-A4-2850

 

 

 

Nr. (30.1)-A4-1424

 

 

Nr. (30.1)-A4E-4754

 

 

Nr. (30.1)-A4E-476

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

2016-03-24   AB "Grigeo Klaipėdos kartonas"   Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015   Nr.(28.1)-A4-3042   Pakeitimas
2016-04-12
  UAB "Mars Lietuva"   Nr. (11.2)-33-37/2005/T-KL.2-18/2016   Nr.(28.1)-A4-3735   Pakeitimas
2016-06-22  

UAB "Baltic Premator Klaipėda"

 

2018-07-05 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-75/2005/T-KL.1-19/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-6555

 

Nr. (30.1)-A4-6363

 

Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2016-07-27

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys

 

2018-06-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2021-05-04 TIPK leidimo pakeitimas


2021-12-30 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-03-21 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2023-07-20 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-KL.2-11/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. T-KL.2-11/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. T-KL.2-11/2015

 

 

Nr. (28.1)-A4-7652

 

Nr. (30.1)-A4-5996

 

Nr. (30.1)-A4-5446

 

Nr. (30.1)-A4E-14221

Nr. (30.1)-A4E-3182

 

Nr. (30-1)-A4E-7559

 

 

 

 

 

Veiklos

vykdytojo pakeitimas

 

Pakeitimas

 

Sąlygų tikslinimas

Sąlygų patikslinimas

 

 

TIPK pakeitimas

 

 

2016-08-08   UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras   Nr. (11.2)-39-34/2006/T-KL.10-8/2015   Nr. (28.1)-A4-8095   Pakeitimas

2016-10-14

 

 

 

 

 

UAB "Mars Lietuva"

 

 

2017-10-02 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. (11.2)-33-37/2005/T-KL.2-18/2016

 

Nr. (11.2)-33-37/2005/T-KL.2-18/2016

 

 

Nr. (28.1)-A4-10361

 

 

Nr. (28.1)-A4-10070

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

    2022-09-22 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos GPGB   Nr. (30-1)-A4E-10475   Sąlygų tikslinimas
    2023-11-20 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. (11.2)-33-37/2005-T-KL.2-18/2016   Nr. (30-1)-A4E-11638   Pakeitimas
2016-10-14   UAB "Mestilla"   Nr. (11.2)-30-98/2006/T-KL.1-20/2016   Nr. (28.1)-A4-10323   Pakeitimas
    2023-02-24 UAB "Mestilla" TIPK leidimo pakeitimas   Pakeistas TIPK leidimas   Nr. (30-1)-A4E-2064   Pakeitimas

2016-10-12

 

 

 

UAB "Fortum Klaipėda"

 

 

2019-04-15 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-KL.1-3/2014

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-10256

 

Nr. (30.1)-A4-3080

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2016-11-16   AB "Grigeo Klaipėdos kartonas"   Nr.(11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015   Nr.(28.1)-A4-11445   Pakeitimas

2016-12-09

 

 

 

 

UAB "Kuusamet" Klaipėdos terminalas

 

2020-08-17 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. (11.2)-30-16/2004/T-KL.1-20/2016

 

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-12395

 

Nr. (30.1)-A4E-7156

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2016-12-22   Hoegh LNG Klaipėda, UAB   Nr. T-KL.1-1/2014   Nr. (28.1)-A4-12920   Pakeitimas
 2019-02-22   Hoegh LNG Klaipėda
   Nr. T-KL.1-1/2014
   Nr. (30.1)-A4e-1378
   Sąlygų patikslinimas
 2020-09-14   Hoegh LNG Klaipėda
   Nr. T-KL.1-1/2014
   Nr. (30.1)-A4e-7965
   Sąlygų patikslinimas

2017-02-09

 

 

 

 

UAB „NEO Group“

 

2020-03-03 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

2020-08-21  TIPK leidimo pakeitimas

 

 Nr. (11.2)-33-44/2006/T-KL.2-7/2015

 

 

Nr. (11.2)-33-44/2006/T-Kl.2-7/2015

 

 Nr. (28.1)-A4-1452

 

Nr. (30.1)-A4E-1583

 

Nr. (30.1)-A4E-7323

 

 

 

Paraiška galutinė

 

Paraiška galutinė

 

 Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

2017-03-17

 

 

 

UAB "Vakarų metalgama"

 

 

2019-12-31 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. (11.2)-30-118/2007/T-KL.1-14/2016

 

Nr. (11.2)-30-118/2007/T-KL.1-14/2016

 

Nr. (28.1)-A4-2899

 

 

Nr. (30.1)-A4-7118

 

Paraiška galutinė

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

 

2017-03-30

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Vakarų krova"

 

2019-09-04  TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

 

 

 

2020-10-19 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

2022-11-22  TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

 

 

Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014

 

Patikslintos sąl;ygos

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-3397

 

Nr. (30.1)-A4-5517

 

Nr. (30.1)-A4E-9311

 

 

 

Nr. (30.1)-A4E-12830

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūra

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

    II ketvirtis            

2017-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija

 

2019-12-20 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2021-12-17 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

 

 

 

Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-4739

 

Nr. (30.1)-A4-7033

 

 

Nr. (30.1)-A4E-14798

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūra ir patikslinimas

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

   
           

2017-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Grigeo Klaipėda"

 

 

2018-04-06 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2020-10-08 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2020-10-15 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2022-12-23 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2023-01-05 Techninės klaidos ištaisymas

 

Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Galiojančios sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-7037

 

Nr. (28.1)-A4-3194

 

Nr.(30.1)-A4E-8896

 

Nr. (30.1)-A4e-9186

 

Nr. (30-1)-A4E-14320

 

Nr. (30-1)-A4E-91

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Techninės klaidos ištaisymas

 

2017-07-20  

VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ Klaipėdos skyrius

 

2021-12-07  Iš VŠĮ "Grunto valymo technologijos" į UAB "GVT LT" Klaipėdos skyrius

 

2022-10-21 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

Nr. (11.2)-33-36/2005/T-KL.2-21/2017

 

Nr. (11.2)-33-36/2005/T-KL.2-21/2017

 

Nr. (11.2)-33-36/2005/T-KL.2-21/2017

 

 

 

 

 

Nr. (28.1)- A4-7500

 

 

Nr. (30.1)-A4E-14220

 

Nr. (30.1)-A4E-11611

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

Rekvizitų pakeitimas

 

Pakeitimas

 

 

 

 

                 

 2017-08-18

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Parsekas

 

2019-03-08 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2020-07-08 TIPK leidimo pakeitimas

 

2020-12-08 TIPK sąlygų peržiūrėjimas

 

 

 

2023-08-18 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

Nr. T-KL.1-22/2017

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Pakeistas leidimas

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Pakeistas leidimas

 

 Nr. (28.1)-

A4-8524

 

Nr. (30.1)-A4-1784

 

Nr. (30.1)-A4E-5953

 

Nr. (30.1)-A4E-11380

 

Nr. (30-1)-A4E-8479

 

 

 Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

Pakeitimas

     2018 m.
           
2018-02-07   AB-F "Šilutės Rambynas"   Nr. (11.2)-38-25/2005   Nr. (28.1)-A4-1223 Paraiška galutinė Pakeitimas

2018-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Toksika“ Klaipėdos filialas

 

2022-04-28 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2022-06-01 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2023-04-26 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Nr. T-KL.1-23/2018

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-2924

 

Nr. (30.1)-A4E-4876

 

Nr. (30.1)-A4E-6569

 

Nr. (30-1)-A4E-4340

 

 

 

 

Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

2018-06-06   UAB "Baltic Oil Company"   Nr. (11.2)-30-74/2005   Nr. (30.1)-A4-5422   Panaikinimas

2018-12-31

 

 

 

 

 

AB „Vilkyškių pieninė“

 

 

2020-12-04 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. (11.2)-39-01/2004

 

Nr. (11.2)-39-01/2004/T-KL.5-29/2020

 

Nr. (30.1)-A4(e)-3210

 

Nr. (30.1)-A4E-11298

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

 

 

    2023-01-18 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-547   Patikslintos sąlydos (Aplinkos monitoringo programa)

2019-02-04

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Vingininkai"

 

 

2019-12-31 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2020-03-16 TIPK leidimo pakeitimas ir rekvizitų pakeitimas (iš UAB „Vingininkai“ į kiaulininkystės kompleksą UAB „Vyturys“)

 

 

Nr. (11.2)-37-20/2005

 

Nr. (11.2)-37-20/2005/T-KL.8-26/2019

 

Nr. (11.2)-37-20/2005/T-KL.8-26/2019

 

 

 

Nr. (30.1)-A4-854

 

Nr. (30.1)-A4-7126

 

Nr. (30.1)-A4-833

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

 

Veiklos

vykdytojo pakeitimas

    2023-12-19 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-12787   Sąlygų patikslinimas

2019-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Baltic Premator Klaipėda"

 

 

 

2020-07-13 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2020-12-22 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. (11.2)-30-75/2005

 

Nr. (11.2)-30-75/2005/T-KL.1-19/2016

 

Nr. (11.2)-30-75/2005/T-KL.1-19/2016

 

 

Nr. (30.1)-A4(e)-1093

 

Nr. (30.1)-A4E-6075

 

Nr, (30.1)-A4E-12086

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

Pakeitimas

 

    2022- 06-01 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-6601   Sąlygų tikslinimas

2019-05-17

 

 

 

UAB "Mažeikių rugelis" Ylakių paukštynas

 

 

2021-10-22 iš UAB "Mažeikių rugelis" į UAB “Ylakių paukštynas“

 

2021-10-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

 

 

2022-10-21 iš UAB “Ylakių paukštynas“ i LIT EGG, UAB

 

Nr. (11.2)-36-24/2006/T-K.7-24/2019

 

Nr. (11.2)-36-24/2006/T-K.7-24/2019

 

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis variantas

 

Nr. (11.2)-36-24/2006/T.K.7-24/2019

 

 

 

Nr. (30.1)-A4-3835

 

Nr. (30.1)-A4E-12070

 

 

Nr. (30.1)-A4E-12069

 

 

Nr. (30.1)-A4E-

11641

 

Pakeitimas

 

 

Veiklos vykdytojo pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Veiklos vykdytojo pakeitimas

 

 

2019-06-19   UAB "NOFIR"   Nr. T-KL.10-25/2019    Nr. (30.1)-A4-4381
  Išdavimas
2020-04-21   UAB "Kontvainiai", kiaulių auginimo kompleksas   Nr. (11.2)-33-42/2002/T-KL.2-27/2020   Nr.(30.1)-A4e-3221   Pakeitimas
    2023-11-28 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-11962   Sąlygų patikslinimas

2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė ir UAB "Fortum Heat Lietuva" Šlako (pelenų) apdorojimo aikštelė, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.

 

2020-12-08 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2021-05-12 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2022-03-18 rekvizitų tikslinimas (Į Gren Lietuva UAB)

 

 

2022-12-06 TIPK leimo sąlygų patikslinimas

 

 

Nr. T-KL.2-27/2020

 

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslinti rekvizitai

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4e-3517

 

 

 

Nr. (30.1)-A4E-11377

 

Nr. (30.1)-A4E-5849

 

 

Nr. (30-1)-A4E-3081

 

 

Nr. (30-1)-A4E-13553

 

Išdavimas

 

 

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Rekvizitų tikslinimas

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

   
 
 
 
 2020-09-09   AB „Kretingos grūdai“   Nr. (11.2)-34-20/2005/T-KL.3-28/2020    Nr. (30.1)-A4E-7836   Pakeitimas
 2020-12-22   UAB „Vakarų buitis   Nr. (11.2)-30-119/2007/T-KL.1-30/2020    Nr. (30.1)-A4E-12084   Pakeitimas
2021-11-26   UAB „Ruvis"   Nr. T-KL.1-31/2021   2021-11-26 Nr. (30.1)-A4E-13745   Išdavimas
2022-05-30   AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinys   Nr. (11.2)-38-65/2013/T-KL.9-32/2022   2022-05-30 Nr. (30.1)-A4E-6412   Pakeitimas
2023-08-25   2023-08-25 S. Petkevičiaus įmonė"Petkus", Triliškių padalinys TIPK leidimo pakeitimas
  Nr. 4/17/T-K.3-27/2023    2023-08-25 Nr. (30-1)-A4E-8680
  Pakeitimas
    2024-02-09 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Nr. 4/17/T-K.3-27/23   Nr. (30-5)-A4E-1730   Oro dalies sąlygų tikslinimas. TIPK leidimas atnaujintas aktualia redakcija
    UAB "Barocenas"    Nr. T-KL.1-33/2024        

 

Marijampolės regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba

2014-08-07

 

 

 

 

 

 

 UAB "Idavang" (08) Lekėčių padalinys

 

2022-09-23 TIPK leidimo pakeitimas

 

2023-02-13 TIPK sąlygų patikslinimas

 

 

Nr. 8.6.-02/12

 

Nr. 8.6-02/12/T-M.4-10/2022

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(15.4)-A4-3881

 

Nr.(30.1)-A4E-10532

 

Nr. (30-1)-A4E-

 

 

 Pakeitimas

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

2015-04-07

 

UAB "Ekoaplinka"

Nepavojingų atliekų sąvartynas

  Nr. T-M.3-1/2015   Nr.(15.4)-A4-3769   Pakeitimas

2015-04-16

 

 

 

 

 

UAB "Marijampolės apskrities atliekų

tvarkymo centras"

Nepavojingų atliekų sąvartynas

 

2019-07-02 TIPK leidimo pakeitimas

 

2019-07-26 TIPK sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-M.3-1/2015

 

 

Nr. T-M.3-1/2015

 

Nr. T-M.3-1/2015

 

Nr.(15.4)-A4-4293

 

Nr. (30.1)-A4-4543

 

Nr. (30.1)-A4-4930

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

sąlygų patikslinimas

2015-05-14   UAB "Lenergija"   Nr. T-M.5-2/2015   Nr.(15.4)-A4-5350   Išdavimas
2015-09-18  

UAB "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma"

Marijampolės rajoninė katilinė

  Nr. T-M.3-3/2015   Nr.(15.9)-A4-10308   Pakeitimas

2015-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "IKEA Industry Lietuva"

 

2019-01-23 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2019-11-18 TIPK leidimo pakeitimas

 

2022-01-10 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

Nr. T-M.2-4/2015

 

 

Nr. T-M.2-4/2015

 

Nr. T-M.2-4/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

Nr.(15.9)-A4-10423

 

Nr. (30.1)-A4-535

 

Nr. (30.1)-A4-6475

 

Nr. (30.1)-A4E-196

 

 

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

 

    2021-03-19 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30.1)-A4E-3384   Sąlygų tikslinimas
2015-10-05   UAB "Lenergija" biodujų jėgainė   Nr. T-M.5-2/2015   Nr.(15.9)-A4-11046   Pakeitimas

2015-12-23

 

 

 

UAB "NEG Recycling" Marijampolės MBA

 

2018-03-21 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

2019-07-03 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-M.3-5/2015

 

Nr. T-M.3-5/2015

 

 

Nr. T-M.3-5/2015

 

Nr.(15.9)-A4-14375

 

Nr. (28.1)-A4-2657

 

Nr. (30.1)-A4-4559

 

Išdavimas

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

Pakeitimas

2015-12-16

 

 

 

 

UAB "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma"

Marijampolės rajoninė katilinė

 

2019-03-29 TIPK leidimo keitimas

 

 

2021-12-22 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

2022-09-28 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 
Nr. T-M.3-3/2015Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015

Patikslintos sąlygos


Patikslintos sąlygos
 

Nr.(28.1)-A4-13989

 

Nr. (30.1)-A4-2399

 

Nr. (30.1)-A4E-15068

 

 

Nr. (30.1)-A4E-10692

 

Pakeitimas

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

    2017 m.            
    I ketvirtis            

2017-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UAB „Marijampolės pieno konservai“ Marijampolės m.

 

2020-06-12 TIPK leidimo pakeitimas

 

2021-03-17 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-12-15 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 Nr. T-M.3-6/2017

 

 

Nr. T-M.3-6/2017

 

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis variantas

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 Nr. (28.1)-A4-2309

 

Nr. (30.1)-A4E-5164

 

Nr. (30.1)- A4E-3208

 

Nr. (30-1)-A4E-13899

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

Išdavimas

 

Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūra

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

    2023-09-29 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-9974   Sąlygų patikslinimas
    II ketvirtis            
2017-06-01   UAB "Lenergija" biodujų jėgainė
  Nr. T-M.5-2/2015
  Nr. (28.1)-A4-5744
Paraiška galutinė
Pakeitimas
    IV ketvirtis            
   

UAB „Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cechas (Kalvarija)

 

2020-06-12 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. 8.6.-49/10/T-M.1-7/2017

 

Nr. 8.6.-49/10/T-M.1-7/2017

 

 (28.4)-A4-10378

 

Nr. (30.1)-A4E-5170

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

    2023-10-24 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas    Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-10853     Sąlygų patikslinimas

2018-08-01

 

 

 

 

 

 

UAB „Idavang“ Marijampolės padalinys

 

2021-12-22 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. 8.6-61/09

 

 

Nr. 8.6-61/09/T-M.3-9/

2021

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4-6902

 

Nr. (30.1)-A4E-15066

 

Nr. (30-1)-A4E-1576

 

 

Rekvizitų pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

2019-12-31

 

 

 

 

 

 

UAB „Idavang“ Kalvarijos padalinys

 

2021-04-15 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-M.1-8/2019

 

Patikslintos sąlygos Leidimo aktuali redakcija

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4-7127

 

Nr. (30.1)-A4E-4580

 

Nr. (30-1)-A4E-1525

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Panevėžio regionas

Data    Ūkinės veiklos objekto pavadinimas     Leidimas     Sprendimas Paraiška
  Pastaba

2014-09-12

 

2019-07-10

  AB "Rokiškio sūris"  

Nr. P1-5/026

 

Nr. P1-5/026/T-A.2-1/2014

 

 

 Nr.(30.1)-A4-4644

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

2016-02-24   UAB "Panoden"
  Nr.T-P.4-1/2014
  Nr. (28.5)-A4-1788
  Panaikinimas
2015-01-22   AB "Amilina"   Nr.T-P.3-2/2015   Nr. (15.5)-A4-534   Pakeitimas

2015-02-24

 

 

 

 

 

Panevėžio regioninis nepavojingų

atliekų sąvartynas biologiškai

skaidžių atliekų kompostavimo

aikštelė,asbesto atliekų sekcija

 

 

2020-07-21 TIPK leidimo pakeitimas

 

2021-01-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-02-18 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Nr.T-P.4-3/2015

 

 

 

 

Nr. T-P.4-3/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (15.5)-A4-1809

 

 

 

 

Nr. (30.1)-A4E-6379

 

Nr. (30.1)-A4E-877

 

Nr. (30.1)-A4E-1798

 

Pakeitimas

 

 

 

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

Sąlygų patikslinimas

 

 

 

 

2015-06-10

 

 

 

 

 

 

Obelių spirito varykla

(AB "Vilniaus degtinė" filialas)

 

2021-12-27 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-12-22  iš AB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito varykla į Obelių Distillery, UAB „Vilniaus degtinė filialas

 

Nr.T-P.6-4/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.T-P.6-4/2015

 

Nr. (15.5)-A4-6433

 

Nr. (30.1)-A4E-15204

 

Nr. (30.1)-A4E-14195

 

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

Rekvizitų pakeitimas

 

2015-07-01   AB "Amilina"   Nr.T-P.3-2/2015   Nr. (15.9)-A4-7213   Pakeitimas
2015-08-24   UAB "Psenergija" Biodujų jėgainė   Nr.T-P.4-5/2015   Nr. (15.9)-A4-9240   Pakeitimas

2015-09-28

 

 

2020-03-04

 

 

 

UAB "Ekoatliekos" Panevėžio  regiono

komunalinių atliekų mechaninio-biologinio

apdorojimo įrenginys

 

 

 

Nr.T-P.4-6/2015

 

 

Nr.T-P.4-6/2015

 

 Nr.(15.5)-A4-10705

 

 

Nr. (30.1)-A4-712

 

 

 

Išdavimas

 

 

Pakeitimas

 

2015-10-08

 

 

 

AB "Amilina"

 

2019-04-05 IPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

 

Nr.T-P.3-2/2015

 

 

Nr. T-P.3-2/2015

 

 

Nr.(15.5)A4-11242

 

Nr. (30.1)-A4-2634

 

Pakeitimas

 

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2015-10-14   UAB "Žiobiškio kompleksas"
  Nr. T-P.6-7/2015   Nr.(15.9)-A4-11439   Pakeitimas
    2023-12-14 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. T-P.6-7/2015   Nr. (30-1)-A4E-12629   Pakeitimas
    2024-01-11 sąlygų tikslinimas   Nr. T-P.6-7/215   Nr. (30-1)-A4E-320   Sąlygų tikslinimas (oro dalis). TIPK aktuali redakcija
2015-12-11   AB "Panevėžio stiklas"   Nr. T-P.3-8/2015   Nr. (28.1)-A4-13813   Pakeitimas
    2021-08-23 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. T-P.3-8/2015   Nr. (30.1)-A4E-9806   Pakeitimas
    2023-11-28 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-11960   Sąlygų patikslinimas
    2024-01-22 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-758   Sąlygų patikslinimas
2015-12-15   UAB "Nenergija" biodujų jėgainė   Nr. T-P.5-9/2015   Nr. (28.1)-A4-13959   Išdavimas
2016-01-06   UAB "Žalvaris"Panevėžio skyrius   Nr. T-P.3-10/2016   Nr. (28.1)-A4-80   Išdavimas

2015-12-31

 

 

 

 

AB "Panevėžio energija" RK-2

 

 

2020-03-16 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-P.3-11/2015

 

 

Nr. P1-1/045/T-P.3-11/2015

 

Nr.(28.5)-A4-14560

 

 

Nr. (30.1)-A4-836

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

    2023-03-03 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. P1-1/045/T-P.3-11/2015   Nr. (30-1)-A4E-2345   Pakeitimas
2016-01-15   UAB"Panoden"   Nr. T-P.3-12/2016   Nr. (28.5)-A4-415
  Išdavimas

2016-02-10

 

 

 

 

 

 

 

UAB "HOCHDORF Baltic Milk"

 

 

2018-12-03 pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas iš UAB „HOCHDORF Baltic Milk“ į UAB „Nordic Proteins“

 

 

2020-02-19 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2020-08-18 TIPK leidimo sąlygų peržiūra

 

 

Nr. T-P.1-13/2016

 

 

Nr. T-P.1-13/2016

 

Nr. T-P.1-13/2016

 

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-1336

 

 

Nr. (30.1)-A4-8808

 

 

Nr. (30.1)-A4-515

 

 

Nr. (30.1)-A4E-7206

 

Išdavimas

 

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų peržiūra

 

    2023-02-24 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-2008   Sąlygų patikslinimas
2016-03-17   UAB "Kupiškio Akmenlita"   Nr. P1-2/007/T-P.2-14/2016   Nr.(28.1)-A4-2693   Pakeitimas

2016-07-29

 

 

 

KB "SV Obeliai"

 

 

2017-07-04 titulinio lapo keitimas

 

Nr. P2-5/052/T-P.6-16/2016

 

Nr. P2-5/052/T-P.6-16/2016

 

Nr. (28.1)-A4-7745

 

Nr. (28.1)-A4-7041

 

Pakeitimas

 

 

Titulinio lapo keitimas

2016-07-29

 

 

 

 

UAB "Kurana"

 

 

2021-12-30 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-P.5-15/2016

 

Nr. T-P.5-15/2016

 

 

Nr. (28.1)-A4-7746

 

Nr. (30.1)-A4E-15409

 

 

Išdavimas

 

 

Pakeitimas

2016-11-15

 

 

 

 

AB "Panevėžio energija" RK-1

 

 

2019-04-01 TIPK leidimo keitimas

 

 

Nr. P1-1/014/T-P.3-17/2016

 

Nr. P1-1/014/T-P.3-17/2016

 

 

Nr. (28.1)-A4-11369

 

Nr. (30.1)-A4-2407

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

    2023-04-03 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-3573   Sąlygų patikslinimas
2016-12-29   UAB "Lietbro"   Nr. P1-3/025/T-P.4-7/2016   Nr. (28.1)-A4-13201   Pakeitimas
2021-06-01   TIPK leidimo keitimas   Nr. P1-3/025/T-P.4-7/2016   2021-06-01 Nr. (30.1)-A4E-6724   Pakeitimas
    2023-05-23 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-5353   Patikslinta oro taršos dalis
2016-12-29   ŽŪK "Mikoliškio paukštynas"   Nr. P1-3/009/T-P.4-8/2016   Nr. (28.1)-A4-13216   Pakeitimas
    2017 m.            
    I ketvirtis            
2017-02-14   UAB "Agaras" biodujų jėgainė   Nr. T-P.1-18/2017   Nr.(28.1)-A4-1623 Paraiška galutinė
Išdavimas

2017-02-

 

 

 

AB "Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-03 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2022-06-30 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

 

Nr. P1-6/005/T-P.5-19/2017

 

 

 

Nr. P1-6/005/T-P.5-19/2017

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-1602

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. (30.1)-A4E-7647

 

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

 

 

 

2017-03-03   ŽŪB „Audrupio paukštynas“   Nr. P1-5/034/T-P.6-20/2017   Nr. (28.1)-A4-2308 Paraiška galutinė
Pakeitimas
    III ketvirtis            

 2017-08-09

 

 

 

 

 UAB „Nenergija“

 

 

2017-09-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2019-05-28 TIPK leidimo keitimas

 

 Nr. T-P.5-9/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

Nr. T-P.5-9/2019

 

 Nr. (28.1)-A4-8172

 

Nr. (28.1)-A4-10018

 

 

Nr. (30.1)-A4-4081

 

 Pakeitimas

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

2017-10-13    UAB "IOCO Packaging"
   Nr. T-P.3-12/2016
   Nr. (28.1)-A4-10615
 Paraiška galutinė  Pakeitimas
2018-03-26   UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyrius   Nr. T-P.3-21/2018   Nr. (28.1)-A4-2805  Paraiška galutinė Išdavimas
2018-06-07   UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyrius   Nr. T-P.3-10/2016   Nr. (30.1)-A4-5475   Panaikinimas

2018-06-12

 

 

 

 

 

 

 

UAB „IDOVANG“ Pasodėlės padalinys

 

2020-03-24 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

 

2023-11-21 TIPK leidimo keitimas

 

Nr. P1-3/013

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. P1-3/013/T-P.4-27/2023

 

Nr. (30.1)-A4-5606

 

Nr. (30.1)-A4e-2322

 

Nr. (30-1)-A4E-1573

 

Nr. (30-1)-A4E-11661

 

 

 

 

Titulinio lapo keitimas

 

Sąlygų tikslinimas

 

 

 

Pakeitimas

2018-12-12

 

 

 

 

 

 

UAB „IDAVANG“ Šalnaičių padalinys

 

2020-11-26 TIPK leidimo keitimas

 

 

2022-03-22 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

 

 

Nr. P1-6/023/T-P.5-24/2020

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (30.1)-A4(e)-3012

 

Nr. (30.1)-A4(e)-10878

 

Nr. (30.1)-A4E-3251

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

    2022-05-03 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-5110   Sąlygų tikslinimas
    2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-1575   Sąlygų tikslinimas
2019-04-29   UAB „Šilų ūkis“   Nr. T-P.4-22/2019   Nr. (30.1)-A4-3382   Išdavimas
2019-06-27   AB "Panevėžio energija" Termofikacinė elektrinė       Nr. (30.1)-A4-4497   Panaikinimas
 2020-10-08   UAB „Schmitz cargobull baltic“   Nr. T-P.3-23/2020    Nr. (30.1)-A4E-8876   Išdavimas
    2022-03-10 Patikslinta aplinkos monitoringo programa   Nr. T-P.3-23/2020   Nr. (30-1)-A4E-2663   Patikslinta aplinkos monitoringo programa
2020-10-30   UAB "Biržų bekonas"   Nr. P1-4/035/T-P.1-24/2020   Nr.(30.1)-A4E-9807   Pakeitimas

2020-12-14

 

 

 

UAB "Dominari"

 

 

2022-03-17 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-P.4-25/2020

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4E-11641

 

Nr. (30.1)-A4E-2998

 

 

Išdavimas

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

2023-05-17   UAB "Dominari" Durpyno g. 32   Nr. T-P.4-26/2023    Nr. (30-1)-A4E-5108
  Išdavimas

 

Šiaulių regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-05-08   AB "Akmenės cementas"
  Nr. 1(T-Š-1-1/2014)
  Nr. (2.6)-A4-1853
  Pakeitimas
2014-08-18  

UAB "Idavang Kepaliai" Šeduvos padalinys

  Nr. R-97   Nr. (15.6)-A4-4150   Pakeitimas
   

2018-06-12 UAB „IDAVANG“ Šeduvos padalinys

 

2021-06-02 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

Nr. R-97

 

 

Nr. R-97

 

 

Patikslintos sąlygos 

 

 

Nr. (30.1)-A4-5606

 

Nr. (30.1)-A4E-6812

 

Nr. (30-1)-A4E-1574

 

 

 Titulinio lapo keitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

    2023-09-08 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-9202   Sąlygų tikslinimas

2014-08-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Idavang" (03) Mūšos padalinys

 

 

2019-12-23 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-09-05     TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

2023-02-15 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

 

Nr. P-50

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. 50/T-Š.5-32/2022

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (15.6)-A4-4151

 

Nr. (30.1)-A4-7057

 

Nr. (30.1)-A4E-9833

 

Nr. (30-1)-A4E-1568

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjima

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

   

2023-03-03 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

  Patikslintos sąlygos   Nr. (30.1)-A4E-2343  

Sąlygų tikslinimas

 

2014-08-08

 

 

 

 

UAB "Idavang" (04) Sajas padalinys

 

 

2019-12-23 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2021-12-22 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

Nr. K-55

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. K-55/T-Š.3-32/2021

 

 

Nr. (15.6)-A4-4152

 

Nr. (30.10-A4-7058

 

Nr. (30.1)-A4E-15067

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjima

 

 

Pakeitimas

 

    2022-05-03 sąlygų tikslinimas   Sąlygų tikslinimas   Nr. (30-1)-A4E-5121   Patikslintos sąlygos
    2023-02-13 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30)-A4E-1572   Sąlygų tikslinimas

2014-08-18

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Idavang Kepaliai" Joniškio padalinys

 

2018-08-01 UAB "Idavang" Joniškio padalinys

 

2020-12-09 UAB "Idavang" (14) Joniškio padalinys

 

2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Nr. J-16

 

 

Nr. J-16

 

 

Nr. J-16/T.Š.2-31/2020

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

Nr. (15.6)-A4-4153

 

Nr. (30.1)-A4-6902

 

Nr. (30.1)-A4E-11487

 

Nr. (30-1)-A4E-1532

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

Pakeitimas

 

Rekvizitų pakeitimas

 

Pakeitimas

 

 

 

Patikslintos sąlygos

    2022-05-03 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30.1)-A4E-5116   Patikslintos sąlygos

2014-08-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Idavang" (07) Skabeikių padalinys

 

 

2019-12-23 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2020-10-08 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2022-05-20 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2022-04-05 TIPK leidimo sąlygų patiklinimas

 

Nr. A-21

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

A-21/T-Š.1-31/2020

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

 

Nr. (15.6)-A4-4155

 

Nr. (30.1)-A4-7060

 

 

Nr. (30.1)-A4E-8878

 

Nr. (30.1)-A4E-5971

 

Nr. (30-1)-A4E-1570

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

    2022-05-03 sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-5120   Sąlygų tikslinimas
   

2023-02-13 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30-1)-A4E-1570

 

  Sąlygų patikslinimas
2014-11-17  

UAB "Vaidva" statybinių atliekų smulkinimo

įrenginys

  Nr. T-Š.1-1/2014   Nr. (15.6)-A4-7366   Išdavimas

2014-12-04

 

 

 

 

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Šiaulių regiono

nepavojingų atliekų sąvartynas

 

2018-01-16 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2019-02-11 TIPK leidimo pakeitimas

 

2021-05-19 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-Š.9-2/2014

 

Nr.73/T-Š.9-2/2014

 

 

Nr. 73/T-Š.9-2/2014

 

 

 

Nr. 73/T-Š.9-2/2014

 

Nr. (15.6)-A4-7965

 

Nr. (28.1)-A4-464

 

Nr. (30.1)-A4--1092

 

 

Nr. (30.1)-A4E-6205

 

 

Pakeitimas

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

2014-12-19  

UAB "Toksika" Šiaulių f. pavojingų atliekų

deginimo įrenginys

  Nr. T-Š.9-3/2014   Nr. (15.6)-A4-8500   Pakeitimas
2014-12-23  

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Mažeikių katilinė

  Nr. T-Š.4-4/2014   Nr. (15.6)-A4-8614   Pakeitimas
2015-02-06  

AB "Šiaulių energija" Pietinė katilinė

 

Nr. T-Š.8-5/2015,

(tęsinys)

  Nr. (15.6)-A4-1153   Pakeitimas
2015-02-23   AB "ORLEN Lietuva"   Nr. T-Š.4-6/2015   Nr. (15.6)-A4-1742   Pakeitimas
2015-03-12  

UAB "Senergita" biodujų jėgainė

  Nr. T-Š.3-7/2015   Nr. (15.6)-A4-2517
   Pakeitimas
2015-04-27  

ŽŪB "Minaičiai" biodujų jėgainė

  Nr. T-Š.7-8/2015   Nr. (15.6)-A4-4606   Išdavimas

2015-06-26

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartynas

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

2024-02-21 TIPK leidimo pakeitimas (aktuali redakcija)

 

Nr. T-Š.9-9/2015

 

 

Nr. T-Š.9-9/2015

 

 

Nr. T-Š.9-9/2015

 

Nr. (15.9)-A4-7051

 

 

Nr. (28.1)-A4-2825

 

Nr. (30-1)-A4E-2090

 

 

 

 

 

 

 

Paraiška

Išdavimas

 

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

 

 

Pakeitimas

 

2015-08-06  

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo  centras"

Telšių regiono nepavojingų atliekų

sąvartynas Jėrubaičiuose

  Nr. T-Š.6-10/2015   Nr. (15.9)-A4-8691   Pakeitimas
2015-08-18   UAB "Paltynai" biodujų jėgainė   Nr. T-Š.7-8/2015   Nr. (15.6)-A4-9048   Pakeitimas

2015-09-09

 

 

 

 

 

 

V. Sadaunyko paukštynas

 

 

2018-01-26 Iš ūkininko V. Sadaunyko paukštyno į UAB „Vyturys“

 

 

2019-11-22 Iš UAB „Vyturys“ į UAB „LIT EGG“

 

 

2021-01-15 TIPK leidimo pakeitimas LIT EGG, UAB Kaušėnų paukštynas

 

 

Nr. T-Š.6-19/2015

 

 

Nr. T-Š.6-19/2015

 

 

 

Nr. T-Š.6-19/2015

 

 

 

Nr. P1-65/T-Š.6-19/2015

 

Nr. (15.9)-

A4-9982

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-831

 

 

Nr. (30.1)-A4-6564

 

Nr. (30-1)-A4E-563

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeistas veiklos vykdytojo

pavadinimas

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

2015-09-18   KB "Alsių paukštynas"   Nr. T-Š.2-11/2015   Nr.(15.9)-A4-10297   Pakeitimas

 2015-10-14

 

 

 

UAB "Litpirma" kiaulių kompleksas

 

2022-11-17 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-Š.7-12/2015

 

Nr. R-36/T-Š.7-12/2015

 

 

Nr.(15.9)-A4-11434

 

Nr. (30.1)-A4E-12678


 

 Pakeitimas

 

Pakeitimas

 

2015-09-24  

UAB "Veistas" Telšių regiono mišrių

komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginys

  Nr. T-Š.6-13/2015   Nr.(15.9)-A4-10565   Išdavimas

2015-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Toksika" Šiaulių pavojingų atliekų deginimo įrenginys

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

2019-12-10 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2021-11-24 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2022-11-24 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2023-11-27 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-Š.9-14/2015

 

Nr. T-Š.9-14/2015

 

 

Nr. T-Š.9-14/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(15.9)-A4-13298

 

Nr. (28.1)-

A4-2828

 

Nr. (30.1)-A4-6836

 

Nr. (30.1)-A4E-13605

 

Nr. (30.1)-A4E-13027

 

 

Nr. (30-1)-A4E-11900

 

 

 

Išdavimas

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūra

 

 

Sąlygų peržiūra

 

Sąlygų peržiūra

2015-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "NEG Recycling" Šiaulių MBA

 

2019-12-30 TIPK leidimo pakeitimas

 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

2022-02-28 TIPK leidimo rekvizitų keitimas

 

 

 

 

Nr. T-Š.9-15/2015

 

Nr. T-Š.9-15/2015

 

Nr. T-Š.9-15/2015

 

Nr.(28.1)-A4-13816

 

Nr. (30.1)-A4-7093

 

Nr. (30.1)-A4E-2198

 

Nr. (30-1)-A4E-11693

 

 

Išdavimas

 

Pakeitimas

 

Rekvizitų pakeitimas

 

Tikslinimas

2015-12-15

 

 

 

 

 

 

UAB "Jenergija" biodujų jėgainė

 

 

2017-09-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2019-01-24 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-Š.2-16/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. T-Š.2-16/2015

 

Nr.(28.1)-A4-13960

 

 

Nr. (28.1)-A4-10038

 

 

Nr. (30.1)-A4-569

 

 

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūra

 

 

Pakeitimas

 

    2022-03-18 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-3069   Sąlygų tikslinimas

2015-12-15

 

 

 

 

 

UAB "Menergija" biodujų jėgainė

 

 

2017-09-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2022-12-29 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

Nr. T-Š.5-17/2015

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-13961

 

Nr. (28.1)-A4-10017

 

 

Nr. (30-1)-A4E-14565

 

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūra

 

 

Sąlygų tikslinimas (atliekų dalis, titulinis. tech.reg., prievolių suma)

2015-12-15   UAB "Venergija" biodujų jėgainė   Nr. T-Š.1-18/2015   Nr.(28.1)-A4-13958   Išdavimas

2015-12-22

 

 

 

 

 

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Mažeikių katilinė

 

 

2019-01-25  TIPK leidimo keitimas

 

 

2020-03-16  TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2020-11-25  TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-Š.4-4/2014

 

Nr. 19/T-Š.4-4/2014

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-14324

 

Nr. (30.1)-A4-581

 

 

Nr. (30.1)-A4-835

 

Nr. (30.1)-A4E-10791

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

 

Sąlygų peržiūra

 

Sąlygų peržiūra

 

2016-01-22   UAB "Žalvaris" Šiaulių skyrius   Nr. T-Š.8-20/2016
  Nr. (28.1)-A4-616   Išdavimas

2015-12-31

 

 

 

 

AB "Žemaitijos pienas"

 

 

2018-03-15 TIPK leidimo keitimas

 

 

Nr. T-Š.10-21/2015

 

Nr. 6/T-Š.10-21/2015

 

 

Nr. (28.6)-A4-14596

 

Nr. (28.1)-A4-2463

 

 

 

Galutinė paraiška

Pakeitimas

 

 

 

 

2016-07-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė

 

 

 

 

2018-03-26 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

 

 

 

 

2018-12-31 TIPK leidimo patikslinimas

 

 

 

 

 

Nr. 44/T-Š.9-22/2016

 

 

 

 

 

Nr. 44/T-Š.9-22/2016

 

 

 

 

patikslintos 2, 6 ir 7 lentelės

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

 

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-7099

 

 

 

 

Nr. (28.1)-

A4-2825

 

 

 

 

 

Nr. (30.1)-A4-9375

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeistas Juridinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

Patikslinimas

 

 

 

 

2016-07-14

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Senergita" biodujų jėgainė

 

2019-04-29 TIPK leidimo pakeitimas

 

2021-12-31 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

2022-11-25 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas

 

Nr. T-Š.3-7/2015

 

 

Nr. K-70/T-Š.3-7/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (28.1)-A4-7196

 

Nr. (30.1)-A4-3342

 

Nr. (30.1)-A4E-15545

 

Nr. (30-1)-A4E-13065

 

 

 

Pakeitimas

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

 

Sąlygų tikslinimas

 

 

                 
2016-10-04
 

UAB "Ekovalis"

 

 

2018-03-09 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2018-04-19 TIPK leidimo titulinio lapo keitimas

 

 

2019-05-03 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. T-Š.4-23/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. T-Š.4-23/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-9920

 

Nr. (28.1)-A4-2245


Nr. (28.1)-A4-3711

 

Nr. (30.1)-A4-3472

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

Sąlygų peržiūra

 

    2021-04-21 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30.1)-A4E-4927   Patikslintos sąlygos (oro dalis, kitos sąlygos, reikalavimas monitoringui)
    2017 m.            
    I ketvirtis          

 

2017-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB "Šiaulių energija" Pietinė katilinė

 

2017-12-01 TIPK leidimo keitimas

 

 

2022-02-23 TIPK leidimo keitimas

 

 

2023-02-02 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. Šm/T-Š.8-5/2015

 

Nr. Šm-28/T-Š.8-5/2015

 

Nr. Šm-28/T-Š.8-5/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (28.1)-A4-1704

 

Nr. (28.1)-A4-12440

 

Nr. (30.1)-A4E-1993

 

Nr. (30-1)-A4E-1173

 

 

 Paraiška galutinė

 

Paraiška

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Patikslintos sąlygos (oro dalis)

 

    II ketvirtis            

 2017-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Rapsoila"

 


2018-08-06 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2021-11-26 TIPK leidimo keitimas

 

2022-02-11 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-Š.4-24/2017

 

 

Nr. T-Š.4-24/2017

 

 

 

Nr. T-Š.4-24/2017

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (28.1)-A4-5755

 

Nr. (30.1)-A4-6935

 

Nr. (30.1)-A4E-13781

 

Nr. (30.1)-A4E-1568

 

 

Išdavimas

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

2017-05-22

 

 

 

UAB "Telšių regino atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Jėrubaičiuose

 

 

2017-11-09 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

2021-12-08 TIPK leidimo keitimas

 

2023-03-30 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Nr. 48/T-Š.6-10/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. 48/T-Š.6-10/2015

 

Nr. (28.1)-A4-5334

 

Nr. (28.1)-A4-11494

 

Nr. (30.1)-A4E-14348

 

Nr. (30-1)-A4E-2761

Paraiška galutinė

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų peržiūra

 

 

Pakeitimas

2017-06-05

 

 

 

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“

 

2022-04-04 TIPK leidimo keitimas

 

Nr. T-Š.6-25/2017

 

Nr. T-Š.6-25/2017

 

Nr. (28.1)-A4-5839

 

Nr. (30.1)-A4E-3825

 galutinė paraiška

 

 

Išdavimas

 

Pakeitimas

2017-06-20  

AB „Akmenės cementas“

 

2018-07-18 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. 1/T-Š.1-1/2014

 

Nr.1(T-Š-1-1/2014)

 

Nr. (28.1)-A4-6481

 

Nr. (30.1)-A4-6650

 

 

 

Paraiška galutinė

Pakeitimas

 

Pakeitimas

    III ketvirtis            
2017-08-03   AB "ORLEN Lietuva"   Nr.2/T-Š.4-6/2015   Nr. (28.1)-A4-7970   Pakeitimas
2019-02-28   AB "ORLEN Lietuva"   Nr. T-Š.4-6/2015   Nr. (30.1)-A4-1517   Sąlygų patikslinimas

2019-07-01

 

 

 

AB "ORLEN Lietuva"

 

 

2022-01-12 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

2022-02-25 TIPK sąlygų patikslinimas

 

 

2022-06-01 TIPK sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-Š.4-6/2015

 

 

Nr. T-Š.4-6/2015

 

 

 

patikslintos sąlygos

 

 

 

patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4-4527

 

Nr. (30.1)-A4E-323

 

 

Nr. (30.1)-A4E-2093

 

Nr. (30.1)-A4E-6550

 

 

sąlygų patikslinimas

 

 

TIPK eidimo pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 2017-08-10   ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“   Nr. Šr.-38/T-Š.9-26/2017    Nr. (28.1)-A4-8266  Paraiška galutinė Pakeitimas
2017-08-10   UAB „Menergija“   Nr. T-Š.5-17/2015   Nr. (28.1)-A4-8255   Pakeitimas
2017-08-10   UAB „Jenergija“   Nr. T-Š.2-16/2015   Nr. (28.1)-A4-8256   Pakeitimas
2016-06-03   2016-06-03 UAB „Eigirdžių agrofirma“  sąlygų patikslinimas   Nr. T-45 (patikslintos sąlygos)   Nr. (15.9)-A4-5860   Sąlygų patikslinimas
    2018-06-04 UAB „Eigirdžių agrofirma“ rekvizitų patikslinimas. Veiklos vykdytojai UAB „Eigirdžių agrofirma“ ir UAB „Merkio agrofirma“   Nr. T-45   Nr. (28.1)-A4-5313   Atsakomybių pasidalijimas
    2023-06-06 UAB "Eigirdžių agrofirma' sąlygų patikslinimas   Nr. T-45 (patikslintos sąlygos) GPGB, oro dalis   Nr. (30.1)-A4E-5909   Titulinis lapas

2018-01-26

 

 

 

2018-01-26 Iš UAB „Kaušėnų paukštynas į UAB „Vyturys

 

 

2019-11-22 Iš UAB „Vyturys“ į UAB „LIT EGG“

 

Nr. P1-66

 

 

Nr. P1-66

 

Nr. (28.1)-A4-831

 

Nr. (30.1)-A4-6564

  Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2018-01-26

 

 

 

 

2018-01-26 Iš UAB „Vyturio paukštynas“ į UAB „Vyturys“

 

 

2019-11-22 Iš UAB „Vyturys“ į UAB „LIT EGG“

 

Nr. P1-75

 

 

Nr. P1-75

 

Nr. (28.1)-A4-831

 

 

Nr. (30.1)-A4-6564

  Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2018-09-19

 

 

 

 

 

UAB „Juodmeda“

 

2020-07-10 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-Š.4-27/2018

 

 

Nr. T-Š.4-27/2018

 

 

Nr. (30.1)-A4-7649

 

Nr. (30.1)-A4E-6013

 

Paraiška galutinė

 

 

 

 

Išdavimas

 

 

Pakeitimas

 

2019-05-03   UAB „BNB Capital“   Nr. T-Š.5-28/2019   Nr. (30.1)-A4-3473   Išdavimas
2022-03-23   UAB „BNB Capital"       (30.1)-A4E-3325   Panaikinimas
 2019-10-17   UAB „Jondara“ Micaičių paukštynas   Nr. Šr-67/T-Š.9-29/2019   Nr. (30.1)-A4-6121   Pakeitimas
2019-11-22   2019-11-22 Iš UAB „Vyturys“ į UAB „LIT EGG“   Nr. P1-81   Nr. (30.1)-A4-6564   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2020-01-03

 

 

 

 

UAB „Tomega" naftos produktų regeneravimo bazė

 

2023-09-18 TIPK sąlygų tikslinimas

 

2023-12-13 TIPK sąlygų tikslinimas

 

 

Nr. 65/T-Š.5-30/2019

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4-7128

 

Nr. (30-1)-A4E-9490

 

Nr. (30-1)-A4E-12607

 

 

Paraiška galutinė

 

 

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

2020-04-27

 

 

 

 

UAB „Vakarų medienos grupė"

 

 

2020-12-16 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2022-02-28 Iš UAB „Vakarų medienos grupė“ į AB „Klaipėdos mediena“

 

 

 

2023-02-27 TIPK leidimo  pakeitimas

 

 

 

Nr. T-Š.1-19/2020

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. T-Š.1-19/2020

aktuali redakcija

 

 

Nr. T-Š.1-19/2020

 

Nr. (30.1)-A4E-3372

 

Nr. (30.1)-A4E-11775

 

Nr. 30.1)-A4E-

2197

 

Nr. (30)-A4E-2085

Paraiška galutinė

 

 

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Pakeistas veiklos vykdutojo pavadinimas

 

Pakeitimas

    2023-10-17 Iš „AB „Klaipėdos mediena“ į AB „VMG Wood Solution  

Nr. T-Š.1-19/2020

aktuali redakcija

  Nr. (30-1)-A4E-10588   Pakeistas juridinio asmens kodas ir veiklos vykdutojo pavadinimas 
    2023-11-03 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-11115   Sąlygų patikslinimas
    2024-01-29 TIPK leidimo rekvizitų tikslinimas   Nr. T-Š.1-19/2020 aktuali redakcija   Nr. (30-1)-A4E-1139   Pakeista teisinė forma

2021-11-24

 

 

 

 

 

ŽŪB „Delikatesas“ paukščių skerdykla

 

 

2022-07-26 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-Š.2-31/2021

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. 30.1)-A4E-13601

 

Nr. (30.1)-A4E-8584

 

 

Išdavimas

 

Sąlygų patikslinimas

 

     2023-09-14 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas    Patikslintos sąlygos    Nr. (30-1)-A4E-9375    Sąlygų patikslinimas
2024-01-15   Bazilionų žemės ūkio bendrovė   Nr. T-Š.9-32/2024   Nr. (30-1)-A4E-451   Išdavimas

 

Utenos regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas  Paraiška Pastaba
2014-08-19   UAB "Idavang" (02) Rupinskų padalinys
  Nr. TI(1)-29
  Nr. (15.7)-A4-4179
  Pakeitimas
2021-04-22  

Leidimo pakeitimas

 

  Nr. T(1)-29/T-U.2-29/2021   Nr. (30.1)-A4E-4988
  Pakeitimas
    2022-05-03 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-5118   Sąlygų tikslinimas
    2023-02-13 sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-1571   Sąlygų tikslinimas
2014-09-18   UAB "Agvika"   Nr. T-U.3-1/2014   Nr. (15.9)-A4-5206   Išdavimas

2015-07-01

 

 

 

UAB "Šilumos tinklai" Utenos RK

 

 

2018-05-15 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-U.4-2/2015

 

 

TU(1)-14/T-U.4-2/2015

 

Nr. (15.9)-A4-7214

 

Nr. (28.1)-A4-4579

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

2015-07-17

 

 

 

 

 

 

UAB "Manfula"

 

2017-12-05 TIPK leidimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pakeitimas

 

2019-06-17 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2020-10-16 TIPK sąlygų patkslinimas

 

 

2021-07-28 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 


2023-08-14 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr.T-U.4-3/2015

 

Nr. T-U.4-3/2015

 

Nr. T-U.4-3/2015

 

 

 

Nr. T-U.4-3/2015

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. T-U.4-3/2015

 

Nr.(15.7)-A4-7863

 

Nr. (28.1)-A4-12541

 

Nr. (30.1)-A4-4350

 

Nr. (30.1)-A4e-

9240

 

 

Nr. (30.1)-A4E-8774

 

Nr. (30-1)-A4E-8356

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraiška

galutinė

 

 

 

 

 

 

 

Paraiška galutinė

 

Išdavimas

 

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

Pakeitimas

 

    2017 m.            
    I ketvirtis
           
    II ketvirtis            
    III ketvirtis            

2017-07-12

 

 

 

UAB „Zenergija“ 

 

 

2020-07-17 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2022-02-02 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-U.2-4/2017

 

 

Nr. T-U.2-4/2017

 

 

Patikslintos sąlygos


Nr. (28.1)-A4-7224

 

Nr. (30.1)-A4E-6293

 

Nr. (30.1)-A4E-1209

 

 

Išdavimas

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 2017-08-09   UAB „Rokiškio pieno gamyba“   Nr. TU(1)-37/T-U.4-5/2017    Nr. (28.1)-A4-8170

Paraiška

galutinė

Pakeitimas
    2018 m.            
    I ketvirtis            

2018-02-06

 

 

 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Nepavojingų atliekų sąvartynas

 

2020-04-30 TIPK pakeitimas

 

Nr. TU(1)-59/T-U.4-6/2018

 

Nr. TU (1)-59/T-U.4-6/2018

 

Nr. (28.1)-A4-1188

 

Nr. (30.1)-A4e-3573

Paraiška galutinė

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 2018-05-17   VĮ „Visagino energija“ Šiluminė katilinė   Nr. TV(1)-7/T-U.5-7/2018   Nr. (30.1)-A4-4704 Paraiška galutinė Pakeitimas

2018-07-19

 

 

 

UAB "Ekologus" atliekų tvarkymo įrenginys

 

2019-05-27 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-U.4-8/2018

 

Nr. T-U.4-8/2018

 

Nr. (30.1)-A4-6686

 

Nr. (30.1)-A4-4025

Paraiška galutinė

 

 Išdavimas

 

 

Sąlygų patiklsinimas

2018-09-18

 

 

 

 

 

UAB "Utenos mėsa"

 

2022-07-28 UAB „Biovela-Utenos mėsa“ TIPK leidimo pakeitimas

 

2022-11-25 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 


Nr. TU (1)-3

 

Nr. TU (1)-3/T-U.4-1

1/2022

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (30.1)-A4(e)-1911

 

Nr. (30.1)-A4E-8668

 

Nr. (30.1)-A4E-13122

 

Paraiška

 

 

 

 

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

Sąlygų patikslinimas

    2023-12-13 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. TU(1)-3/T-U.4-11/2022   Nr. (30-1)-A4E-12611   Pakeitimas

2019-04-23

 

 

 

Ūkininko Valdemaro Sadaunyko paukštynas

 

 

2019-11-22 Iš ūkininko V. Sadaunyko paukštyno į UAB „LIT EGG“

 

2021-01-15 TIPK leidimo pakeitimas į LIT EGG, UAB Ubiškės paukštynas

 

Nr. T-48

 

 

Nr. T-48

 

 

Nr. 48/T-Š.10-31/2021

 

Nr. (30.1)-A4-3235

 

Nr. (30.1)-A4-6564

 

Nr. (30.1)-A4E-561

 

 

Titulinio lapo keitimas

 

TIPK leidimo pakeitimas

2019-12-19   UAB "Žalvaris" Utenos skyrius   Nr. T-U.4-9/2019
  Nr. (30.1)-A4-6975 Paraiška galutinė Išdavimas
 2020-05-28   UAB „Takažolė   Nr. TM(1)-42/T-U.3-10/2020   Nr. (30.1)-A4E-4548   Pakeitimas
2021-04-13   UAB „Vikonas"  

Nr. TA(1,2)-47/T-U.1-47/2021

  Nr. (30.1)-A4E-4442   Pakeitimas

 

Vilniaus regionas

Data   Ūkinės veiklos objekto pavadinimas   Leidimas   Sprendimas Paraiška
Pastaba
2014-02-28   UAB "Elme metalas"   Nr. VR-4.7-V-01-256   Nr. (2.6)-A4-858   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

2014-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "VAATC" (Vilniaus apskrities atliekų

tvarkymo centras

 

2017-05-31 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

 

2019-03-04 TIPK leidimo pakeitimas

 

2020-06-16 TIPK leidimo pakeitimas

 

2023-12-22 TIPK leidimo patikslinimas

 

Nr. T-V.1-1/2014

 

 

Nr. T-V.1-1/2014

 

Nr. T-V.1-1/2014

 

 

 

 

Nr. T-V.1-1/2014

 

Nr. (15.9)-A4-4396

 

Nr. (28.1)-A4-5668

 

Nr. (30.1)-A4-1602

 

 

Nr. (30.1)-A4E-5274

 

Nr. (30-1)-A4E-14200

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

Patikslinimas

2014-10-15   Lietuvos energijos gamyba, AB   Nr. T-V.1-2/2014   Nr. (15.9)-A4-6117   Pakeitimas
2014-10-21  

UAB „Vilniaus energija“

Termofikacinė elektrinė Nr. 2

  Nr. T-V.7-1/2014   Nr. (15.8)-A4-6315   Pakeitimas
2014-10-30   AB "Grigiškės"   Nr. T-V.7-2/2014   Nr. (15.9)-A4-6711   Pakeitimas
2014-11-17   UAB "Biodegra"   Nr. T-V.3-3/2014   Nr. (15.9)-A4-7265   Išdavimas
2014-11-17  

AB „Amber Grid“

Jauniūnų dujų kompresorių stotis

  Nr. T-V.3-4/2014   Nr. (15.8)-A4-7283   Išdavimas
    2023-06-13 TIPK leidimo pakeitimas   Nr. T-V.3-4/2014   Nr. (30.1)-A4E-6152   Pakeitimas
2014-11-24   UAB „Vilniaus energija“
Termofikacinė elektrinė Nr. 3
  Nr. T-V.7-5/2014   Nr. (15.8)-A4-7569   Pakeitimas

2014-11-24

 

 

 

 

UAB „Vilniaus energija“ 

Rajoninė katilinė Nr. 8

 

 

2017-11-07 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-V.7-6/2014

 

 

Nr. VR.4.7-V-01-10/T-V.7-6/2014

 

Nr. (15.8)-A4-7568

 

Nr. (28.1)-A4-11376

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

2015-01-09  

S. Jakavičiaus PĮ „Fobeka“
Eksploatuoti netinkamų tranporto

priemonių (ENTP) ardymas

  Nr. T-V.7-7/2015   Nr. (15.8)-A4-176   Išdavimas
2015-01-28   UAB „Elme metalas“   Nr. T-V.7-8/2015   Nr. (15.8)-A4-744   Pakeitimas
    2020-09-08 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30.1)-A4E-7798   Sąlygų peržiūrėjimas
2015-03-16   UAB „LIETPAK“   Nr. T-V.8-9/2015   Nr. (15.8)-A4-2696   Pakeitimas
2015-03-19   UAB „EMP recycling“ perdirbimo gamykla   Nr. T-V.8-10/2015   Nr. (15.8)-A4-2843   Pakeitimas

2015-04-24

 

 

 

 

UAB „Ecoservice“

 

2021-12-08 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

Nr. T-V.7-11/2015

 

Nr. T-V.7-11/2015

 

Nr. (15.8)-A4-4582

 

Nr. (30.1)-A4E-14350

 

 

Išdavimas

 

Pakeitimas

2015-06-08   UAB „Pirmoji galimybė“   Nr. T-V.7-12/2015   Nr. (15.8)-A4-6271   Pakeitimas
2015-07-03   AB "Grigiškės"   Nr. T-V.7-2/2014   Nr. (15.9)-A4-7338   Pakeitimas

2015-07-23

 

 

 

 

 

 

 

"First Opportunity" OÜ

 

2018-05-04 TIPK leidimo rekvizitų patikslinimas. Veiklos vikdytojai: "First Opportunity" OÜ ir UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

 

2022-08-03 TIPK leidimo rekvizitų tikslinimas

 

Nr. T-V.7-12/2015

 

Nr. T-V.7-12/2015

 

 

 

Nr. (15.9)-A4-8069

 

Nr. (28.1)-A4-4216

 

Nr. (30.1)-A4E-8904

 

Pakeitimas

 

Atsakomybių pasidalijimas

 

 

Rekvizitų tikslinimas

2015-11-26

 

 

 

 

UAB "Energesman" Vilniaus regioninio

komunalinių atliekų mechaninio biologinio

apdorojimo (MBA) įrenginiai

 

2019-07-23 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-V.7-13/2015

 

 

Nr. T-V.7-13/2015

 

Nr.(15.9)-A4-13209

 

 

Nr. (30.1)-A4-4877

 

 Išdavimas

 

 

 

Pakeitimas

2015-11-04   AB "Grigeo Grigiškės"   Nr. T-V.7-2/2014   Nr.(15.9)-A4-12277   Pakeitimas

2015-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Vilniaus energija“

Termofikacinė elektrinė Nr. 2

 

 

 

AB "Vilniaus šilumos tinklai" termofikacinė elektrinė Nr.2 (buvusi UAB "Vilniaus energija")

22017-11-02 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

2020-05-06 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2022-01-10 TIPK leidimo sąlygų patilkslinimas

 

Nr. T-V.7-1/2014

 

 

Nr. VR-4.7-V-01-38/T-V.7-1/2014

 

Nr. VR-4.7-V-01-38/T-V.7-1/2014

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-13713

 

 

Nr. (28.1)-A4-11229

 

Nr. (30.1)-A4E-3706

 

 

Nr. (30.1)-A4E-233

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

    2023-04-11 TIPK leidimo pakeitimas   TIPK leidimas   Nr. (30-1)-A4E-3808   Pakeistas TIPK leidimas

2015-12-09

 

 

 

UAB „Vilniaus energija“
Termofikacinė elektrinė Nr. 3

 

2017-12-29 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. T-V.7-5/2014

 

 

Nr. VR-4.7-V-01-37/T-V.7-5/2014

 

Nr.(28.1)-A4-13721

 

Nr. (28.1)A4-13433

 

Pakeitimas

 

 

 

    2018-05-21 iš UAB „Lietuvos energija“ į AB „Lietuvos energijos gamyba“   Nr. VR-4.7-V-01-37/T-V.7-5/2014   Nr. (28.1)-A4-4810   Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas
2015-12-17   UAB "Cestos maistas" Puorių paukštynas   Nr. T-V.3-15/2015   Nr.(28.1)-A4-14059
  Pakeitimas
2015-12-18   UAB "PAROC"   Nr. T-V.7-14/2015   Nr.(28.1)-A4-14151   Pakeitimas

2016-02-11

 

 

 

UAB "Žalvaris" Vilniaus skyrius

 

 

2019-02-04 TIPK leidimo sąlygų patilkslinimas

 

Nr. T-V.7-16/2016

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr.(28.1)-A4-1396

 

Nr. (30.1)-A4-848

 

Išdavimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

2016-03-03   UAB "Atliekų tvarkymo centras" Riovonių g. 2A, Vilnius   Nr. T-V.7-17/2016   Nr.(28.4)-A4-2085
  Pakeitimas
2016-03-15   UAB "Atliekų tvarkymo centras" Zavišonys, Šalčininkų raj.   Nr. T-V.2-18/2016   Nr. (28.4)-A4-2553   Pakeitimas
2016-06-16   UAB "Malsena plius", Vievis, Elektrėnų sav.  

Nr.

T-V.1-19/2016

  Nr. (28.1)-A4-6240   Išdavimas
    2021-05-04 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30.1)-A4E-5454   Patikslintos oro dalies sąlygos

2016-09-01

 

 

 

BAB "Vievio paukštynas"

 

 

 

2018-09-13 UAB „Vievio paukščiai“

 

Nr. VR-4.7-01-E-44/T-V.1-20/2016

 

 

Nr. VR.4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016

 

Nr. (28.1)-A4-8826

 

 

Nr. (30.1)-A4-7475

 

Pakeitimas

 

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

    2023-10-20 UAB "Vievio paukščiai" TIPK leidimo keitimas   Nr. VR.4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016   Nr.(30-1)-A4E-10740   Pakeitimas, sąlygos galios po patikrinimo prieš veiklos pradžią sprendimo priėmimo
2016-09-19   UAB "Toksika" Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė
  Nr. T-V.7-21/2016
  Nr. (28.1)-A4-9397   Išdavimas
2016-09-19   UAB "Jašiūnų keramika"   Nr. VR-4.7-V-01-Š-22/T-V.2-22/2016   Nr. (28.1)-A4-9377   Pakeitimas
     UAB" Jašiūnų keramika" panaikintas TIPK leidimas 2024-01-02
   Panaikintas    Nr. (30-1)-A4E-32
   TIPK leidimo naikinimas

2016-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB "Lietuvos energijos gamyba"

 

 

AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų kompleksas

2021-01-25 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2021-12-27 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 

2022-04-05 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

Nr. T-V.1-2/2014 aktuali redakcija

 

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. (28.1)-A4-7146

 

 

 

Nr. (30.1)-A4E-956

 

 

Nr. (30.1)-A4E-15195

 

Nr. (30.1)-A4E-3910

 

 

 

Techninės klaidos taisymas (pakeistos

5 ir 6 lentelės 8 KDĮ)

 

 

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

 

 

    2023-09-28 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos    Nr. (30-1)-A4E-9863   Sąlygų patikslinimas

2016-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB "Baltijos perdirbimas"

 

 


2018-04-09 -TIPK leidimo pakeitimas Baltic Recycling UAB

 

 

 

2022-06-07 TIPK leidimo rekvizitų tikslinimas

 

 Nr. VR-4.7-V-02-ŠV-9/T-V.3-23/2016

 

Nr. VR-4.7-V-02-ŠV-9/T-V.3-23/2016

 

Nr. VR-4.7-V-02-ŠV-9/T-V.3-23/2016

 

 

 

 

 Nr. (28.5)-A4-9368

 

 

Nr. (28.1)-A4-3271

 

Nr. (30.1)-A4E-6675

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas ir  Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

Rekvizitų tikslinimas

 

 

 

2016-10-20

 

 

 

 

UAB "Lietpak"

 

 

2020-11-27 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2021-01-07 techninės klaidos ištaisymas

 

Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 

 

Nr. (28.1)-A4-10562

 

 

Nr. (30.1)-A4E-10930

 

2021-01-07 Nr. (30.1)-A4E-201

 

 

Pakeitimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

Techninės klaidos ištaisymas

 

2016-10-10   UAB "Cestos maistas" kiaulių ferma   Nr. VR-V.7-V-01-V-04/T-V.8-24/2016   Nr. (28.1)-A4-10118   Pakeitimas
2016-10-17  

UAB "EMP recycling"

 

 

2018-07-16 - TIPK leidimo pakeitimas

 

 

2020-10-23 - TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. VR-4.7-V-01-V-8/T-V.8-10/2015

 

Nr. VR-4.7-V-01-V-8/T-V.8-10/2015

 

Nr. VR-4.7-V-01-V-8/T-V.8-10/2015

 

Nr. (28.1)-A4-10443

 

Nr. (30.1)-A4-6605

 

Nr. (30.1)-A4e-9497

 

 

 

Paraiška

galutinė

 

 

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

 

 

Pakeitimas

2016-11-28

 

 

 

 

UAB "Paroc"

 

 

2019-01-29 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas 

 

 

2019-11-22 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. VR-4.7-V-01-116/T-V.7-14/2015

 

Patikslintos sąlygos

 

 

Nr. VR-4.7-V-01-116/T-V.7-14/2015

 

 

Nr. (28.1)-A4-11913

 

 

Nr. (30.1)-

A4-691

 

 

Nr. (30.1)-A4-6566

 

 

 

Pakeitimas

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

 

Pakeitimas

 

2016-12-14   UAB „Agvika“   Nr. VR-4.7-V-01-Šv-15/T-V.3-25/2016   Nr. (28.1)-A4-12543   Pakeitimas

2019-05-31

 

 

 

 

UAB „Agvika“

 

 

2019-11-22 TIPK leidimo pakeitimas

 

 

 

Nr. VR-4.7-V-01-ŠV-15/T-V.3-25/2016 

 

Nr. (30.1)-A4 (e)-1793

 

Nr. (30.1)-A4-6567

 

 

 

Sąlygų peržiūrėjimas

 

Pakeitimas

 

    2017 m.            
    I ketvirtis            
 2017-03-09   AB "Grigiškės"   Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014   Nr. (28.1)-A4-2507  Paraiška galutinė
 Pakeitimas

2017-07-10

 

 

 

AB "Grigeo"

 

2017-11-21 TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimas

 

Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014

 

Patikslintos sąlygos

 

Nr. (28.1)-A4-7052

 

Nr. (28.1)-A4-12067

 

Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas

 

 

   

2018-04-13 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2019-07-02 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

2020-10-05 TIPK leidimo pakeitimas

 

Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014

 

Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014

 

Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014

 

Nr. (28.1)-A4-3483

 

Nr. (301.)-A4-4532

 

Nr. (30.1)-A4e-8690

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

 

 

pakeitimas

    2022-12-19 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014   Nr. (30-1)-A4E-14044   Sąlygų patikslinimas (nuotekų, bendroji dalys, aplinkos monitoringo prog., titulinis lapas)
2017-12-01   UAB "Terra Recycling"   Nr. T-V.8-26/2017    Nr. (28.1)-A4-12464
 Paraiška Išdavimas
2018-01-26   UAB "Elmoris"   Nr. VR-4.7-V-01-193   Nr. (28.1)-A4-842   Sąlygų peržiūrėjimas
    2021-10-15 TIPK leidimas panaikintas (Savanorių pr. 174A)   Nr.VR-4.7-V-01-193   Nr. (30.1)-A4E-11850   Leidimo naikinimas

 2018-05-30

 

 

 

 

 AB Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ paukštininkystės kompleksas

 

2022-11-25 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas

 

 Nr. T-V.1-27/2018

 

Patikslintos sąlygos

 

 

 Nr. (28.1)-A4-5123

 

Nr. (30.1)-A4E-13072

 

 Paraiška galutinė

 

 

 

 Išdavimas

 

 

Sąlygų patikslinimas

    2023-03-20 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-3048   Sąlygų patikslinimas
2018-12-03   UAB "Elmoris" (Naujoji Riovonių g. 24A)   Nr. T-V.7-28-2018   Nr. (30.1)-A4-8807 Paraiška galutinė Išdavimas
    2019-01-30 techninės klaidos ištaisymas       Nr. (30.1)-A4-740   Techninės klaidos ištaisymas
2019-07-19   Ūkininko A. Tunkevič Jociūnų paukštynas   Nr. T-V.8-29-2019   Nr. (30.1)-A4-4853 Paraiška galutinė Išdavimas
2019-08-21  

UAB „Merkio agrofirma“ kiaulininkystės ūkis

 

  Nr. VR-4.7-V-01-Š-8/T-V.2-30/2019   Nr. (30.1)-A4-5337    Pakeitimas
2020-05-19  

 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

 

2022-06-01 rekvizitų tikslinimas

 

2023-11-06 TIPK leidimo

keitimas

 

 

 

Nr. T-V.7-31/2020

 

Rekvizitų tikslinimas

 

Nr. T-V.7-31/2020

 

Nr. (30.1) A4E-4126

 

Nr. (30-1)-A4E-6567

 

(30-1)-A4E-11175

Paraiška galutinė

Išdavimas

 

 

Patikslinti rekvizitai

 

 

Leidimo keitimas

    2023-12-20 TIPK leidimo sąlygų tikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-12850
  Sąlygų patikslinimas
                 
2020-06-19   UAB "VAATC" Vilniaus miesto didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė, V.A.Graičiūno g. 36D, Vilniuje   Nr. T-V.7-32/2020   Nr. (30.1)-A4e-5395 Paraiška Išdavimas
 2020-11-19   AB „Vilniaus paukštynas   Nr. VR-4.7-V-01-V-7/T-V.8-33/2020   Nr. (30.1)-A4E-10595   Pakeitimas
2021-02-09   UAB "Atliekų tvarkymo centras"   Nr. T-V.7-34/2021   Nr. (30.1)-A4E-1634   Išdavimas
2022-07-28   UAB „Biocentras“ biodegradavimo-kompostavimo aikštelė Gariūnų pramoniniame rajone   Nr. VR-4.7-V-02-161/T-V.7-35/2022   Nr. (30.1)-A4E-8723   Pakeitimas
2022-07-01   UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“   Nr. T-V.7-36/2022   Nr. (30.1)-A4E-7724   Išdavimas
 2023-05-02   UAB „Homanit Lietuva“ medžio plaušo plokščių gamykla   Nr. T-V.8-37/2023   Nr. (30-1)-A4-105   Išdavimas
    2024-01-10 TIPK leidimo sąlygų patikslinimas   Patikslintos sąlygos   Nr. (30-1)-A4E-258   Sąlygų patikslinimas
2023-09-28   UAB "Zujų paukštynas" Leonpolio padalinys   VR-4.7-V-01-U-25/T-V.6-38/2023   Nr. (30.1)-A4E-9858
  Keitimas atskyrus dviejų padalinių veiklą po PAV.
2023-09-28   UAB "Zujų paukštynas" Zujų padalinys   VR-4.7-V-01-U-25/T-V.6-39/2023   Nr. (30.1)-A4E-9862
  Keitimas atskyrus dviejų padalinių veiklą po PAV

 

 

 

 

(Spauskite čia norėdami įvesti puslapio tekstą)