Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos

 

ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos

Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) - veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai.

 

 

Eil. Nr.

ES GPGB informaciniai dokumentai (ID)

(anglų kalba)

 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

 

ES GPGB ID

santraukos

 

(lietuvių kalba)

Anotacijos,

priedai

 

(lietuvių kalba)

Kiti su GPGB susiję dokumentai

Pastabos

 

ES GPGB ID peržiūros pradžia

1

STIKLO GAMYBOS PRAMONEI

 

Atnaujintas GPGB informacinis dokumentas stiklo gamybai

Santrauka

 

Atnaujinto GPGB informacinio dokumento stiklo ir mineralinio pluošto gamybai, santrauka

● GPGB stiklo pramonei

● Guidance for the Glass Manufacturing Sector (A1 processes) (UK)

2006

2

TEKSTILĖS PRAMONEI

Santrauka

● GPGB tekstilės pramonei

Nuotekų valymo metodai

● Guidance for the Textile Sector (UK)

● Danish experience. BAT in the clothing and textile industry (Danish EPA)

 

 

3

PLAUŠIENOS IR POPIERIAUS GAMYBOS PRAMONEI

Santrauka

 

Atnaujinto GPGB informacinio dokumento santrauka

● GPGB antrinio plaušo perdirbimui

● Technical Guidance for the Pulp and Paper Sector (UK)

● Secretary of State‘s Guidance for the Particleboard, Oriented Strand Board and Dry Process Fibreboard Sector (DEFRA)

2006

4

INTENSYVIAI GYVULININKYSTEI

 

Atnaujinto GPGB intensyviai gyvulininkystei  išvados

Santrauka

 

 

● GPGB intensyviai gyvulininkystei

● Mėšlo tvarkymo geriausioji praktika

● Guide For Applicants for Pig and Poultry Rearing Units (UK)

● Emission Estimation Technique Manual for Intensive Livestock – Pig Farming

● DUTCH Notes on BAT for Pig – and Poultry Intensive Livestock Farming

● Managing manure nutrients at concentrated animal feeding operations (US EPA)

 

5

CEMENTO IR KALKIŲ GAMYBOS PRAMONEI

 

Atnaujintas GPGB informacinis dokumentas cemento, kalkių ir magnio oksido gamybai

Santrauka

● GPGB cemento ir kalkių gamybos pramonei

● Atnaujinto GPGB cemento, kalkių ir magnio oksido gamybai santrauka

2005

6

NAFTOS PERDIRBIMO IR DUJŲ PRAMONEI

Santrauka

● GPGB naftos perdirbimo ir dujų pramonei

Atnaujinto GPGB informacinio dokumento naftos ir dujų perdirbimui išvados

● The IPPC Directive, refinery BREF, and European refineries – a guidance manual (CONCAWE, Report No.4/03)

● BAT to reduce emissions from refineries (CONCAWE, Report No.99/01)

● A guide for reduction and disposal of waste from oil refineries and marketing installations (CONCAWE, Report No. 6/03)

● European oil industry gudeline for risk – based assessement of contaminated sites (REVISED) (CONCAWE, Report No. 3/03)

● VOC emissions from external floating roof tanks (CONCAWE, Report No. 95/52)

 

7

DIDELIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS (DKDĮ)

 

 

 

 

 

GPGB IŠVADOS DĖL DIDELIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ

 

GPGB anotacija DKDĮ, atnaujinta 2005 m.

● ES GPGB DKDI ir jų palyginimas su esama situacija Lietuvos energetikos sektoriuje

 

 

 

 

 

8

JUODŲJŲ METALŲ APDIRBIMO PRAMONEI

 

Santrauka

GPGB juodųjų metalų apdirbimo pramonei

 

2007

9

KETAUS IR PLIENO GAMYBAI

Santrauka

 

Atnaujinto GPGB plieno ir ketaus gamybai santrauka

 

 

2005

10

SKERDYKLOMS IR GYVULINĖS KILMĖS ATLIEKŲ ŠALINIMUI

 

● GPGB anotacija skerdykloms ir gyvulinės kilmės atliekų šalinimui

● BAT in Slaughterhouses and Installations for the Disposal or Recycling of Animal Carcasses and Animal Waste (Finnish Environment Institute)

 

11

KALVIŲ IR LIEJYKLŲ PRAMONEI

 

 

● GPGB liejyklų pramonei

● Interim Guidance for the Ferrous Foundries Sector (UK)

 

12

MAISTO, GĖRIMŲ IR PIENO PRAMONEI. Baigiamasis projektas

 

2019-11-12 ES komisijos sprendimas

 

 ● GPGB maisto, gėrimų ir pieno pramonei

 

GPGB maisto pramonės sektoriuje atliekant įrangos ir vamzdynų valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo operacijas

● General Guidance for the Food and Drink Sector (UK) (I)

● General Guidance for the Food and Drink Sector (FIN) (II)

Palyginamoji lentelė

 

13

METALŲ IR PLASTIKŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMUI

 

● GPGB metalų ir plastikų paviršiaus apdorojimui

 

 

 

 

 

14

PAVIRŠIAUS APDOROJIMUI NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS.

 Santrauka

 ● Tirpiklių GPGB

● Diffuse VOC emissions (IMPEL)

 

15

ODOS IŠDIRBIMO PRAMONEI

 

Santrauka

● Odų išdirbimo GPGB

 

 

2007

16

ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBAI DIDELIAIS KIEKIAIS

 

GPGB išvados dėl organinių cheminių medžiagų gamybos dideliais kiekiais

Santrauka

● GPGB organinių medžiagų gamybai

 

 

17

NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ, AMONIAKO, RŪGŠČIŲ IR TRĄŠŲ GAMYBAI.

Santrauka

 ● GPGB trąšų gamybai

● Best Available Techniques Reference Document

on the Production of Sulphuric acid

 

 

18

SPALVOTŲJŲ METALŲ APDIRBIMUI

Santrauka

 

Atnaujintos GPGB išvados spalvotųjų metalų gamybai

 

 

2007

19

CHLORO – ŠARMŲ GAMYBOS PRAMONEI

 

Santrauka

 

 

 

20

TIKSLIOSIOS ORGANINĖS SINTEZĖS PRAMONEI

 

 

 ● Tiksliosios organinės chemijos GPGB

 

 

 

21

KIETŲ IR KT. NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBAI DIDELIAIS KIEKIAIS.

2 projektas

 

 

 

 

22

SPECIALIŲJŲ NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBAI.

2 projektas

 

 

 

 

23

ATLIEKŲ DEGINIMUI

 

 

GPGB IŠVADOS DĖL ATLIEKŲ DEGINIMO

 

 

 

 

 

● GPGB atliekų deginimui

 

 

 

 

 

 

 

24

ATLIEKŲ APDOROJIMUI

 

 

ATNAUJINTO GPGB INFORMACINIO DOKUMENTO, SKIRTO ATLIEKŲ APDOROJIMUI, IŠVADOS

 

● GPGB atliekų apdorojimui

 

 

 

● Guidance for the Landfill Sector. Technical requirements of the Landfill Directive and IPPC (UK)

 

 

 

 

25

KERAMIKOS PRAMONEI

 

 ● GPGB keramikos pramonei

 

 

26

POLIMERŲ GAMYBAI.

 Santrauka

 ● GPGB polimerų gamybai

 

 

27

ATLIEKŲ TVARKYMUI KASYBOS PRAMONĖJE

 

 

 

 

28 Medienos plokščių gamybos GPGB išvados        

 Horizontalūs ES GPGB ID, privalomi visiems TIPK taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams

29

MONITORINGO SISTEMOMS

Santrauka

● Bendrieji monitoringo principai

● Operator self – monitoring (IMPEL)

● Best Practice in compliance minitoring (IMPEL)

 

30

NUOTEKŲ, DUJŲ ATLIEKŲ VALYMUI CHEMIJOS PRAMONĖJE

 

 

 

 

 

GPGB išvados dėl bendro nuotekų ir išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemų chemijos pramonėje

2016 m. santrauka

 

Sena santrauka

 

 

 

2016 metais patvirtintas dokumentas

 

Senas dokumentas GPGB nuotekų ir dujų atliekų valymui chemijos pramonėje

 

 

 

 

 

 

 

 

31

PRAMONINĖMS AUŠINIMO SISTEMOMS

Santrauka

● GPGB aušinimo sistemoms

● BAT for cooling systems (UNIPEDE, EURELECTRIC)

 

32

EKONOMINIS POVEIKIS IR POVEIKIS APLINKOS TERPĖMS

 

Santrauka 

● Ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms informacinis dokumentas

 

 

33

TERŠALŲ IŠMETIMUI IŠ MEDŽIAGŲ SAUGOJIMO VIETŲ

Santrauka

● GPGB teršalų išmetimui iš medžiagų saugojimo vietų

 

 

34

ENERGIJOS EFEKTYVUMUI

 

 ● GPGB energijos efektyvumui

● Energy Efficiency in Environmental Permits (IMPEL)

● Energy Efficiency (UK)

 

 

Atnaujinta 2015-10-13

 

Kiti su GPGB susiję dokumentai

 

 

 

Priedai: