Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai

 

Techninių specifikacijų projektai

 

2016-03-23

Matavimo priemonių ir prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų viešasis pirkimas

 

2015-12-16

Matavimo priemonių ir prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų viešasis pirkimas

 

2015-10-09

ŽUVŲ ĮVEISIMO VALSTYBINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

2015-09-28

Tūrio matavimo priemonių ir indų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacijos projektas

 

2015-08-05

Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2015-07-01

Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralioms ekosistemoms vertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2015-06-09

Žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2015-05-27

Žymėto dyzelinio kuro viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2015-05-07

Mikroautobuso ir padidinto praažumo automobilio viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2015-01-20

Įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-12-18

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-10-13

Serverio viešasis pirkimas

 

2014-09-30

Elektromobilių ir jų įkrovimo stotelių viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-10-03

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-09-30

Informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-09-09

Matavimo prietaisų ir kitos laboratorinės įrangos viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-09-08

Automatinių oro kokybės matavimo stočių programinės įrangos pritaikymo pirminių atnaujintų vertinimo duomenų perdavimui viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-08-22

Filtruojančių moliuskų (dreisenų) auginimo ir surinkimo metodikos biogeninių medžiagų šalinimui iš vandens telkinių parengimo ir patikrinimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-07-11

Matavimo prietaisų, laboratorijų ir automatinių stočių įrangos viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-06-27

Hidroelektrinių daromos žalos vandens telkiniams įvertinimo metodikos parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-06-27

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-06-27

Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkos tyrimų, vertinimų ir vandenų valdymo gerinimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2014-06-09

Matavimo prietaisų, laboratorijų ir automatinių stočių įrangos viešasis pirkimas

 

2014-06-02

Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-05-29

Masių spektrometro (time-of-flight (tof) su ultraaukšto efektyvumo skysčių chromatografu ir tiesioginio įvedimo inžektoriumi) techninė specifikacija

 

2014-05-22

Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos (AAKIS) pritaikymo darbui su euru paslaugos viešasis pirkimas

 

2014-05-07

Filtruojančių moliuskų (dreisenų) auginimo ir surinkimo metodikos biogeninių medžiagų šalinimui iš vandens telkinių parengimo ir patikrinimo paslaugų techninė specifikacija

 

2014-04-09

Pasklidosios vandens taršos mažinimo priemonių įrengimo pilotiniame baseine darbų viešasis pirkimas

 

2014-03-17

Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-03-07

Kuršių marių dugno nuosėdų maistingųjų medžiagų ir jų poveikio Kuršių marių ekosistemai tyrimų paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-03-03

Fitobentoso ir makrofitų tyrimų paviršiniuose vandens telkiniuose ir ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-02-14

Upių renatūralizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-01-15

Filtruojančių moliuskų (dreisenų) auginimo ir surinkimo metodikos biogeninių medžiagų šalinimui iš vandens telkinių parengimo ir patikrinimo paslaugų techninė specifikacija

 

2014-02-14

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-02-14

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema” (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-02-14

Europos bendrijos svarbos rūšių būklės bei invazinių augalų ir gyvūnų rūšių tyrimų atlikimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2014-01-21

Radiacinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistemos stočių techninė specifikacija

 

2014-01-15

Žuvų tyrimų paviršiniuose vandens telkiniuose paslaugų techninė specifikacija

 

2014-01-15

Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų techninė specifikacija

 

2013-11-14

Tarnybinės stoties su duomenų bazių valdymo programine įranga viešojo pirkimo techniniai reikalavimai

 

2013-10-14

Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų techninė specifikacija

 

2013-08-09

Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-26

Potvynių modeliavimo sistemai reikalingų serverių ir duomenų saugyklos išplėtimo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-25

Projekto „GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.“ Lietuvos CORINE žemės dangos duomenų bazės ir tematinių sluoksnių parengimo paslaugų techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-25

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-24

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-11

Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-11

Degalų tarnybiniams automobiliams techninės specifikacijos projektas

 

2013-07-22

Dokumentų blankų spausdinimo paslaugų techninės specifikacijos projektas

 

2013-06-10

Radiacinio lygio matavimo sistemos įrangos viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2013-06-03

Oro monitoringo sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2013-05-14

Prietaisų cheminiams parametrams nustatyti techninė specifikacija

 

2013-04-23

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų techninės užduoties projektas

 

2013-04-15

Makrofitų tyrimų Lietuvos upėse techninė specifikacija

 

2013-04-09

Techninių, specializuotų dujų viešasis pirkimas

 

2013-04-04

Pastato-garažų su sandėliais (visorių g. 30, vilniuje), jame ir aptvertoje teritorijoje aplink statinį esančio turto apsaugos techninė specifikacija

 

2013-02-05

Reagentų ir kitų cheminės analizės priemonių techninė specifikacija

 

2013-02-04

Atliekų tvarkytojų valstybės registro techninė specifikacija

 

2013-01-18

Vaizdo konferencijų įrangos sistemos pirkimo neskelbiamų derybų sąlygų techninė specifikacija

 

2013-01-15

Laboratorijos reikmenų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2013-01-14

Reagentų ir kitų cheminės analizės priemonių techninė specifikacija

 

2012-11-16

Aliumininių ir plastikinių valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo tehninė specifikacija

 

2012-10-25

Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešojo pirkimo neskelbiamų derybų techninės specifikacijos

 

2012-10-08

Aliumininių arba plastikinių valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis techninė specifikacija

 

2012-10-17

Patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

2012-09-18

Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)“ arseno tyrimų cheminio ginklo laidojimo rajone Baltijos jūroje paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninės specifikacijos projektas

 

2012-09-03

Lengvųjų (m1 kategorijos 4x4 )automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos pirkimo neskelbiamų derybų techninės specifikacijos projektas

 

2012-08-22

Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos pirkimo neskelbiamų derybų techninės specifikacijos projektas

 

2012-07-05

Baltijos jūros makrofitų tyrimai ir ekologinės būklės pagal makrofitus įvertinimas pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) techninės specifikacijos projektas

 

2012-07-03

Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“ duomenų surinkimo ir paruošimo kokybės kontrolės paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

2012-06-15

Makrofitų tyrimų Lietuvos upėse, ežeruose ir tvenkiniuose ir paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninė specifikacija

 

2012-06-15

Europos Bendrijos svarbos bioįvairovės, mašalų populiacijos būklės, vandens telkinių ekologinės būklės ir oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms įvertinimo techninės specifikacijos projektas

 

2012-06-15

Oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms ir ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams vertinimo paslaugų neskelbiamų derybų techninės specifikacijos projektas

 

2012-06-14

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešasis pirkimas (patikslintas techninės specifikacijos projektas)

 

2012-06-07

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-29

Patvariųjų organinių teršalų koncentracijų lygių aplinkos ore vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-29

Papildomų funkcionalumų ir komponentų, reikalingų aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymui, diegimo ir integravimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-29

Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4 ) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-25

Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui ir radiologinės aplinkos bei atmosferos užterštumo radionuklidais Lietuvoje įvertinimo viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-23

Patalpų valymo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-23

Informacinės sistemos „AIVIKS“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių programinės įrangos modernizavimo viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-05-14

Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-01-23

Ankstyvojo radiacijos pavojaus perspėjimo RADIS sistemos bei integruoto monitoringo stočių apsaugos ir duomenų perdavimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-03-28

Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas, techninės specifikacijos

 

2012-02-07

Žymėto dyzelinio kuro laivams viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-01-18

Automobilių atsarginių dalių techninės priežiūros remonto paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-02-23

Vaizdo konferencijų įrangos sistemos techninės specifikacijos projektas

 

2012-01-18

Fizinės apsaugos viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

2012-01-24

Šoninio skenavimo sonaro su kompiuterine įranga viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)