Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Makrofitų tyrimų Lietuvos upėse, ežeruose ir tvenkiniuose ir paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninė specifikacija

 

Makrofitų tyrimų Lietuvos upėse, ežeruose ir tvenkiniuose ir paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninė specifikacija

 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiama 

 

MAKROFITŲ TYRIMŲ LIETUVOS UPĖSE, EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE IR PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS PAGAL MAKROFITŲ ETALONINĮ INDEKSĄ ĮVERTINIMOPASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 22 d. 12. 00 val.

 

Priedai: