Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Baltijos jūros makrofitų tyrimai ir ekologinės būklės pagal makrofitus įvertinimas pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) techninės specifikacijos projektas

 

Baltijos jūros makrofitų tyrimai ir ekologinės būklės pagal makrofitus įvertinimas pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) techninės specifikacijos projektas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas „Baltijos jūros makrofitų tyrimai ir ekologinės būklės pagal makrofitus įvertinimas pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) techninės specifikacijos projektas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto „Baltijos jūros makrofitų tyrimai ir ekologinės būklės pagal makrofitus įvertinimas pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB)" techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. liepos 16 d. 09:00 val.

 

Priedai:

Techninės specifikacijos projektas